Prijzen uitgereikt bij kassabonnenactie 

Ook dit jaar organiseerden bouwmarkt Hubo op West en elektronica- en witgoedzaak EP:Ruijg in Lies in de maand december een kassabonnenactie. Hierbij konden de klanten hun kassabon inleveren en zo meedingen naar een van de tien prijzen. Na loting werden de prijswinnaars afgelopen zaterdagmiddag uitgenodigd in de Hubo aan de Nieuwe Dijk op West om bij een tweede loting te worden gekoppeld aan een prijs. In de krant van deze week een overzicht van de prijswinnaars. 

Veel dappere duikers tijdens Nieuwjaarsduik

Op 1 januari trotseerden zo'n vierhonderd stoere zwemmers de Noordzee bij Midsland aan Zee tijdens de traditionele Nieuwjaarsduik. Iedereen die meedeed kon zichzelf naderhand opwarmen met warme chocolademelk en een lekkere oliebol.

KNRM-vrijwilligers zorgden voor een veilige duikomgeving en gaven het startsein met rode fakkels om 13.00 uur. De Nieuwjaarsduik op Terschelling werd voor het tweede jaar georganiseerd door de Vogelopvang Terschelling. Monique Reinders blikt tevreden terug: “Het was erg gezellig, ook met dank aan de vrijwilligers en de sponsors.”


Carbidschieters trotseren de regen

Ondanks dat de weergoden hen niet gunstig waren gezind, vermaakte een grote groep carbidschieters zich afgelopen zondag uitstekend. Vanwege de slechte gesteldheid van het terrein waar het festijn normaal gesproken plaatsvindt, was in overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente besloten de locatie te verplaatsen. Vanaf het nieuwe kampement, enkele honderden meters verder in oostelijke richting, werden onder leiding van ‘vuurmeester’ Henk Hazet honderden voetballen uit melkbussen geschoten. Volgens ingewijden was het dit jaar de twintigste keer dat het carbidschieten op Terschelling plaatsvond.  


KNRM wint curlingtoernooi

Ook al ging het volgens de meeste deelnemers vooral om de klucht en de gezelligheid, toch werd er van woensdagavond 27 tot en met zaterdagavond 30 december op de twee curlingbanen van MooiWeer door in totaal 32 teams fanatiek gestreden om Rederij Doeksen Curling Cup. Ieder avond speelden een aantal teams van vier personen tegen elkaar volgens een afvalsysteem, met op zaterdagavond de spannende halve en hele finales. De eindstrijd op zaterdagavond ging tussen het Sloeproeiteam van de BenWyvis en de Terschellinger KNRM, waarbij de KNRM het best de rust bewaarde en er met de winst vandoor ging. Het betekende dat ze uit handen van Will Borst de Rederij Doeksen Curling Cup mochten ontvangen. “Die krijgt een mooie plaats in het clubhuis”, aldus de trotse winnaars. 


IJspret bij MooiWeer op West

Met het doorknippen van een rood-wit lint was op vrijdagochtend 22 december de officiële opening van de schaatsbaan, aangelegd naast het pand van MooiWeer aan de Sportlaan op West, een feit. Doordat regen en harde wind daags daarvoor roet in het eten gooiden, gebeurde dat een dag later dan gepland. “We zijn trots en blij dat we de Terschellingers en hun gasten deze ijspret kunnen laten beleven”, sprak organisator Bas van Es. “Tot en met 4 januari staat het team van MooiWeer hier klaar om samen met vrijwilligers te zorgen voor blije gezichten met als hoogtepunt de strijd om de Rederij Doeksen Curling Cup.” Vervolgens kon de schooljeugd in groepjes kennis maken met het ijs. Toegangskaartjes werden hen gratis ter beschikking gesteld door MooiWeer en de drie ijsclubs, Noordpool, Willem Barendsz en Nova Zembla. 


Grote opbrengst Kiekje voor Sytse

De actie ‘Kiekje voor Sytse’ om geld in te zamelen voor de Stichting ALS Nederland, die de afgelopen weken werd georganiseerd door Lars Schoustra samen met een groep vrienden, is een doorslaand succes. Op het moment van het ter perse gaan van de krant stond de teller op ruim 67.000 euro. Dit bedrag was het resultaat van de verkoop van door Sytse Schoustra gemaakte foto’s, van diverse acties van Terschellinger ondernemers en van ‘gewone’ donaties. “Het is echt ongelofelijk”, zegt Lars. “We hadden het streefbedrag van 800 euro al na twintig minuten gehaald. Wat er daarna allemaal is gebeurd overtreft onze stoutste verwachtingen. Op de Terschellinger vlag die we als cheque indienden bij het Glazen Huis stond zondagochtend een bedrag van maar liefst € 53.612,96 vermeld en de teller loopt nog steeds door.”

Op zoek naar kerstballen tijdens Kerstwandeltocht 

Op Tweede Kerstdag organiseerde evenementenbureau MooiWeer ’s middags traditiegetrouw de Kerstwandeltocht door de bossen en duinen van West-Terschelling, met start en finish bij de tijdelijke schaatsbaan aan de Sportlaan op West. De deelnemers waren te herkennen aan een vrolijke blauwe kerstmuts. Tijdens de wandeling van ruim acht kilometer was er een extra uitdaging in de vorm van een kerstpuzzel. Was het in de dagen ervoor nog bewolkt en regenachtig, afgelopen dinsdag brak regelmatig de zon door. Het betekende dat er een prima opkomst was van ruim zeshonderd wandelaars, waar de organisatie erg blij mee was. “De reacties van de mensen na afloop waren heel enthousiast”, zegt Hanneke Bramer van MooiWeer. “En wat ook fijn was: de route was, dankzij nog wat laatste aanpassingen, gelukkig goed te belopen, zonder natte voeten.”


Per eind december een waarnemend burgemeester

Commissaris van de koning Arno Brok vindt het "wenselijk en verstandig" dat er zo snel mogelijk een waarnemend burgemeester op Terschelling komt. Dat schrijft de heer Brok in een brief aan de gemeenteraad. Op 29 december a.s. vindt er een gesprek plaats tussen de fractievoorzitters en een beoogd waarnemend burgemeester, waarbij het de bedoeling is dat deze per diezelfde dag nog wordt benoemd. Het betekent dat burgemeester Caroline van de Pol vanaf 2 januari 2024 met verlof gaat en dat haar per 28 maart 2024 ontslag wordt verleend. De heer Brok benadrukt in de brief het belang van een krachtige gemeenteraad en een stabiel college van B&W. De benoeming van een waarnemend burgemeester zal dan ook waarschijnlijk voor langere tijd zijn. “Van een procedure voor een door de Kroon benoemde burgemeester kan pas sprake zijn als er voldoende bestuurlijke stabiliteit en rust is op Terschelling”, aldus Brok. 

Extreem hoge waterstand in de duinen

Door de extreme regenval van de afgelopen maanden staat het water in de duinen hoger dan ooit. De maanden oktober en november zijn de natste ooit gemeten sinds begin vorige eeuw. “Er is in die periode in totaal 250 mm regen gevallen, terwijl 180 mm normaal is”, zegt boswachter Joeri Lamers. “Dit leidt rondom bebouwing en paden tot problemen. De grond raakt verzadigd, waardoor alles aankomt op de afvoer via sloten. Het is duidelijk te zien dat na iedere hevige bui de overlast toeneemt. Waar het mogelijk is neemt Staatsbosbeheer maatregelen om wateroverlast te voorkomen of op te lossen.” Voor de natuur zelf is de hoge waterstand geen probleem, stelt hij. “Het hoort erbij en draagt bij aan de zoetwatervoorraad van het eiland. Door klimaatverandering is het te verwachten dat dit soort natte periodes vaker gaan voorkomen.” 

Drankenhandel West Aleta gestopt

Na 102 jaar en drie generaties Kooijman aan het roer is er een einde gekomen aan Kooijman’s Drankenhandel, sinds 2008 bekend als Drankenhandel West Aleta. De neven Jan en Johan Kooijman hebben het bedrijf als derde generatie gerund tot aan hun pensioen. De historie van het bedrijf gaat terug tot 12 februari 1920 toen het Amerikaans vrachtschip West Aleta met vermoedelijk wel 15.000 vaten wijn aan boord schipbreuk leed boven Terschelling. Opa Jan Kooijman kocht een groot deel van deze wijn op en begon in 1922 een wijnhandel. Albert (de vader van Jan) en Iemke Kooijman (de vader van Johan) kwamen al op jonge leeftijd bij de zaak in. Jan en Johan kwamen beiden na hun diensttijd in de zaak werken. In april 2011 zwaaide Jan af, Johan ging twee jaar later met pensioen. Omdat Heineken inmiddels alles heeft overgedaan aan Sligro hield de fysieke drankenhandel eind 2023 op. Jan en Johan kijken terug op een mooie tijd: “We hebben veel grote ontwikkelingen meegemaakt en we zijn dankbaar en trots op alle mogelijkheden die we hebben kregen.” 

Eerlijk vlees van Terschelling

Sinds kort is het mogelijk om eerlijke en duurzame vleespakketten te kopen bij de Kudde van Terschelling van het boerenkoppel Wietse van Deelen en Laura van Leeuwen. Er zijn diverse pakketten te bestellen van lam, rund en varken, die zowel op Terschelling als door heel Nederland worden bezorgd. Omdat altijd het gehele dier wordt benut, zit er van alles wat in het pakket: van biefstuk tot gehakt, en van entrecote tot ribstukken. Het vlees komt rechtstreeks van hun eigen runderen, schapen en varkens. De Hereford runderen leven en grazen jaarrond op de Boschplaat om daar de verruiging van het duingebied tegen te gaan. De schaapskudde bestaat uit Swifter ooien, die veelal grazen op de Waddendijk. De Berkshire varkens scharrelen vooral rond op de boerderij, al kunnen ze ook worden ingezet voor natuurbeheerstaken. 

Wim Bakker neemt afscheid van SJT

Op vrijdagavond 8 december nam Wim Bakker officieel afscheid als beroepskracht van de Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT). In de 35 jaar dat hij aan de SJT verbonden was, heeft hij ervoor gezorgd dat het jeugdwerk een wezenlijk onderdeel is geworden van de eilander samenleving. De kinder- en jeugdclubs, de jeugdsurvival, de jeugdsoos en natuurlijk de zomerse kinder- en jeugdkampen hebben duizenden eilander kinderen een geweldige tijd bezorgd. Wim blikt dan ook met veel plezier en voldoening terug op zijn werkzame leven. “Als ik het over zou moeten doen, zou ik het weer precies zo doen.”

Geslaagden voor Ruiter- en Menbewijs

De afgelopen maanden hebben een aantal cursisten hard geoefend voor het examen van het Ruiterbewijs of het enkelspan of dubbelspan Menbewijs. De lessen werden georganiseerd door huifkarbedrijf Terpstra uit Hoorn en werden gegeven door Dagmar van Dijk, Margreet de Bruin-Kuipers en Nienke Terpstra. Afgelopen zaterdag werd het examen afgenomen door een examinator van de Stichting Recreatie Ruiter, de heer Peter Reehorst. Al sinds 1977 neemt de SRR als enige instituut de examens voor het Ruiter- en Menbewijs af. Met succes, ruim 108.000 Ruiterbewijs- en 41.000 Menbewijskandidaten zijn inmiddels geslaagd. De SRR staat voor veilige en verantwoorde paardensportbeoefening. In de krant van deze week staan de namen van de geslaagden vermeld. 

Pannavoetbalkooi geopend met 3x3 toernooi

Afgelopen zaterdagochtend werd de gloednieuwe pannavoetbalkooi naast de gymzaal in Midsland feestelijk geopend. Als sportieve openingsactiviteit organiseerde buurtsportcoach Reyer Vos samen met de SJT een 3x3 pannavoetbaltoernooi voor de jeugd van 8 tot en met 13 jaar. Voordat er kon worden afgetrapt, knipten de drie dames van de Ouderraad van ’t Hunnighouwersgat, voorzitter Liliam Veenstra, penningmeester Erika Haarsma en secretaris Karin Luidinga, een lintje door als officiële openingshandeling. Reyer Vos zwaaide de drie dames alle lof toe. “Namens alle kinderen, en ook namens mijzelf zeg ik: diep respect hoe jullie achter dit plan zijn blijven staan en het uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Veel dank daarvoor!”


Mooi!Terschelling: ‘Een eiland vol smaak’

Deze week vindt u als bijlage bij de krant de sfeervolle wintereditie van de Mooi!Terschelling, waarin alles draait om lekker eten op het eiland. Exclusief bij ’t Golfje, laagdrempelig bij Mulder Vis, Friet en Meer, geraapt op het Wad door Werner Zuurman of bewust gekocht bij 1648 Pur Sang of Scheerman Banket en IJs. Bovendien kunt u lezen hoe zelfvoorzienend het eiland vroeger was en hoe er in die tijd werd gekookt. Kortom: een editie om trek van te krijgen! Mooi!Terschelling: heerlijk om te lezen bij de kerstboom of de kachel, met een lekker glas wijn erbij, eventueel geadviseerd door Lidy Tuil.

Burgemeester kondigt vertrek aan tijdens bizarre raadsvergadering

Wat een vergadering had moeten worden die in het beste geval een hoopvol licht zou werpen op het herstel van de bestuurlijke verhoudingen, werd een bizarre bijeenkomst met tal van bijzondere gebeurtenissen. Het meest opmerkelijke moment was toen burgemeester Caroline van de Pol midden in de vergadering telefoon kreeg, abrupt een schorsing aanvroeg, vervolgens haar vertrek naar een andere gemeente aankondigde en hierna de vergadering verliet, de raadsleden in verbijstering achterlatend. “Het niet blijven om vragen te beantwoorden in deze fase van een proces dat, naast veel tijd en inspanning, een ton heeft gekost, vind ik een schoffering van de raad”, vond René Bultena van Plaatselijk Belang. Later op de avond werden nog over en weer vragen gesteld en beantwoord. Maar de eerdere bijzondere en onverwachte gebeurtenissen gaven een nare, zo niet bittere, bijsmaak aan de avond. 

Veel animo voor kerstbomen zagen 

De actie ‘Zaag je eigen kerstden’ die Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling jaarlijks gezamenlijk organiseren, lokte dit jaar bijna 200 mensen naar het duin ten noorden van camping Wulp. Zij maakten van de gelegenheid gebruik om een gratis kerstden te zagen en kerstgroen te verzamelen. Boswachter Eddie Wolfswinkel en Iemke Doeksen waren namens Staatsbosbeheer en de gemeente aanwezig om de mensen van handschoenen en gereedschap te voorzien en na afloop van de inspanning te trakteren op warme chocolademelk en een stuk Terschellinger pondkoek. Zij werden daarbij geassisteerd door Irene Romar, de nieuwe SJT-beroepskracht, die een aantal leden van de SJT Outdoorclub begeleidde.

Rederij Doeksen in korte broek voor KiKa

Dit jaar organiseert Stichting KiKa de actie ‘KiKa Korte Broek’. Van 18 tot en met 22 december trekken werknemers van bedrijven, ongeacht het weer, hun korte broek aan naar het werk om daarmee aandacht te vragen voor kinderen met kanker. Ook Rederij Doeksen doet mee aan deze bijzondere actie voor het goede doel.   
Stuurman Theo van der Leij en kapitein Jaap Ruige - zelf enthousiaste kortebroekendragers - hoorden van de KiKa-actie en willen door het meedoen aan de actie geld inzamelen voor de strijd tegen kinderkanker. Hun actie wordt gesteund door hun collega’s en werkgever Rederij Doeksen en een aantal betrokken leveranciers. 

IJsfeest ‘Kôd hè’ vol muziek en gezelligheid 

De avond van vrijdag 15 december was een moment waar veel eilander feestgangers naar uit hadden gekeken: het was weer tijd voor het IJsfeest! De tent op de werkhaven van West was het epicentrum van dit ware volksfeest. Maandenlange organisatie ging vooraf aan het spektakel, waar in totaal meer dan honderd vrijwilligers aan meewerkten. Een bonte verzameling van populaire acts werd speciaal overgevlogen om het publiek volledig uit hun dak te laten gaan. Na een periode van vijf jaar – de laatste editie was in 2018 - was het IJsfeest weer terug, beter dan ooit.


Nieuwe lichting trainers in de maak

Op zaterdagmiddag 16 december vond op het AVV-veld in Hoorn de laatste sessie plaats van de KNVB-opleiding tot jeugdtrainer, waaraan zowel leden van AVV als SC Terschelling meededen. Met het behalen van het diploma VC 1 (Voetbal Coach 1) verkrijgen de eindexamenkandidaten de bevoegdheid om jeugdelftallen te mogen trainen. Het is een aanloop naar de cursus VC 2, dat de bevoegdheid geeft tot het trainen van een eerste elftal in de 4e of 5e klasse van de KNVB. De cursus werd gegeven door KNVB-coach Peter Neuteboom met behulp van drie praktijkbegeleiders in de persoon van Gertjan Verbeek, Jan Schulting en Jan de Jonge. Het initiatief voor het geven van de cursus kwam onder andere van AVV-voorzitter Frank Baarveld, die zeer te spreken was over het behaalde resultaat. 

Veel Sunderums op pad

Vorige week woensdagavond was het weer tijd voor Sunderum, het jaarlijkse volksfeest op het oostelijke deel van het eiland dat oorspronkelijk was bedoeld om boze geesten en demonen te verdrijven. Mannen en jongens gaan verkleed in zelfgemaakte pakken, waarbij veelal materialen uit de natuur worden gebruikt. Ook worden er actuele onderwerpen uitgebeeld middels kleding en geschreven teksten. Dit jaar werden er - naast opvallend veel natuursunderums - zaken als de wateroverlast, blauwtong, het afscheid van twee huisartsen, de kinderopvang en de aanleg van de glasvezel onder de aandacht gebracht. Naar schatting waren er zo’n tweehonderd mannen op de been, verdeeld over Baaiduinen, Midsland, Lies en Hoorn. Opvallende acts werden opgevoerd door vijf kippen die onder muzikale begeleiding de Vogeltjesdans opvoerden en een curlingteam dat een demonstratie gaf.


Wateroverlast onder de aandacht 

Vorige week vond er op het Waterschapskantoor te Midsland een vergadering plaats van de Adviescommissie Watersysteembeheer Terschelling. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van het Wetterskip Fryslân, de gemeente Terschelling, FLTO (boerenorganisatie), TOV en Staatsbosbeheer. Op de agenda stond onder andere de wateroverlast op het eiland. “Sinds begin oktober is er drie keer meer neerslag gevallen dan normaal”, zegt Nienke Hamstra van het Wetterskip. “Daarnaast is er bovendien in november in één nacht 33mm gevallen waardoor kelders en tuinen zijn ondergelopen. In de dagen ervoor is geprobeerd om meer ruimte voor neerslag in het systeem te creëren door de pompen in de gemalen meer dan maximaal in te zetten, maar helaas kon hierdoor de wateroverlast niet worden voorkomen. Er was gewoon niet meer capaciteit in de pompen.”

 Foto: Ariën Cupido


Trekking Sint-Nicolaas lotenactie

Op woensdag 6 december vond de jaarlijkse trekking plaats van de Sint-Nicolaas lotenactie, georganiseerd door de Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV). Burgemeester Caroline van de Pol had de eer de winnende loten uit de enorme stapel te trekken, daarbij ondersteund door TOV-erelid Willem Mier. De lotenactie is een traditie die al meer dan veertig jaar standhoudt op het eiland. Van 18 november tot en met 5 december werden bij deelnemende ondernemingen loten uitgereikt aan het winkelend publiek. Bij elke 10 euro aan aankopen ontvingen consumenten een lot, waarmee ze kans maakten op aantrekkelijke geldprijzen of een cadeaubon ter waarde van 25 euro, te besteden bij een van de deelnemende winkels of restaurants. Ook dit jaar was de deelname weer indrukwekkend, met enkele tienduizenden ingeleverde loten.


Ondanks de regen een geslaagde kerstmarkt 

Op zaterdag 9 december kon je tussen twee en vijf uur ’s middags traditiegetrouw de kerstmarkt bezoeken in de tuin van Herman en Zus Kooijman aan de Longway 1. Helaas kwam deze dag de regen met bakken naar beneden, maar dat weerhield het publiek niet om te komen. De kerstmarkt werd zelfs erg druk bezocht, vertelt Zus. “Het was buitengewoon hoeveel mensen er gekomen zijn ondanks de regen. Want qua weer hebben we het nog nooit zo slecht gehad.”


Kunst van eigen afval in Stayokay

In de restaurantruimte van Stayokay hangen sinds afgelopen week twee bijzondere kunstwerken aan de muur. Eilander illustrator Tosca Abrahams tekende twee van haar werken op platen van gerecycled plastic. Het plastic werd verzameld door mensen van de Stayokay zelf, voornamelijk in de keuken, en werd door de Jutfabriek verwerkt. Er werden twee platen van gebakken van zes kilo per stuk. Het hostel is het eerste bedrijf op het eiland dat op deze manier het eigen afval verwerkt tot kunst. 

 “Plastic is eigenlijk een heel mooi, duurzaam product”, zegt Tosca. “Zo lang we het maar op de juist manier gebruiken. Het is super om me bezig te mogen houden met wat ik het liefst doe, tekenen, en dat te kunnen combineren met duurzaamheid en circulariteit.” 

Actie ‘Kiekje voor Sytse’ gestart

In april van dit jaar overleed Sytse Schoustra aan de gevolgen van de spierziekte ALS, nadat amper twee maanden daarvoor, in februari 2023, de diagnose was vastgesteld. Er ging de laatste jaren vrijwel geen dag voorbij of de foto’s van de amateurfotograaf van West-Terschelling werden vertoond bij RTL Weer of het weerbericht bij het NOS Journaal. Toen bekend werd dat 3FM Serious Request dit jaar in actie komt voor Stichting ALS Nederland, besloot Sytse’s zoon Lars samen met zijn vriend Arjen de Jong ‘Kiekje voor Sytse’ op te starten als 3FM Serious Request-actie. Via een speciaal ontworpen website kan iedereen één of meerdere mooie foto’s van Sytse voor het goede doel kopen. Meer informatie over de actie kun je lezen op de website www.kiekjevoorsytse.nl.


Eilanders gekroond tot carnavalsprins en -prinses

Al ligt Terschelling een eindje buiten het carnavalsgebied, toch is het eiland sinds kort noemenswaardig vertegenwoordigd in de feestregio onder de rivieren. Anno Smit en Lisette Hueting werden op vrijdag 17 november in Westervoort uitgeroepen tot prins en prinses van carnavalsvereniging de Dolbotters. Dankzij deze grootschalige en feestelijke onthulling mogen Anno en Lisette zich het hele carnavalsseizoen van 2023/2024 het Prinsenpaar van de vereniging noemen. 

Eilander finale Nationale Voorleeswedstrijd 

Op woensdag 29 november namen de voorleestalenten van het eiland het tegen elkaar op tijdens de jaarlijkse eilander finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. De Terschellinger finale werd georganiseerd door de Praktijk voor logopedie, Terschelling en Vlieland, samen met Boekhandel Funke en de eilander bibliotheek, wat ook de locatie was van de voorleesfinale. Speciaal jurylid dit jaar was illustrator Irina Filtzer. Alle finalisten zetten een prima prestatie neer, waardoor de jury een lastige taak had. Toch wist één deelnemer zich te onderscheiden en de titel op te eisen, en dat was Liz Hakse van de Prinses Margrietschool. Zij won een mooie beker en een officiële oorkonde, en mag de eer van Terschelling gaan verdedigen in de regiofinale in Friesland. De andere finalisten, Kiki Slinger, Alana Mier, Eveline Pettinga en Suzanne Muijskens mogen als beloning een boek uitzoeken bij Boekhandel Funke.


KNRM-vrijwilligers in het zonnetje gezet

Vorige week vrijdag organiseerde de KNRM Terschelling in hotel Paal 8 te West aan Zee haar jaarlijkse bemanningsavond. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst reikte operationeel inspecteur John Geel namens de KNRM een aantal medailles met bijbehorende oorkondes uit. Max van der Heide kreeg namens de directie en raad van toezicht van de KNRM de zilveren draagmedaille met oorkonde uitgereikt voor zijn veertigjarige inzet als vrijwilliger bij station Paal 8 Terschelling. Vervolgens ontvingen Jan Tjalf de Jong (motordrijver en plaatsvervangend chauffeur) en Henk Spanjer (plaatsvervangend schipper), beiden van station Paal 8, een bronzen draagmedaille met oorkonde voor hun 25-jarige inzet als vrijwilliger voor de KNRM. Tevens werd later op de avond afscheid genomen van het vrijwillige bemanningslid Gert Haarsma.

Irina Filtzer wint Boer Boris Premie 2023

Op zaterdag 2 december werd in het programma De Taalstaat op Radio 1 bekendgemaakt dat eilander illustrator Irina Filtzer een van de twee winnaars is van de Boer Boris Premies 2023. Deze geldprijzen, uitgereikt door het Boer Boris Fonds, zijn bedoeld als aanmoedigingspremie voor beginnende schrijvers en illustratoren van kinder- en jeugdliteratuur. Als erkenning voor hun bijzondere inspanningen ontvingen Irine Filtzer en Zindzi Zevenbergen beiden een bedrag van 5.000 euro, vrij te besteden naar eigen inzicht. Het Boer Boris Fonds roemt Irina Filtzer voor haar originele illustratiewerk, dat zich kenmerkt door kleurrijke pracht en een bijzondere compositie. Dankzij de Boer Boris Premie krijgt Irina Filtzer nu de kans om zich volledig te wijden aan de creatie van haar eigen prentenboek; een langgekoesterde wens van de illustrator. 


Volop feest tijdens aankomst Sinterklaas 

De goedheiligman meerde afgelopen zaterdag zijn stoomboot niet alleen keurig op de beloofde tijd aan in de haven van West-Terschelling, maar heeft vervolgens ook, zoals we van hem gewend zijn, het hele eiland uitermate vermaakt met zijn vrolijke entourage. Op 25 november was het groot feest op het eiland, waarbij Sinterklaas overal met open armen werd ontvangen door opgewonden kinderen, hun ouders en andere nieuwsgierige toeschouwers. Burgemeester Caroline van de Pol stond rond 10.45 uur paraat om de Sint te begroeten, en met een welgemeend welkomstwoord van haar kant kon het feest officieel beginnen. Gehuld in zijn kenmerkende rode mantel en vergezeld door een bonte stoet Pieten, maakte de Sint op zijn gehuurde eilander paard Chris een toer door West, bezocht hij de Stilen en vervolgens de dorpen Midsland en Hoorn. 


Zo stemde Terschelling

Verspreid over het eiland kon men vorige week woensdag op vier locaties (de Westerkerk, het gemeentehuis, dorpshuis de Driemaster en dorpshuis de Stoek) naar de stembus in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. Er werden in totaal 3.861 stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage was 94,4% (mede bepaald door de aanwezigheid van een aantal toeristen). Het percentage was het totaal van 2.841 stempassen, 441 volmachten plus 579 kiezerspassen. Er werden tien blanco stembiljetten ingeleverd en vier ongeldig verklaard. In de krant van deze week een overzicht van alle uitgebrachte stemmen.

 


De beste gehaktbal van Terschelling

Op woensdagavond 22 november konden de eilander gehaktballendraaiers laten zien wat ze in hun mars hadden tijdens de ‘Breek de Bal’-dag in het Raadscafé op West. Zeventien deelnemers leverden in het restaurant hun beste ballen in die vervolgens werden beoordeeld door een zeskoppige jury. Daarnaast kon iedereen voor een klein bedrag aanschuiven om te genieten van een stamppotbuffet én de ingeleverde gehaktballen. De deelnemers dienden vier gehaktballen in te leveren. Twee ervan werden beoordeeld door de jury, de andere twee gingen in de hotpot op het buffet. Er werd voor de tweede keer gestreden om de Harry van Nouhuys-wisselbokaal, en natuurlijk om de eer. Daarnaast was er een aanmoedigingsprijs en een prijs voor origineelste presentatie. “Want het gaat natuurlijk ook om de klucht”, aldus uitbater van het Raadscafé Erwin ‘Tukker’ Zweers.

 

Derde editie Lakmakers T-Jazz

Afgelopen weekend kon op West-Terschelling worden genoten van de derde editie van het Lakmakers T-Jazz festival. De aftrap was op vrijdagavond bij restaurant Zeezicht, waar een officieel openingsmoment plaatsvond en de klanken van jazzformatie Sticky Wicked de toon zetten voor een weekend vol jazz en gezelligheid. Op zaterdagochtend openden enkele inwoners hun deuren voor intieme huiskamerconcerten. De middag bracht een ritmische twist met workshops salsa in Aparthotel Boschrijck en zang- en percussielessen in de Doopsgezinde Kerk op West. Later op de dag verplaatste het festival zich naar de horecagelegenheden op West en West aan Zee, waar de avond gevuld werd met swingende optredens van zowel Nederlandse als internationale muzikanten. T-Jazz eindigde waar het begonnen was: in restaurant Zeezicht, waar Bigband Friesland het festival groots uitblies. 


Eerste zeehondenpup van het seizoen aangespoeld

Op donderdag 23 november spoelde op Terschelling bij Formerum aan Zee de eerste grijze zeehondenpup van het seizoen aan. “Waarschijnlijk is de pup door de weersomstandigheden (westerstorm en een twee meter verhoogde waterstand) van de zandplaat gespoeld”, zegt de Terschellingse zeehondenwachter Ies Akkerdaas. Omdat zuigende pups niet in het water thuishoren en er ook geen moeder te zien was, is ze direct meegenomen door de zeehondenwachters en op transport gezet naar het Zeehondencentrum Pieterburen. “Daar is vastgesteld dat het ging om een meisje. Ze woog 13,3 kilo en heeft de naam Winter gekregen. Momenteel slaapt ze vooral veel om bij te komen van haar avontuur.” Zie een zeehond of pup liggen en maak je je zorgen, bel dan 144. De melding wordt vervolgens doorgegeven aan het Zeehondencentrum Pieterburen, die indien nodig de vrijwillige zeehondenwachters op Terschelling inschakelt. 

Eilander boek ‘De Mimmetaal’ opnieuw uitgebracht

Op 25 november vond in Het Amsterdamsch Koffijhuis op West een bijeenkomst plaats waar de heruitgave van een eilander boek uit 1966 het licht zag. Verrijkt met vijf teksten van wijlen Piet Kaspers, belichaamt het boek ‘De Mimmetaal’ een eerbetoon aan de Terschellinger dialecten. In het boek zijn korte verhalen en gedichten te lezen, die veelal gaan over het eiland en zijn tradities. Piet Kaspers, die vorig jaar op de respectabele leeftijd van 103 jaar overleed, krijgt postuum een bijzondere plaats in de literaire geschiedenis van het eiland. Vier van zijn gedichten, geschreven in het Schylingers, zijn vastgelegd in deze heruitgave. Het boek is mede mogelijk gemaakt door Stichting Mimmetaal, die zich inzet voor het behoud van de taalkundige schatten van de drie eilander dialecten. De uitgave van het boek is gesubsidieerd door de gemeente Terschelling en het Dirk Mentzfonds. 

 

Grote opbrengst doppen voor diabetesfonds

Op dinsdag 21 november bereikte de kroonkurkenactie op Terschelling een nieuwe mijlpaal, toen twee enorme zakken vol doppen per vrachtwagen van Kooijman Grootverbruik naar het inzamelpunt in Joure werden vervoerd. De doppen, afkomstig van drankverpakkingen, werden enthousiast ingezameld op het hele eiland. De actie gaat al enige jaren onverminderd door. De omvang van de inzameling op Terschelling is aanzienlijk, waarbij de loods van Vishandel van Dijk fungeerde als tijdelijke opslagplaats. De doppen worden in Joure verzameld en vervolgens naar Leeuwarden gebracht, waar het tin van de doppen wordt verwijderd. Het gerecyclede tin wordt wereldwijd gebruikt voor de productie van onder andere blikjes en brons. De opbrengst van de actie komt ten goede aan het diabetesfonds van Friesland, DiaFrys, dat het geld zal besteden aan onderzoek.


‘Op naar Terschelling’ wint Lutineprijs 2023 

Afgelopen week bekroonden de burgemeester en wethouders van Terschelling schrijver Pieter Breuker met de Lutineprijs 2023 voor zijn boek 'Op naar Terschelling: Pioniers, Badgasten en Toeristen 1581-1940'. Het boek verscheen in mei 2023 bij uitgeverij Louise. Wethouder Cultuur Gea van Essen zal de prijs in het voorjaar tijdens een feestelijke bijeenkomst uitreiken aan de auteur. De gemeente Terschelling reikt jaarlijks de Lutineprijs uit voor het werk dat de kennis over Terschelling wezenlijk vergroot. Aan het toerisme op Terschelling gaat – zoals de auteur in het boek aantoont – een lange geschiedenis vooraf. Het boek is geïllustreerd met veel nieuw fotomateriaal en uiteenlopende tekeningen, folders, affiches, brochures en tabellen, waaronder ook niet eerder gepubliceerd materiaal. 

Diplomazwemmen 

Het diplomazwemmen op Terschelling zorgde ook dit keer voor een groep stralende zwemtalenten. Op de late middag van vrijdag 24 november was het de beurt aan een groep basisschoolkinderen om hun zwemkunsten te laten zien. De Dôbe op West was gevuld met enthousiaste, soms wat nerveuze jonge zwemmers en hun trotse ouders en grootouders. Het goede nieuws is dat alle deelnemers slaagden en met hun welverdiende zwemdiploma naar huis gingen.


Spannende wedstrijd AVV eindigt in gelijkspel

Op zondag 26 november stond voor AVV een wedstrijd tegen Tijnje op het programma. Het werd een enerverende wedstrijd, waarbij AVV een achterstand van 1-3 wist om te buigen naar 4-3. De buit leek toen binnen, maar helaas dacht de rechtsbuiten van Tijnje daar anders over. Hij speelde drie verdedigers uit en maakte de gelijkmaker. Hierna volgde een kwartier van uiterste spanning, maar doelpunten werden er niet meer gemaakt. Na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter konden de punten verdeeld worden, en kon er teruggekeken worden op een goede en vermakelijke wedstrijd. 


Presentatie boek ‘De slag om de veerboten’

Op zaterdagmiddag 18 november vond in Restaurant Zeezicht de presentatie plaats van ‘De slag om de veerboten, de geschiedenis van de Eigen Veerdienst Terschelling versus Rederij Doeksen 2005-2014’, het nieuwste boek van voormalig directeur van de Waddenvereniging Henk Tameling. In dit boek reconstrueert Tameling hoe ondernemer en fietsenverhuurder Bernard Haantjes, pomphouder Piet Smit en maritieme bevrachter Erwin Rob jaren werkten aan hun ideaal van een eigen veerdienst tussen Terschelling en Harlingen. Uitgever Eddy van der Noord benadrukte het dat het boek zeker geen aanklacht is tegen Rederij Doeksen. “Het is ook geen aanklacht tegen de EVT. Het is een heldere reconstructie van de strijd tussen de EVT en Rederij Doeksen.” Ook Henk Tameling stelde dat hij zich zo objectief mogelijk heeft opgesteld. “Ik heb alles opgezocht wat erover gezegd is, ook door de mensen van Doeksen. Ik heb al die boeken en artikelen echt gespeld en geprobeerd om mij op die manier in iedereen te verplaatsen.”

Afscheid van twee huisartsen in Midsland

Het zal de komende tijd even wennen zijn in de Huisartsenpraktijk Midsland, want met ingang van 1 december vertrekken er twee vertrouwde gezichten: Elizabeth Dijkema en Willem-Jan Groeneveld. Op donderdagmiddag 30 november is er vanaf half vier gelegenheid om van beide huisartsen afscheid te nemen in ’t Wapen van Terschelling in Midsland. Elizabeth Dijkema begon in de zomer van 2004 als huisarts op Terschelling, nadat ze in de eilander herfstvakantie van 2003 al een week had waargenomen. Willem-Jan was al drie jaar eerder begonnen, in 2001. Beiden hebben altijd met veel plezier gewerkt op Terschelling. “Als huisarts heb je hier een heel goed contact met de patiënten”, zegt Elizabeth. “Je kent de patiënt, zijn omgeving en zijn familie. Dat zal ik wel gaan missen.” Willem-Jan knikt. “Je leeft hier letterlijk en figuurlijk mee met de mensen en hun familie. Het is een soort levensloopgeneeskunde. Daar komt bij dat je hier de dingen zelf op moet lossen, je kunt het niet even doorschuiven. En dat geeft veel voldoening.” 

Kringloop West Aleta doneert bus aan Oekraïne 

Te midden van de aandacht voor het voortdurende oorlogsgeweld en terreur in de Gazastrook dreigt de situatie in Oekraïne soms naar de achtergrond te verdwijnen. De vrijwilligers van kringloop West Aleta benadrukken dat het van groot belang is om de Russische agressie en de aanhoudende humanitaire crisis in Oekraïne niet uit het oog te verliezen. Daarom doneerden ze recentelijk hun oude bus aan een humanitaire stichting in het land. In het voorjaar van 2022, bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, organiseerde kringloop West Aleta een actie voor giro 555, en doneerde tevens aan een Terschellinger stichting die Oekraïners opvangt. Onlangs bood zich een nieuwe gelegenheid aan om hulp te bieden: de vertrouwde rode kringloopbus is vervangen door een ruimere bus van Zeelen Fietrsverhuur. De oude bus heeft een nieuwe bestemming gevonden bij de stichting ‘De Leeuw Kyiv’. Deze stichting, opgericht door Nederlandse ondernemers die al meer dan twintig jaar in Oekraïne wonen en werken, bundelt de krachten om humanitaire hulp te bieden in dat land.

Zeesleepboot Holland stopt operationele exploitatie 

Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland aangekondigd dat de huidige operationele exploitatie van de historische zeesleper per 2024 zal worden stopgezet. Deze beslissing is, na uitgebreid overleg, het resultaat van diverse ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan en vormt een niet eenvoudige maar noodzakelijke stap, zo stelt de stichting. De stichting informeerde afgelopen week donateurs, ‘meeslepers’, sponsoren en andere betrokken over de stand van zaken. Diverse ontwikkelingen hebben bijgedragen aan dit moeilijke besluit, waaronder het afnemende aantal beschikbare gediplomeerde vrijwilligers met een geldige vaarbevoegdheid. De stijgende pensioengerechtigde leeftijd en het wegvallen van vroegpensioen hebben geleid tot een tekort aan vrijwilligers, terwijl de huidige groep ervaren vrijwilligers ouder wordt en geleidelijk afneemt. Foto: Neeke Smit


Swingen in de kerk van Hoorn

Het was een idee van Joost Hoogland, de beheerder van 'Ons Huis' bij de Sint-Janskerk in Hoorn. “Ik wilde graag dat de kerk wat vaker zou worden gebruikt dan alleen op zondag. Daarom leek het mij leuk om in een wat rustiger periode een gezamenlijk concert te organiseren. Ik nodigde eerst muziekvereniging Jubal uit en de heren van de West Aleta Singers, en even later kwamen ook de dames van Wadvocaal erbij. Ze waren allemaal meteen enthousiast. We planden een datum en lieten 135 kaartjes drukken, want meer ruimte was er niet in de kerk. En heel bijzonder: ze waren binnen een dag uitverkocht.” En zo zat afgelopen vrijdagavond de kerk van Hoorn tjokvol met publiek, musici en zangers. Voorin de kerk had Jubal een plek gevonden, aan de zijkant zat Wadvocaal en achter in de kerk werden de banken gevuld door de West-Aleta Singers. Het betekende dat het publiek regelmatig de hoofden moest draaien om alles te kunnen zien en horen. Geen enkel probleem, zo bleek, ook al omdat het bepaald geen concert was om stil te blijven zitten. “Het was boven verwachting”, aldus Joost Hoogland na afloop. “Het was een leuk en afwisselend programma, precies zoals ik hoopte dat het zou worden


Terschellling bouwt: Mohawk

Aan de Dorpsstraat 85 in Hoorn staat al sinds 1869 het piepkleine (in totaal 55 m2) Terschellinger boerderijtje met de naam Mohawk. Inmiddels is het door Jochem en Elisabeth van der Wal volledig in ere hersteld. “Elke keer als we er langs fietsen zeiden we tegen elkaar: ‘Wat een ontzettend schattig huisje is dit’, zegt Elisabeth. Alsof het zo moest zijn, kregen ze in april 2021 de kans om het huisje te kopen. “Het was in heel slechte staat, dus wisten we dat we grondig moesten verbouwen”, zegt Jochem. “Daarnaast wisten we ook vrijwel meteen dat we het Terschellinger boerderijtje wilden behouden. Zodoende kwamen we in contact met architect Jort Spanjer en vroegen we hem om hiervoor een mooi plan te maken.” Elisabeth: “Er zijn nog maar een paar van dit soort authentieke Terschellinger huisjes, dus dat wat we origineel konden behouden aan dit huis, hebben we behouden.” Om meer leef- en slaapruimte te creëren werd ernaast een modern, tweede gebouw gebouwd dat in verbinding staat met het voorhuisje door middel van een glazen gang.

Nieuwbouw strandpaviljoen Kaap Hoorn van start

Na ruim 33 dienstjaren werd de oude vertrouwde gele 'hut' van strandpaviljoen Kaap Hoorn vorige maand met behulp van TripHek weggehaald. “Natuurlijk was het even een moeilijk momentje”, aldus eigenaar Joost de Boer. “Maar het is echt tijd voor iets nieuws.” De bouw van het nieuwe strandpaviljoen wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Hofstra uit Arum. Eilander projectontwikkelaar Paul van Ravenswaaij hielp Joost met het uitwerken van zijn wensen, en begeleidt Joost bij alle processen rondom de bouw. De nieuwe Kaap Hoorn wordt voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp en een dak dat bedekt is met sedum, wat zorgt voor extra isolatie. Deze week wordt begonnen met de skeletbouw; daarna zal het pand al vrij gauw vorm krijgen. “Alles is prefab”, legt Joost uit, “dus alle gedeeltes van het pand zijn afgelopen maanden al gebouwd. De bedoeling is dat het gebouw voor de Kerst wind- en waterdicht staat. We hopen voor Pasen volgend jaar open te kunnen.”


SCT verliest van MKV

Afgelopen zondag speelde SC Terschelling thuis tegen MKV. Helaas pakte de beginfase van de wedstrijd niet goed uit: al na zes minuten stond het 0-1. Gelukkig kreeg Terschelling daarna meerdere mogelijkheden, wat werd beloond in de 35ste minuut. Dankzij een kopbal van Rienk Bijlsma werd het 1-1. De bezoekers benutten in de 42e minuut een vrije trap op de rand van het 16-meter gebied, en zo was de ruststand 1-2. Na rust werd bracht invaller Ariën Roos na een goede aanval over de linkerkant Terschelling weer naast MKV. In de 75ste minuut werd een fraaie aanval door de keeper van MKV miraculeus gekeerd. De thuisploeg bleef jagen op de 3-2. Rienk Bijlsma schoot op de lat en twee vrije trappen van SCT werden door de doelman gepareerd. Vervolgens kwam een van de oudste ‘wetten’ van het voetbal om de hoek kijken en pakte MKV in de 86ste minuut van de wedstrijd de volle buit. SCT kreeg hiermee niet wat het verdiend had, maar kan wel terugkijken op een goede wedstrijd. 


AVV niet opgewassen tegen FFS

Op zondag 19 november nam AVV het op tegen FFS in Vegelinsoord. AVV begon sterk en bouwde netjes op vanuit achter. De vrije man werd goed gevonden, alleen de laatste pass was vaak niet secuur genoeg. Het was daarom FFS dat op voorsprong kwam: de nummer 10 van de thuisploeg was attent bij een afvallende bal en scoorde. Kort daarna werd Jesse Mier neergehaald in de zestienmeter en werd er een penalty gegeven. Deze werd echter niet verzilverd en zo bleef het 1-0. In de 30e minuut verdubbelde FFS de voorsprong: de linkermiddenvelder brak door en vond de spits in de zestien, die hem zo binnen kon tikken. AVV kreeg in de 40ste minuut tot driemaal toe de kans om de aansluitingstreffer te maken, maar slaagde daar niet in. Tot overmaat van ramp werd een bal ongelukkig in eigen goal geschoten, en zo ging AVV met een 3-0 achterstand de rust in. In de tweede helft scherpte AVV zich wat op, en gaf minder kansen weg. Helaas leidde dat niet tot doelpunt, en eindigde de wedstrijd in 3-0. 


De Drie Grapen wint kletsnatte Survival

Op vrijdag 10 november vertrokken rond kwart over drie voor het eerst sinds 2019 24 eilander teams voor de Survival Terschelling. De wedstrijd stelde de snelheid, uithoudingsvermogen, vaardigheden en doorzettingsvermogen van de teams flink op de proef. Op het parcours, dat ongeveer 30 kilometer lang was, waren onderweg twaalf posten waar de teams uitdagende, veelal fysieke, opdrachten moesten uitvoeren. Ook moest er onderweg een puzzel worden opgelost en in het bos van Formerum mochten de teams boogschieten. Na talloze uren van zweten en zwoegen meldde het gemengde team van De Drie Grapen zich om 0.36 uur als eerste. Na het opmaken van de eindstand zou blijken dat zij ook overall de winnaar waren. Binnen de categorie heren kwam Brasserie Brandaris als winnaar uit de bus. Bij de dames wist het team van Rustende Jager de beste totale prestatie neer te zetten.

Terschelling geeft gul tijdens inzameling 

Terschelling heeft zich weer van haar gulle kant laten zien tijdens de succesvolle kledinginzamelingsactie van Sippy Dekker. Van 6 tot 9 november diende Groothandel Kooijman als centraal inzamelingspunt, waar zo'n vijftien toegewijde vrijwilligers een overweldigende hoeveelheid kleding en andere bruikbare goederen verzamelden. Sippy: “Ik denk elke keer: die kasten op Terschelling zullen nu toch wel eens leeg zijn. Maar ieder jaar keer is de opbrengst weer fantastisch.” De actie had evenals de vorige keer Noord-Syrië als doel, dat in het voorjaar werd getroffen door een aardbeving. Er werd niet alleen kleding gebracht, maar ook andere bruikbare spullen zoals dekens, hygiënische artikelen en speelgoed. De goed gevulde dozen zullen binnenkort op weg gaan naar hun bestemming. 

Even voorstellen: József en Ildiko Lakatos van Schoon & Klusbedrijf JLT 

Na diverse verschuivingen in de eilandere schoonmaakbranche, liet Schoon & Klusbedrijf JLT recentelijk via een advertentie in dit weekblad weten de schoonmaakactiviteiten uit te breiden met raambewassing. Voor veel mensen is József waarschijnlijk geen onbekende. Hij woont intussen al zo`n twaalf jaar op het eiland en werkte binnen verschillende bedrijven en branches. Zijn vrouw Ildiko kwam in maart 2017 naar Nederland voor het avontuur en werd op slag verliefd op het land en later op József. Sinds mei dit jaar werkt Ildiko samen met József in hun eigen bedrijf. József: “Vanaf het begin had ik het eigenlijk meteen al druk. De schoonmaak en het beheer van de recreatiewoningen vormen de hoofdmoot van het bedrijf. Intussen hebben we zo`n 35 huizen op onze lijst staan, waarvan het grotendeels gaat om vrij grote huizen.” Of er dan toch nog ruimte is voor uitbreiding met raambewassing en het buitenom schoonmaken van woningen? “Deze werkzaamheden zijn minder tijdsgebonden, dus die passen nog wel ergens tussendoor.”

Internationale bijeenkomst omtrent huisvesting 

Afgelopen weekend kwamen er op initiatief van de FNP en de European Free Alliance (EFA) vertegenwoordigers van verschillende Europese eilandregio’s naar Terschelling. Ze gingen in gesprek over hoe in verschillende landen en regio’s oplossingen worden gevonden om te voldoen aan de vraag naar geschikte en betaalbare woningen voor de inwoners. De FNP werkt daarvoor samen met de EFA; de Europese politieke partij bestaande uit 41 regionale politieke partijen uit 19 Europese landen. Bij de bijeenkomst waren deelnemers aanwezig van Sicilië, Sardinië, Menorca, Baskenland, Corsica, Bretagne, Cornwall, Sleeswijk-Holstein, de Åland-eilanden en uit Friesland zelf. Het programma begon op zaterdag met vier wethouders van twee Friese eilanden en van twee gemeenten op het vasteland. Zij vertelden over de manier waarop zij zich inzetten om voldoende en geschikte woningen te realiseren voor hun inwoners. Ook de Friese gedeputeerde van wonen en de gebiedsgedeputeerde voor het Wad kwamen aan het woord. 

Lopers toch over het strand tijdens Berenloop

Het strand zou onbegaanbaar zijn, het ging het hele weekend regenen, kortom: het zou een barre 26e editie worden van Kleintje Berenloop op zaterdag en de Berenloop op zondag. Maar gelukkig waren de weergoden dit keer de organisatie en de deelnemers een stuk beter gezind dan vorig jaar: het bleef zowel op zaterdag als zondag grotendeels droog tijdens de beide loopwedstrijden. Zelfs de zon kwam zo nu en dan even door. En wat ook prettig was: het strand was beter begaanbaar dan verwacht, dus kon de originele route worden gehandhaafd. Al met al kan de organisatie terugzien op een zeer succesvolle 26e editie. Evert van Leunen, voorzitter van de werkgroep, wil graag een groot compliment maken aan de vrijwilligers. “Zij staan ieder jaar in weer en wind klaar voor de lopers. Daar kunnen we alleen maar heel veel respect voor hebben, echt geweldig. Ook de toeschouwers en aanwonenden zorgden voor veel sfeer onderweg, wat heel erg werd gewaardeerd door de deelnemers.” Foto: Neeke Smit

Weinig belangstelling voor inloopbijeenkomsten Kistos 

Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober organiseerde energiebedrijf Kistos twee inloopbijeenkomsten in WestCord Hotel Schylge op West. Eilanders konden deze twee dagen van 16.00 tot 21.00 uur bij diverse voorlichters van het bedrijf terecht met al hun zorgen en vragen. Ook kon je meer informatie krijgen over de plannen voor gasboring zo`n tien kilometer boven Terschelling. Eind augustus werd bekend dat Kistos van het Rijk toestemming krijgt om te zoeken naar gas in de Waddenzee. Hoog was de opkomst niet te noemen: op maandag kwamen er zo`n vijftien mensen langs en op dinsdag nog minder. René Borsch, directeur van Kistos was niet verbaasd over de relatief lage opkomst. “Bij de vorige plannen rondom het gasveld Terschelling-Noord, zou er van onder het eiland gas gewonnen worden. Dat is nu niet aan de orde.”

Pestvogels in Formerum

Afgelopen zaterdagmiddag waren een drietal vogelaars die druk in de weer met het fotograferen van een aantal bijzondere vogels die waren neergestreken in een tuin in Formerum. Een van de fotografen was Henk Wiebe van der Meulen. “Niet elk jaar vindt er een invasie van deze vogels plaats”, vertelt hij. “Ze komen uit het noorden, zoals uit Scandinavië en Noord-Rusland, en als daar voedselgebrek is komen ze deze kant op. Met name de Gelderse roos en de liguster zijn intrek. Deze staan vlakbij de Jumbo Mier in Formerum.” Er waren twaalf tot vijftien vogels aanwezig, die zich weinig van het winkelend publiek aantrokken en de fotografen een mooie gelegenheid gaven deze op de gevoelige plaat te krijgen. “De naam ‘pestvogel’ is gekozen vanwege het feit dat de vogel onheil zou brengen”, aldus Van der Meulen. 

Foto: Henk Wiebe van der Meulen

Veel enthousiasme bij Jeugdloop

Het is altijd een geweldig gezicht: de hardlopende kinderen tijdens de Jeugdloop op zaterdagmiddag tijdens het Berenloopweekend. Er stonden afgelopen zaterdag zo’n 200 kinderen aan de start, verdeeld in twee categorieën: van zes tot acht jaar en van negen tot twaalf. Na een vrolijke warming up gingen de vier groepen na elkaar van start voor een of twee rondes door de nieuwste wijk van West, die prachtig was versierd. De deelnemers werden enthousiast aangemoedigd door aanwonenden, ouders, grootouders en de andere belangstellenden. Onderweg waren er sponzen voor de deelnemers en na afloop stond er voor iedereen sportdrank klaar en kregen alle deelnemers een welverdiende berenmedaille. Nadat de laatste deelnemer onder luid gejuich de eindstreep was gepasseerd, konden de bekers en beertjes worden uitgereikt aan de ‘hardlopers van de toekomst’. 


Snelle tijden bij Kleintje Berenloop 

Kleintje Berenloop, de hardloopwedstrijd van 5 of 10 kilometer door de bossen en duinen bij West-Terschelling op zaterdagochtend, was ook dit jaar weer volledig volgeboekt. Bij de tiende editie stonden op de 5 kilometer ruim 650 lopers aan de start en op de 10 kilometer ca.1300 lopers. Ook al waren de voorspellingen slecht, het bleef tijdens de wedstrijd en ook tijdens de prijsuitreiking gelukkig droog. Er werd afgelopen zaterdag enorm snel gelopen, met een speciale vermelding voor de winnares van de 10 kilometer bij de dames, Sarah Peerik uit Zutphen. Zij snelde als derde overall vlak na de twee eerste heren over de finish in een supertijd van 35:42. 


Heksenmarkt Midsland treft prima weer

Tijdens de inmiddels traditionele herfst- en heksenmarkt op woensdag 25 oktober kon je overal in Midsland heksen en heksjes tegenkomen die snoepjes uitdeelden, verhalen vertelden of ‘gewoon’ aan het werk waren in de bediening.  Ook Esther Knop, die ooit het idee had voor deze themamarkt, was vrijwel onherkenbaar. “Een van de leuke dingen van deze markt is dat er qua vermaak zoveel gratis wordt aangeboden”, vertelt ze. “Zo is er gratis schminken voor de kinderen, worden er snoepjes uitgedeeld, is er een wedstrijd Bezemhangen en wordt er een lampionnenoptocht gehouden met voor ieder kind een gratis lampion. Opvallend is de bereidwilligheid van iedereen om te helpen, zegt Esther. “De markt wordt mogelijk gemaakt door de SAM, de Stichting Actief Midsland, maar je ziet dat iedereen, ondernemers, particulieren en ook gasten, mee wil doen en mee wil helpen.”


Dark Sky-campagne van start 

Om de prachtige sterrenhemel van Terschelling extra in de spotlight te zetten, is onlangs een speciale Dark Sky-campagne gestart. Deze eilandbrede campagne is een samenwerking tussen het Terschellinger Ondernemersfonds, VVV Terschelling, Rederij Doeksen, Staatsbosbeheer en Melis de Vries, als founder van Dark Sky Terschelling. “Met deze campagne spelen we in op het zien van de sterrenhemel op een van de donkerste plekken van Nederland”, vertelt Isabel Mosk van Terschelling.site. “Het doel van de campagne is om mensen ervan bewust te maken hoe uniek zo’n ervaring is, en dat dat gewoon kan op Terschelling. Op die manier willen we mensen inspireren en motiveren om een verblijf te boeken op Terschelling. Want echt, als je hier in het donker de sterrenhemel ziet, dan weet je niet wat je overkomt. Dus gaan we die bijzondere ervaring centraal stellen.” 
Foto: Maurice Haak


Rinske Bouma-van Dieren schrijft tweede boek 

Onlangs is er een nieuw boek verschenen van Rinske Bouma-van Dieren, ‘Buitenbeentjes, een andere en kritische kijk op de Psychiatrie’. Hierin deelt ze haar persoonlijke verhaal: over hoe ze op eigen kracht afkickt van medicijnen en herstelt van de bipolaire stoornis. Ze stelt kritische vragen met name over de medicijnen die worden voorgeschreven binnen de psychiatrie, ze deelt belangrijke inzichten vanuit onderzoeken en de media, ze beschrijft meerdere therapieën en behandelingen uit het alternatieve circuit en ze laat haar lotgenoten aan het woord. “Het is niet alleen mijn verhaal, er zijn veel meer mensen die even tijdelijk uit balans zijn of emotioneel beschadigd”, vertelt Rinske. “Met dit boek hoop ik een inspiratie te zijn voor anderen. Ik hoop dat zij zich hiermee gezien voelen en dat ze hiermee hun eigen weg naar herstel kunnen vinden.”


Kunst te Kijk: open huis bij eilander kunstenaars

Op donderdag 26 oktober kon iedereen tussen 11.00 en 17.00 uur een kijkje in de keuken nemen bij zestien eilander kunstenaars tijdens de zesde editie van ‘Kunst te Kijk’. Tijdens ‘Kunst te Kijk’ (voorheen bekend als Atelierroute) houden eilander kunstenaars van 11.00 tot 17.00 uur open huis waarbij ze hun bezoekers kennis laten maken met al het moois dat op Terschelling wordt gemaakt. Wij gingen in Horp op bezoek bij Mariëtte de Boer van Atelier KristAll, in Midsland bij Janni Klein (schilderijen), in Hoorn bij de beeldentuin van Jan Rodrigo, in Formerum bij Akky Smit (schilderijen), luisterden in Lies naar de uitleg van Martha Roos over de Terschellinger klederdracht en bezochten op West Carolien Schot (glasblazen) en Loes Vredeveld (schilderijen). 


Cor Lam geëerd met nieuw kinderboek

Afgelopen week verscheen het derde deel van het door Cor Lam geschreven kinderboek Govert de Terschellinger Duinkabouter. De twee dochters van de overleden schrijver, Baukje en Anne, lieten het boekje ter nagedachtenis van hun vader twee jaar na zijn overlijden alsnog uitgeven. Met dit derde boek hopen Baukje en Anne nog veel Terschelling-liefhebbers blij te maken met wat Cor het liefste deed: kennis doorgeven aan de volgende generatie. In het boekje, dat evenals voorheen geïllustreerd werd door Frans Schot, beleeft Govert de Duinkabouter weer mooie avonturen. Zo neemt hij onder ander een kijkje bij het volksdansen, helpt hij een zeehond in nood en geniet hij van winterse taferelen tijdens het arrensleeën. 


Gelijkspel SCT tegen koploper

Op zondag 29 oktober stond de wedstrijd van de nummer 1 tegen nummer 2 in 4B-klasse op het programma. Sportclub Terschelling ging met twee verliespunten minder op bezoek bij Warga, dat tot nu toe geen enkele wedstrijd verloor. Op een drassig veld en met een straffe wind tegen was het in de achtste minuut al raak voor de eilanders: 1-0. In de 36ste minuut viel de gelijkmaker na een vrije trap. Terschelling was hierdoor enigszins beduusd, wat leidde tot de 2-1. Vlak voor rust schoot Jelle Cupido echter de gelijkmaker binnen: 2-2. In de tweede helft had Terschelling de wind in de rug, maar toch hadden de eilanders moeite hun goede spel van eerder een vervolg te geven. De laatste minuten van de wedstrijd kregen beide ploegen nog een goede kans, maar dit leidde niet tot doelpunten; het duel eindigde in 2-2. 


Jong en oud vermaken zich op de kermis

De kermis op West-Terschelling, die elke twee jaar wordt georganiseerd, zorgt voor blijde gezichten bij jong en oud. Terwijl de jongste bezoeker over het terrein wordt rondgereden in een buggy vermaken twee van de oudste bezoekers, Edy en Henk van Sijp, zich prima bij een van de gokmachines. De opening van de kermis was afgelopen zaterdag- in plaats van vrijdagmiddag. De organisatoren Koos Untied en Dik van Grunsveen beslisten vrijdagochtend de opening uit te stellen. “We vonden het gelet op de weersomstandigheden onverantwoord om los te gaan”, zegt Koos, die zondagmiddag tevreden was over het grote aantal bezoekers tot aan dat moment die dag. 

Kunst in de Kerk 2023: ‘Blik op Oneindig’

Vanaf maandag 16 oktober is de kerk in Midsland twee weken lang ingericht met kunst gemaakt door eilander kunstenaars of makers die op een andere manier verbonden zijn met Terschelling. Acht kunstenaars dragen deze editie hun steentje bij. Een aantal van hen deden dat al eerder, terwijl anderen hun werk voor de eerste keer exposeren. Er is werk te zien van Aukje Kramer, Berbe Rinders, Frans Schot, Maarten Dalstra, Marjolein van Roosmalen, Miro Gross, Pleun Procee en Tosca Abrahams. De expositie werd op 16 oktober geopend door dominee Ernst Zoomers. “Veel dingen in het leven zijn eindig”, sprak hij, “zoals een mensenleven zelf, maar in kunst kun je jezelf verliezen. De blik op oneindig kun je toepassen in veel van deze werken, je zou kunnen zeggen dat kunst oneindig is.” 


Veel interactie tijdens informatieavond ‘Water en natuur’

Op woensdag 18 oktober vond  er een informatieavond ‘Water en natuur’ plaats in de Kraak op West-Terschelling, waarbij Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer Terschelling een aantal presentaties gaven. De zaal zat vol met geïnteresseerd publiek en tijdens de avond ontstond er veel interactie. Jiska Waaijenberg (Wetterskip Fryslân) schetste het toekomstbeeld voor Terschelling in het kader van Fryslân Klimaatbestendig 2025; Eline Sieben en Robert Zijlstra (Rijkswaterstaat Noord Nederland) gingen in op de Nederlandse kustlijnzorg en Joeri Lamers (Staatsbosbeheer Terschelling) legde het belang van de dynamiek en water voor duinnatuur uit. Gabriël Vriens van Provincie Fryslân was gastheer deze avond en begeleidde de sprekers en de vragen uit het publiek. 


Tragisch ongeval snelboot en watertaxi herdacht

Afgelopen zaterdag werd stilgestaan bij het ongeluk tussen snelboot de Tiger en watertaxi de Stormloper, exact een jaar geleden. Bij de aanvaring kwamen vier mensen om het leven; het lichaam van de 12-jarige Riemer is nooit gevonden. Meerdere familieleden en vrienden kwamen naar het eiland om in stilte te herdenken. Bij het Zeeliedenmonument legden ze bloemen neer. Locoburgemeester Gea van Essen was bij de herdenking aanwezig en legde samen met vertegenwoordigers van rederij Noordgat en de KNRM een krans ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Uit respect voor het verdriet van alle betrokkenen hingen op alle schepen en gebouwen van rederij Doeksen zaterdag de vlaggen halfstok. 

Rederij Noordgat assisteert veerboten

Het begin van de herfstvakantie verliep voor reizigers van en naar Terschelling niet geheel volgens planning. Het stormachtige weer leidde afgelopen vrijdagmiddag zowel op de weg als op het water tot overlast. Storm Babet zorgde ervoor dat er in de dienstregeling van de veerdienst van en naar Terschelling afvaarten vervielen en dat vertrektijden werden gewijzigd. Aangekomen in de haven van Terschelling konden de schepen niet zelfstandig afmeren. Met de hulp van de sleepboten Hurricane en Skua van Rederij Noordgat meerde de Friesland af in de haven. Tijdens het vertrek kreeg zelfs de Hurricane de Friesland niet van de kant. Snelboot Tiger moest eerst van haar plek af zodat de Friesland een draai in de Kom kon maken. De Hurricane trok en de Skua duwde, en samen kregen ze ten slotte de Friesland de haven uit. 
Foto: Jacoba de Graaf 


De eilander kerken verbinden

Voor bijna 900 kerkelijk betrokkenen uit heel Nederland verzorgden de kerken op het eiland afgelopen weekend het tweejaarlijkse Inspiratiefestival. Storm en regen deerden de festivalgangers niet, het werd een geslaagd feest van ontmoeting, bezieling en verbinding. Ze namen deel aan bijna honderd workshops, lezingen, kerkelijke vieringen, theatervoorstellingen, bezinnende wandelingen en andere inspirerende programmaonderdelen die plaatsvonden op diverse plekken in West-Terschelling, Midsland en Hoorn, maar ook in het bos, in de duinen en op het strand. Het was de vijfde editie van het tweejaarlijkse festival dat georganiseerd wordt door onder meer de Protestantse Kerk in Nederland, de Protestantse Theologische Universiteit, de Raad van Kerken in Nederland en de gezamenlijke kerken van Terschelling. 

Foto: Dick Vos

Laatste ringsteekwedstrijd van dit jaar

Op zondag 22 oktober organiseerde paardenhoudersvereniging Et Hossefolk in de dorpskern van Midsland een ringsteekwedstrijd. Zestien koppels en hun trouwe ros gingen de strijd aan om binnen vier rondes zoveel mogelijk ringen te steken tijdens een rit over de gehele lengte van de Oosterburen. De wedstrijd kon, vanwege de herfstvakantie en fraaie weersomstandigheden, rekenen op veel publiek. Na de wedstrijd werd er door de organisatie nauwkeurig berekend welk koppel op deze zonnige zondag de beste strijd had geleverd. De snelste tijd werd gereden door Marieke Hellevoort en Lianne Smit. Hun winst werd mede mogelijk gemaakt door Tsjaltsje A., die de wagen voorttrok. De dames waren in staat om geen enkele ring te missen en ze allemaal aan de prikstok te rijgen. 

Mooi!Terschelling: ‘Een eiland vol ambacht’ 

Terschelling kent van oudsher veel ambachtslieden. Dat kan bijna ook niet anders, want in vroegere tijden moesten de eilanders vrijwel alles zelf doen. Er kwam niet even iemand over van de wal om een huis te bouwen, tegels te zetten of te schilderen. En dat werkt nog steeds door: ook tegenwoordig zijn er nog tal van uitstekende vakmensen op het eiland. Deze week komen in de herfsteditie van de Mooi!Terschelling een aantal van deze vakmensen aan het woord. Van stoffeerder tot edelsmid, en van bakker tot timmerman, er was voor ons als redactie keuze te over. Ook de vaste rubrieken en de columns zijn – zoals u gewend bent – weer ambachtelijk geschreven. 

Evenementenvergunning Eilân onterecht geweigerd

Afgelopen week deed de rechtbank Noord-Nederland een aantal uitspraken omtrent het nooit gehouden Eilân-festival bij het meertje van Hee. Mocht organisator Chasing the Hihat het festival opnieuw willen proberen te organiseren, dan zal de gehele vergunningsaanvraag overnieuw moeten, aangezien de rechter oordeelde dat het weigeren van een evenementenvergunning aan het festival in 2022 onterecht was. De bezwaren van burgemeester Caroline van de Pol, gebaseerd op zorgen over ambulancezorg en brandveiligheid, werden als ongegrond en onvoldoende overtuigend beschouwd. Tegelijkertijd heeft de rechtbank bezwaren van omwonenden, de Stichting Ons Schellingerland (SOS) en de Groep van Twaalf tegen vergunningen voor het festival gegrond verklaard. Het gaat daarbij vooral over de milieubelasting van de vervoersbewegingen van de veerboot. 


Laatste SJT-werkdag voor Wim Bakker

Wim Bakker nam afgelopen zaterdag met zijn laatste 'spinnentocht' afscheid van de kinderen van de Stichting Jeugdwerk Terschelling. Na 35 jaar enthousiasme, inzet en 'altijd rennen' draagt hij het stokje over aan Irene Romar en Tanja Cupido, die al bij de SJT werken vanwege het ziek zijn van Wim vanaf oktober 2022. Per 1 december is het officieel, maar vanwege opgebouwd verlof mag Wim vanaf nu al gaan genieten van zijn welverdiende (vervroegde) pensioen. De bestuursleden Sjoukje, Remi en collega beroepskracht Irene verrasten Wim met een pakket wijnen van Latuil wijnen (van SJT-vrijwilliger Lidy Tuil). Dagelijks bestuurslid Sjoukje Maathuis: “Het officiële afscheid met bijbehorende berichtgeving in de Terschellinger volgt nog in december, maar we konden deze dag natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.” 

DA Terschelling in finale ‘Drogist van het jaar 2023’

DA-drogisterij en parfumerie Marlies Mast werd recentelijk genomineerd voor DA-drogist van het jaar. Dat betekende dat Marlies en twee dames van haar team op dinsdag 10 oktober af mochten reizen naar Zeist voor de finale. De winkels werden beoordeeld op onderdelen als klantvriendelijkheid, uitstraling van de winkel en professionaliteit in het geven van gezondheidsadvies. In totaal werden er twintig winkels genomineerd die tijdens de finale de strijd aangingen. Uiteindelijk bemachtigde DA Marlies Mast een podiumplek binnen de regio Friesland-Groningen; DA Drachten won de eerste prijs. De DA in Heerlen ging er met de landelijke hoofdprijs vandoor. Marlies is hartstikke trots op het eindresultaat: “We horen bij de beste twintig winkels van het land, en een plek binnen de top drie van de regio is natuurlijk prachtig! Daarnaast beoordeelde de mystery shopper onze winkel met een dikke 10. Dat voelt als een beloning voor al het harde werken.”

Dienstregeling Vlieland - Terschelling voorlopig geborgd

Ook de komende drie jaar blijft de watertaxi van Rederij Doeksen volgens een dienstregeling tussen Vlieland en Terschelling varen. Hiervoor sloegen de gemeentes Vlieland en Terschelling, de scholen voor voortgezet onderwijs De Jutter op Vlieland en ’t Schylger Jouw op Terschelling, de ondernemersverenigingen op beide eilanden en Rederij Doeksen onlangs de handen ineen. Op vrijdag 13 oktober zetten vertegenwoordigers van deze partijen een handtekening onder de overeenkomst. Naast de contractpartners zorgt ook de Stichting 75 jaar Nederlands Binnenvaartbureau voor een financiële bijdrage. 

West Aleta Singers zingen herfstconcert

Op donderdag 12 oktober stonden de mannen van de West Aleta Singers voor de goed gevulde zaal van ET10 klaar voor het traditionele herfstconcert. Er klonk deze avond een grote verscheidenheid aan muziek; ook werden er enkele (oud)muzikanten gehuldigd. In zijn welkomstwoord stond voorzitter Cees Mier stil bij de oorlogssituaties in Oekraïne en het Midden-Oosten. Vorig jaar zong het koor na de inval van Rusland het Oekraïense volkslied. Deze keer werd het nummer ‘Hymn of Peace’ gezongen; een Engels lied over vrede en een verenigde wereld, op muziek van Sibelius. Daarna ging het programma verder met Slavische, Engelse en Terschellinger liederen.


Grote snoek gevangen in de polder

Onlangs sloeg Wim Bakker in de Terschellinger polder een snoek met een lengte van 93 centimeter aan de haak. Hiermee is zijn jarenlange geduld beloond. De jacht op de vis ontstond drie jaar geleden aan de stamtafel van koffiehuis 'het Wakend Oog' op West. “Voordat ik naar het eiland verhuisde, ving ik twintig jaar lang elk seizoen tussen de 100 en 150 snoeken. Toen ik negen jaar was, ving ik er één van 91 cm en tot op de dag van vandaag weet ik precies waar, namelijk in de Kalverpolder bij Zaandam. Drie jaar geleden hoorde ik dat je dat hier ook kon doen. Er zitten hier in de polder ook snoeken, begreep ik, en zelfs grote. Al drie jaar lang wist ik vrij exact waar een grote snoek zat, maar na honderd keer proberen had ik die nog niet gevangen. De aanhouder wint en vorige week donderdagmiddag bij de eerste worp sloeg de snoek op het aas.”

SCT speelt thuis gelijk

Op zondag 15 oktober speelde SC Terschelling thuis tegen de Wilper Boys. 

Terschelling was tegen de wind in de betere ploeg, wat in de 22e minuut resulteerde in twee opeenvolgende kansen. Bent Heeger zag zijn afstandsschot van 20 meter op de paal belanden en in dezelfde minuut werd een goede mogelijkheid van Leendert Roos geblokt in de 16 meter. Niet veel later lag de bal aan de andere kant in het net dankzij een strafschop. Binnen tien minuten kwam de thuisploeg dankzij Leendert Roos weer op gelijke hoogte, zodat de ruststand 1-1 was. Na rust was de beurt aan SCT om gebruik te maken van de straffe noordwester wind die zij nu in de rug hadden, wat resulteerde in de 2-1 voor de thuisploeg. De Wilper Boys kwamen vanuit de omschakeling weer een aantal keren door op de helft van Terschelling. Dat leidde een kwartier voor tijd tot de 2-2, wat ook de eindstand was.


Renate Pootjes en Yvonne Lamain winnen tuigwedstrijd

Op zondag 15 oktober organiseerde paardenhoudersvereniging Et Hossefolk een tuigwedstrijd in Midsland. Drie ruiters deden mee met een aangespannen combinatie, acht dames streden onder het zadel. Jurylid Gerard Vermunt van de KFPS was vanuit Emmeloord naar Terschelling afgereisd om de deelnemers te beoordelen op punten als presentatie, beweging, aandacht en uitstraling. Van oost naar west flaneerden de ruiters en hun paard over de Oosterburen om zoveel mogelijk indruk te maken op de jury, en natuurlijk ook het publiek langs de zijlijn. Uiteindelijk wist Yvonne Lamain in de categorie aangespannen de meeste indruk te maken op de heer Vermunt; Renate Pootjes kwam als beste uit de bus binnen de categorie onder het zadel.  


Aengwirden te sterk voor AVV

Op zondag 15 oktober nam AVV het uit op tegen Aengwirden. AVV begon sterk aan de wedstrijd, maar helaas viel er in de 19e minuut een knullige eigen goal. Hierdoor raakten de Terschellingers uit balans, wat leidde tot een 2-0 achterstand. In de 29e minuut werd een AVV-doelpunt afgekeurd. Hierna had AVV het zwaar en incasseerde nog twee gele kaarten voordat de rust intrad. In de tweede helft liep AVV al snel tegen een 3-0 achterstand aan. Gelukkig herpakte het team zich en scoorde Alex Pitonak in de 51e minuut. Toch bleef AVV slordig spelen wat resulteerde in de 4-1. Even later kreeg Aengwirden een terechte strafschop die werd benut. Na enkele wissels begon Aengwirden wat meer te wankelen en werd het 5-2 en zelfs 5-3. AVV begon volledig aanvallend te spelen, in de hoop om nog op gelijke hoogte te komen. Dit spel werd echter bestraft met een counter van Aengwirden: 6-3, wat ook de eindstand werd. 

 

Zeeliedenherdenking in teken van ss Nicolaas

Tijdens de Zeeliedenherdenking op zaterdag 7 oktober werd traditiegetrouw stilgestaan bij de Terschellinger zeelieden die niet terugkeerden van zee. De jaarlijkse herdenking in de Westerkerk op West had dit jaar als thema de scheepsramp rondom het stoomschip Nicolaas in januari 1920. Daarbij kwamen zeven mensen om het leven. Twee van hen, Jan Haan en Age Dekker, waren Terschellingers. Evenals vorig jaar waren zo goed als alle stoelen en banken in de kerk bezet. Na een welkomstwoord door Jan Berghuis, de voorzitter van de organisatie, was er volop aandacht voor een groep basisschoolkinderen die eerder die week het verhaal over de scheepsramp met de Nicolaas hadden behandeld op school. Na afloop van de dienst vertrokken de aanwezigen in een stille tocht richting het monument aan de Willem Barentszkade, waar de meegebrachte bloemenkransen bij de over zee uitkijkende zeemansvrouw werden gelegd. Ook werd er een minuut stilte in acht genomen, waarna de West Aleta Singers het Terschellings volkslied inzetten. 


Ook kinderen staan stil bij omgekomen zeelieden

Zoals ieder jaar werd er ook voor de eilander basisschoolkinderen een programma georganiseerd rondom de jaarlijkse Zeeliedenherdenking. Kinderen uit groep 5 en 6 van alle eilander basisscholen werden op dinsdag 3 of woensdag 4 oktober verwacht in café de Vijfpoort in Formerum, om daar het verhaal te horen van de scheepsramp van de ss Nicolaas in 1920. Daarbij was de keuze voor de Vijfpoort geen toeval: een van de omgekomen zeelieden, Jan Haan, was namelijk de grootvader van uitbater Jan van Teake (de Jong). De kinderen werden door Janny Wortel eerst meegenomen in het verhaal rondom de Zeeliedenherdenking. Geesje Lettinga mocht vervolgens het verhaal van de Nicolaas aan de kinderen vertellen, die daar duidelijk van onder de indruk waren. 


Lokaal genieten tijdens Culinaire Wadden Weken

Maar liefst 21 Terschellinger horecabedrijven doen van 13 oktober tot 26 november mee aan de Culinaire Wadden Weken. In het hele waddengebied staat tijdens die weken al het lekkers uit de streek centraal. Met de culinaire feestmaand willen Visit Wadden en VVV Terschelling de waddengastronomie op de kaart zetten. De deelnemende restaurants en eetwinkels verspreid over het eiland bieden speciale gerechten en menu’s, met daarbij lokale seizoensproducten in de hoofdrol. 

Dorsvereniging viert ingebruikneming nieuwe schuur

Afgelopen zaterdagmiddag nam Dorsvereniging Helpt Elkander tijdens een feestelijke bijeenkomst hun nieuwe schuur in gebruikt. Deze schuur is bestemd voor de opslag van de authentieke dorsmachine, de ‘Dechentreiter’, en overige materialen van de vereniging. In een tijdsbestek van slechts vijf weken is deze opslagruimte afgelopen zomer door aannemer Jort van Deelen met behulp van vele vrijwilligers gerealiseerd op het terrein van de voormalige noodcamping aan de Duinweg in Formerum. Na diverse speeches en de overhandiging van een aantal cadeaus, onthulden de drie oprichters van de dorpsvereniging, Sip Bakker, Gossen Smit en Cees Cupido, met assistentie van de jongste leden, Wiebe, Rinze en Hidde Terpstra, een bord met daarop ‘Dorsvereniging Helpt Elkander’ aan de voorgevel van de schuur. Ze deden dit door de Terschellinger vlag te verwijderen.


AVV verliest thuis van Blauw Rood

Op 8 oktober speelde AVV thuis tegen Blauw Rood uit Bolsward. Voorafgaand aan de wedstrijd vond er een fotomoment plaats: AVV presenteerde namelijk de nieuwe tenues van hoofdsponsor Heartbreak Hotel. Na het fluitsignaal vuurde Blauw Rood al in de derde minuut een schot af, dat knap werd gered door keeper Niels van der Wal. In de 30ste minuut verloor Gerard Cupido de bal; Blauw Rood schoot op goal en een poging tot redding door Niels van der Wal mocht niet baten: 0-1. De tweede helft begon niet sterk voor AVV. Er was een groot gebrek aan focus en de 0-2 voor Blauw Rood viel dan ook snel. Daarna kwamen er nog wel wat kansen voor AVV, maar die gingen helaas niet in het doel. Zo eindigde de wedstrijd in 0-2 voor Blauw Rood.


Ben de Jong 50 jaar lid Kegelclub

Op donderdag 5 oktober werd op de startavond van het nieuwe seizoen van de Kegelclub Terschelling Ben de Jong in het zonnetje gezet. Ben is namelijk al vijftig jaar lid van de club. Hij kreeg niet alleen een fraaie oorkonde, maar werd tevens benoemd tot erelid van de club. Het bestuur had ook Bens vrouw Alie in het complot betrokken. Toen zij plotseling binnen kwam lopen in de bowlingzaal kreeg Ben even de schrik van z’n leven, want dat was in vijftig jaar nog nooit gebeurd. Maar het duurde niet lang tot hij besefte wat het bestuur voor hem in petto had. “Als ik een lintje zou krijgen, zou ik hem weigeren” sprak Ben, “maar dit certificaat krijgt een ereplaats in ons huis.”

Terschellingers ondertekenen Duurzaam Inkoop Manifest

De eerste zeven Terschellinger ondernemers ondertekenden op donderdag 28 september het Duurzaam Inkoop Manifest, ofwel het Manifest Sustainable Procurement van SDG Nederland. Zij geven hiermee gehoor aan de oproep van SDG Nederland om tijdens de SDG-actieweek in actie te komen voor een duurzame wereld. Het gaat om een belangrijke stap, volgens VVV-directeur Michel Aaldering. “Wij dragen graag ons steentje bij, zeker op het gebied van inkoop valt er veel winst te halen op Terschelling. Door een bundeling van de vraag zullen er minder bewegingen nodig zijn en kun je bovendien beter onderhandelen. Lokaal ontwikkelen en produceren is daarbij ook een belangrijke pijler de komende jaren.” 


Nieuw winterevenement Terschelling on Ice ‘giet oan’ 

Tijdens de komende kerstvakantie kan er vijftien dagen lang geschaatst worden op het eiland. Op het sportveld aan de Sportlaan op West wordt een overdekte schaatsbaan van 300 m2 geplaatst. Ook zullen er diverse andere activiteiten georganiseerd worden, zoals een curlingtoernooi. Initiatiefnemer en organisator is evenementenbedrijf MooiWeer, dat samen met Rederij Doeksen hoofdsponsor is van het evenement. “We gaan de leerlingen van de basisscholen uitnodigen om tijdens de eerste twee dagen te komen schaatsen”, vertelt Bas van Es namens MooiWeer. “Verder organiseren we op vier avonden een gezellig curlingtoernooi. Ook hebben we een Christmas Carols-middag, een Silent Disco-avond, een Après Ski-middag met DJ, een Opwarm-Party na de Nieuwjaarsduik en uiteraard een feestelijke afsluiting voor de vrijwilligers.” 
Foto: Shutterstock

Goed begin voor kinderen Prinses Margrietschool 

Afgelopen weken zijn de kinderen van de Prinses Margrietschool op kamp of op schoolreis geweest in het kader van de Gouden Weken. Dit zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin veel aandacht wordt besteed aan groepsvorming. Groep 1, 2 en 3 startten hun schoolreisje bij het Duinmeertje. Rond 12 uur vertrok het gezelschap naar camping De Kooi waar patat en een ijsje werd gegeten. Daarna mochten de kinderen spelen in de speeltuin. De kinderen van groep 4 en 5 begonnen met een speurtocht, daarna gingen ze bowlen in hotel Schylge en na een lunch in de speeltuin bij de jachthaven gingen de kinderen sleepnetvissen met de Viking. De kinderen van groep 6, 7, 8 hadden een meerdaags uitje en mochten drie dagen op kamp op camping De Kooi. 


Nieuwe stichting Leef met Esmée

Afgelopen zomer is de nieuwe stichting Leef met Esmée in het leven geroepen voor Esmée Bakkenes, de dochter van Hans Bakkenes en Marleen Bonnema. Esmée is geboren op 8 december 2021 met o.a. een ernstige hersenafwijking en heeft hierdoor een ontwikkelingsachterstand. De stichting zet zich in voor het financieel ontzorgen en het welzijn van Esmée en haar ouders, omdat de kosten van de zorg voor Esmée jaarlijks behoorlijk op kunnen lopen en deze regelmatig (deels) niet vergoed worden.

Grote vis gevangen in Duinmeertje

De 14-jarige Siem Ravenstijn van West heeft twee passies: voetbal en vissen. Een paar keer per week gooit hij zijn hengel uit, op jacht naar een bijzondere vangst. Vorige week woensdagmiddag sloeg hij tot zijn grote verrassing een snoekbaars met een lengte van 70 centimeter aan de haak toen hij zijn hengel had uitgegooid in het Duinmeertje van Hee. “Ik vang hier wel vaker baarsjes en snoekbaarzen, maar zo’n grote als woensdag heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het was een hele klus om hem onbeschadigd boven water te krijgen. Ik ben er best wel trots op”, vertelt Siem. Na het fotomoment heeft de vis zijn vrijheid weer teruggekregen.

Modeshow in de Stilen

Vorige week maandag showde kledingbedrijf Lanco in de Stilen de nieuwe herfst- en wintercollectie. Zo’n veertig bewoners, maar ook enkele modebewuste mensen van buitenaf, kwamen langs om de modeshow bij te wonen, en eventueel een aankoop te doen. Op de modeshow, die ruim een half uur duurde, werd enthousiast gereageerd door de aanwezigen. Lanco had in totaal meer dan duizend kledingstukken meegenomen naar Terschelling. “We komen hier als bedrijf al bijna veertig jaar”, vertelt Inge Voortman, die het familiebedrijf met haar man Cor overnam van haar ouders. Geertje Kinzel-Ewouds, die voor het eerst de rol van model vervulde, was naderhand ook erg enthousiast. “Het was hartstikke leuk om de kleding te showen, ik denk dat ik volgende keer wel weer wil meedoen!”

Willem Buren loopt 100e halve marathon

Op zondag 1 oktober liep Willem Buren uit Hoorn in Skopje (Noord-Macedonië) zijn 100e halve marathon. En dat was, los van het jubileum, een bijzondere ervaring, vertelt hij. “Eigenlijk was het, met 25 graden, te warm om een halve marathon te lopen. Ik heb het daarom maar wat rustiger aan gedaan en ben gefinisht in 2 uur 22. Onderweg kreeg ik ook nog last van een blaar, omdat mijn sok niet goed zat. Dus schoen uit, sok recht en weer verder. Dus nee, ik kreeg het dit keer niet cadeau. Maar verder heb ik een heel leuk weekend gehad, Skopje is een prima stad voor een stedentrip.” Zijn eerste halve marathon liep Willem in 1997, tijdens de eerste editie van de Berenloop. Een jaar later liep hij, ook tijdens de Berenloop, zijn snelste halve in 1 uur 46. 

AVV – Langweer eindigt doelpuntloos

Op de eerste dag van oktober mocht AVV het opnemen tegen Langweer. AVV begon sterk aan de wedstrijd en het was wachten op grote kansen. Helaas vloog een goed schot van Sander de Haan een meter langs het doel en gingen de teams met een 0-0 stand de rust in. De eerste kans van de tweede helft was voor AVV toen een schot van Sander Smit met moeite werd weggewerkt. Kort hierop volgden twee grote kansen voor Langweer na wat geklungel in de zestienmeter; deze werden echter niet benut. Halverwege de tweede helft werd AVV gevaarlijker en voetbalde meer op de helft van de tegenstander, maar helaas ging een halve omhaal van Alex Pitonak net naast. AVV kreeg nog een paar grote kansen, maar het team had moeite met het vinden van teamgenoten voor het doel; vermoeidheid begon ook een rol te spelen: eindscore 0-0. Er had meer in gezeten, maar met de kansen die Langweer heeft gehad, mag AVV zeker blij zijn met een puntje.


Terschelling wint van Roden

In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen heeft SC Terschelling met 3-0 gewonnen van VV Nieuw Roden. De eerste helft begon aftastend van beide kanten en het bleek al snel dat de teams aan elkaar gewaagd waren. Nieuw Roden wist af en toe door de eilander verdediging te breken, maar keeper Tristan van Rees trad elke keer adequaat op. Na 45 minuten gingen de teams rusten zoals het begon: 0-0. In de tweede helft had SC Terschelling de overhand en werden er meer kansen gecreëerd. De 1-0 liet dan ook niet lang op zich wachten: na een goede voorzet van de ingevallen Maarten Pals wist Jort bij de tweede paal de 1-0 binnen te knikken. Het werd al snel 2-0, toen na een goede combinatie door het centrum de bal binnen werd geschoten door Laurens Roos. Nieuw Roden gaf het op en Terschelling wist nog meerdere kansen te creëren. Gescoord werd er nog eenmaal door Leendert Roos: eindstand 3-0.

Marcel Conijn wint finale en titel ONK 500cc

Op een zonnig circuit van Lichtenvoorde heeft Marcel Conijn afgelopen zondag de finale van het KNMV Open Nederlands Kampioenschap 500cc gewonnen. De 23-jarige crosser won de wedstrijd met een tweede en eerste plaats; daarbij verzekerde hij zich ook van de titel. Sven van der Mierden en Youri van ‘t Ende mochten samen met de nieuwe kampioen het podium beklimmen. Een dag eerder kwam nog een Terschellinger crosser in actie in Lichtenvoorde: op zaterdag 30 september stond Daan Elferink op aan de start voor de laatste ONK-wedstrijd 125cc van dit seizoen. In de eerste manche werd hij als elfde afgevlagd, in de tweede manche kwam hij slechts als 18e over de finish, wat in het dagklassement plek 14 betekende. In het algemeen klassement van het ONK eindigde Daan op een 8e plaats, waarmee hij zijn doelstelling om top 10 te rijden heeft behaald.
Foto's: Danny Relouw


Diploma-uitreiking bij MIWB kent verrassend slot

Vorige week vrijdagmiddag vond de diploma-uitreiking plaats op het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op West-Terschelling. Afgelopen studiejaar rondden elf studenten hun studie Ocean Technology succesvol af en slaagden 45 studenten voor Maritiem Officier. Volgens goed gebruik werden er ook een aantal speciale prijzen uitgereikt. Zo ontvingen Sytse M. de Boer (Maritiem Officier) en Kiona Bilstra (Ocean Technology) beiden een klok voor het behalen van het beste resultaat. De prijs voor meest sociale student was voor Roan Landstra en de prijs voor de student met de meeste inzet ging naar Quinn Wijnands. Na de ‘bordesfoto’ wachtte het gezelschap een muzikale verrassing. Muzikanten van muziekvereniging Schylge brachten een muzikale aubade aan Hielke van der Brugge, die tijdens zijn studie deel heeft uitgemaakt van het muziekkorps.  


Kerk vaker open voor moment van rust in tijden van rumoer

Wie zijn of haar oor te luisteren legt naar wat er in mensen omgaat in onze samenleving van vandaag, hoort over eenzaamheid, vervreemding, behoefte aan contact, erkenning en herkenning. Er is geen tijd voor rust, bezinning en aandacht voor de ander. Veel mensen voelen zich verweesd en niet gezien of gehoord. 

Met dit beeld voor ogen leeft het vermoeden dat er nieuwe en grote kansen liggen om kerk te zijn in deze tijd. Het zou goed zijn als de mogelijkheid geboden werd om gedurende de hele week de kerk binnen te kunnen lopen. Die mogelijkheid is er al in Hoorn en Midsland. Graag willen betrokkenen die mogelijkheid ook bieden in het intieme kerkgebouw van de Doopsgezinde gemeente aan de Molenstraat op West. Vanaf deze week gaat ook deze kerk open om 10.00 uur. Men biedt een plek van rust en stilte en aandacht midden in het rumoer van onze wereld. 


Jubileumweekend LRCT met verrassingstocht en trial

Afgelopen weekend vierde de Land Rover Club Terschelling het 25-jarig bestaan. Ongeveer vijftig leden hadden zich aangemeld, van wie een deel de nacht doorbracht op het feestveld op camping Cupido op Hee. Op zaterdag werden zij getrakteerd op een verrassingstocht over het eiland en een bezoek aan de simulator van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. De zaterdag werd afgesloten met een barbecue op de camping. Zondag werd het feestweekend afgesloten met een trial in het land van Jaap Haan in Horp. 


Springtij Forum: “Laten we durven”

Van woensdag 20 tot vrijdag 22 september werd op Terschelling het veertiende duurzaamheidscongres Springtij Forum gehouden. Als start konden de ongeveer 800 deelnemers kiezen uit drie korte wandelroutes: ‘water’, ‘aarde’ en ‘lucht’. Hierna vertrokken de deelnemers per fiets naar het groepenterrein van Staatsbosbeheer, waar een tijdelijk Forumdorp was gecreëerd. In zijn openingswoord verbond organisator Piet Noordenbos het thema van dit jaar: ‘De tijd is aan ons, laten we durven’, met Terschelling. “Eilanders durven wel, en gaan het liefst hun eigen weg. Het is niet voor niets dat de bekende ontdekkingsreiziger Willem Barentsz van Terschelling kwam. Hij durfde het onbekende op te zoeken. Eilanders begrijpen dat ‘durven’, dus lef tonen en onbekende paden inslaan, de enige manier is om een stap voorwaarts te doen.” 


Subsidie Waddenfonds voor eilander voedselgaard

Het Waddenfonds stelt subsidies beschikbaar voor kleinschalige projecten vanuit de subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI). Een bedrag van 50.000 euro gaat naar de aanleg van een voedselgaard bij de huidige bestaande zelfpluktuin op Terschelling. Deze voedselgaard vergroot de biodiversiteit en kan een nieuwe toeristische trekker worden. De opzet is dat er jaarrond wordt geproduceerd, waarbij er kennis wordt opgedaan met deze vorm van tuinbouw op een eiland. De opgedane kennis wordt verspreid via het onderwijs en de Agroforestry afdeling van Wageningen University & Research. Er worden diverse waddenproducten verbouwd en verwerkt, deze worden verkocht aan toeristen, bewoners en eilander horeca. Het totale project kost 298.480 euro. 


Nipte nederlaag AVV tijdens eerste competitiewedstrijd

Op zondag 24 september speelde AVV de eerste competitiewedstrijd. Na drie bekerwedstrijden tegen teams uit de 3e en 4e klasse was het tijd voor een thuiswedstrijd tegen Lemmer. In de 25ste minuut opende Lemmer de score na een voorzet vanaf links die werd binnengetikt: 0-1. Even later redde keeper Aike knap een kopbal. Slechts één minuut later scoorde Lemmer de 0-2 na een andere combinatie, waarbij de spits van Lemmer alleen voor de keeper verscheen en de kans benutte. Na een hoekschop laag bij de eerste paal kwam AVV weer in de wedstrijd: 1-2. Na rust werd AVV sterker. Dit werd beloond met gelijkmaker, maar in de 75ste minuut scoorde Lemmer opnieuw. Ondanks een late inspanning van AVV bleef de score 2-3 en dat was ook de eindstand. 


Goed begin competitievoetbal voor SCT

Sportclub Terschelling begon zondag in en tegen Bakkeveen aan de competitie. De eerste grote kans was voor de eilanders; helaas wist Bent Heeger deze niet goed af te ronden. In de 20ste minuut was het toch Bent die een hoekschop van SCT goed binnenkopte. In de 44ste minuut kwam Bakkeveen uit het niets op 1-1. Gelukkig ging SCT in de tweede helft verder met het zoeken van initiatieven. Leendert Roos zette de eilanders op een verdiende 1-2, na een goede aanval met meerdere combinaties. Bakkeveen begon uiteraard de druk op te voeren, maar de laatste linies van Sportclub kraakten niet. In de 3e minuut van de bijna tien minuten extra tijd wist Terschelling de definitieve nekslag uit te delen: via de linkerkant kwam de bal voor de ingevallen Simon Pals zijn voeten. Hij tekende beheerst voor de eindstand van 1-3.

Ouderwets gezellige Beestemerk in Midsland

De 45e tentoonstelling de Beestemerk in Midsland op donderdag 14 september trof, in tegenstelling tot vorig jaar, bijzonder goede omstandigheden. Er was een mooie opkomst van vee: er konden zeventien koeien, maar liefst 122 schapen en lammeren, negen geiten en acht paarden geteld worden. Ook de deelnemers aan de braderie waren dik tevreden, al hoopt de commissie dat er volgend jaar nog wat meer belangstelling is voor de kramen. Tevens was het zoals elk jaar weer gezellig in het Diaconiehuis, waar de dames van de vrouwenvereniging koffie met potjekoek verkochten. De Vrouwen van Nu boekten een flinke omzet met de lotenverkoop ten behoeve van de kas van de Beestemerk. De trekking van de loten ging rond 15.00 uur vooraf aan het uitreiken van de verschillende bokalen.  


Defensie boort extra waterputten

De afgelopen twee weken was een detachement van het 101 Geniebataljon uit Wezep aanwezig op het eiland. Deze specialistische eenheid van de Koninklijke Landmacht, die onder leiding stond van landmacht-adjudant Perry de Leeuw den Bouter, heeft twee nieuwe waterputten geboord in het duingebied naast de schuur van Staatbosbeheer in Lies en ten noorden van het fietspad tussen de Badweg van Hoorn en de Badweg van Oosterend. Na de aanleg van twee extra putten in september 2022 zijn dit de derde en vierde extra waterput op het eiland. Dankzij deze vier putten heeft de brandweer in geval van een natuurbrand de beschikking over voldoende water om de brand te blussen.


Visclub Los fan et Wiif na bijna 40 jaar opgeheven

Enkele weken geleden werd tijdens het visbakken van visclub ‘Los Fan et Wiif’ besloten om een ‘opheffingsvergadering’ te plannen in het duikteamclubhuis op West. De reden hiervan: het inmiddels kleine aantal overgebleven leden, namelijk 25, van wie op een enkeling na niemand meer vist. De leeftijd van de meeste leden ligt inmiddels in de 60, 70 en 80 jaar, en opvolging door nieuwe jonge leden die de club zouden gaan dragen, is iets waar geen van de leden in geloofde. De opheffingsvergadering vond dan ook vorige week zaterdag daadwerkelijk plaats. Onder het genot van veel gegrilde kippenpoten en een drankje werden herinneringen van de afgelopen (bijna) 40 jaar opgehaald en werden een aantal actieve leden in het zonnetje gezet. Ook werd besloten om het batige saldo van de vereniging te schenken aan ’t Behouden Huys. Foto: Teun de Jong

Eerste gezondheidsmarkt bij de Stilen goed bezocht

Op woensdag 13 september werd op het plein van woonzorgcentrum De Stilen voor het eerst een Gezondheidsmarkt georganiseerd, bedoeld voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met zelfstandigwonende ouderen. Het was een initiatief van Ingrid Schaap en Brenda Collens, die beiden werkzaam zijn voor Thuiszorg Het Friese Land. “De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen”, vertelt Ingrid. “Dit is ook wat veel ouderen zelf willen, zolang gezondheid en de omstandigheden dat toelaten natuurlijk. Voor deze eerste Gezondheidsmarkt hebben we de partijen uitgenodigd die op verschillende gebieden iets kunnen betekenen voor thuiswonende ouderen en betrokkenen.”


Nieuw boek van Koen Kampioen speelt zich af op Terschelling

Veel kinderen en ouders kennen de boeken van Koen Kampioen, die gaan over een voetballende basisschooljongen die allerlei avonturen beleeft. De reeks, die dit jaar twintig jaar bestaat, is sinds afgelopen week een boek rijker. Het nieuwe boek van schrijver Fred Diks, dat de ondertitel ‘Het eiland op zijn kop’ draagt, speelt zich af op Terschelling. Reden genoeg om het boek op 13 september officieel op het eiland te lanceren, in het bijzijn van bijna honderd eilander basisschoolkinderen, schrijver Fred Diks en burgemeester Caroline van de Pol. Het lanceermoment werd op het buitenpodium ‘de Rondte’ bij de Folkshegeskoalle in Hoorn georganiseerd door Remco Alberink en Aukje Schol van de Boekenboer, die betrokken waren bij de totstandkoming van het boek en uiteraard verkooppunt zijn.


Muziekvereniging Schylge viert jubileum met muziekfestival

Vorig jaar bestond muziekvereniging Schylge zestig jaar, wat destijds al gevierd werd met verschillende eilander verenigingen. De vereniging had echter een groter feest voor ogen: een muziekfestival waar zowel Terschellinger verenigingen als ook orkesten van de wal hun muziek konden laten klinken. Op zaterdag 16 september was het zover: ET10 vormde de gehele dag een concertzaal voor tien muziekgezelschappen. Voor het muziekfestival de internationaal bekende componist Jacob de Haan uitgenodigd. Brenda Smit keek namens de festivalcommissie met een positief gevoel terug op het muziekfestival. “De zaal, waar iedereen de hele dag vrij in en uit mocht lopen, was van begin tot eind goed gevuld. Tijdens het afsluitende optreden van Koperguod om 17.00 uur was de zaal echt afgeladen vol, sommige mensen stonden zelfs buiten te luisteren.”

Foto’s: Jacoba de Graaf


Bijzondere editie Groene Stranddienst

Al heel wat jaren wordt er in september op het Groene Strand van West Terschelling een kerkdienst gehouden, die georganiseerd wordt door de Raad van Kerken op Terschelling. Dit jaar waren er naast harmonie Jubal en muziekvereniging Schylge nog een zestal andere muziekkorpsen van de wal betrokken bij de muzikale begeleiding. Dit betekende dat er afgelopen zondag maar liefst een kleine tweehonderd muzikanten meewerkten aan deze dienst. Op een gegeven moment kregen ze zelfs ook nog hulp uit onvermoede hoek toen de scheepshoorn de komst van de veerboot aankondigde. Gezien de vele positieve reacties na afloop is er alle aanleiding om de traditie van de Groene Stranddienst in stand te houden.

Maamke Hek weer onverslaanbaar tijdens draverij

Op woensdag 13 september vond, traditioneel op de dag voorafgaand aan de Beestemerk, de marktdraverij plaats in Midsland. Diverse paarden en hun ruiters meldden zich rond 14.00 uur bij de Heereweg om daar de strijd om de Jaap Borsch-trofee aan te gaan. In totaal waren er 37 deelnemers. Iedere ronde reden er twee deelnemers tegen elkaar. Wanneer ze beiden een rit wonnen, bracht de kamprit uitkomst. De organisatie, paardenhoudersvereniging Et Hossefolk, kijkt terug op een mooie wedstrijd, die – niet voor de eerste keer – werd gewonnen door Maamke Hek. 
Foto: Wiemet Wortel

Naam op T-shirt bij Jeugdloop

Een van de leukste onderdelen van de Berenloop is de Jeugdloop, een loopwedstrijd voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar op zaterdagmiddag. Dit jaar wordt de Jeugdloop op zaterdag 4 november gehouden. Bij de Jeugdloop krijgen de deelnemers vooraf een T-shirt en na afloop een medaille. “Dit jaar worden voor het eerst de namen van de kinderen zowel op het T-shirt als op het startnummer afgedrukt”, vertelt Tineke van Leunen van de organisatie. “Dat wil zeggen: mits je je opgeeft voor maandag 25 september. Op die datum wordt de bestelling namelijk aan de leverancier doorgegeven.” Eilander kinderen kunnen ook dit jaar weer gratis meedoen aan de Jeugdloop. Gebruik bij de inschrijving dan de code EILANDER. Het inschrijven verloopt via de website van de Berenloop: www.berenloopterschelling.nl.


Blauwhuis net te sterk voor AVV: 3-5

Op zondag 17 september om half 2 mocht AVV het op sportpark de Ouse Dôbe opnemen tegen Blauwhuis. Na het fluitsignaal nam AVV het heft in handen, en er werd in eerste instantie goed gevoetbald. Dit leidde al snel tot een mooie goal van David Smit, na een assist van Sander de Haan. Helaas kwam Blauwhuis hierna al snel terug met de 1-1. Vervolgens kreeg AVV ook snel de 1-2 tegen. Vlak voor rust kreeg Blauwhuis nog een goede kans die keeper Aike de Bruin net niet kon houden: 1-3. Er moest bij AVV toch wat veranderen in de tweede helft. Sander de Haan bleef in de kleedkamer en daarvoor kwam Merijn Stolk binnen de lijnen. AVV kreeg het, net als in de eerste helft, lastig door de hoge druk. Zo werd het 2-3, 2-4 en 2-5. Vijf minuten voor tijd stuurde Aaron Jelmer Holwerda goed weg en kon Jelmer kon met een goede voorzet de bal op Bart zijn hoofd schieten: 3-5, wat ook de eindstand werd.Zomerse editie Rock&Roll-festival      

Afgelopen weekend vond voor de 33ste keer het Rock&Roll-festival plaats in het centrum van Midsland. De Ooster- en Westerburen vormden traditiegetrouw het toneel voor prachtige oldtimers, brommers, suikerspinkapsels en vetkuiven. Het festival trekt ieder jaar liefhebbers van de jaren ’50 en ’60 uit het gehele land, en dit keer werden de bezoekers getrakteerd op uitzonderlijk mooi nazomerweer. Het weekend werd op vrijdag 8 september om 14.00 uur geopend door medeorganisator Sjoerd Tjepkema op het podium bij de kerk in het dorp, waarbij hij enkele woorden wijdde aan ‘burgemeester van Midsland’ Peter van Riessen, die eind vorig jaar overleed. Na een welverdiend applaus voor Van Riessen, deelde Tjepkema mee dat de brommertocht, na enkele jaren van afwezigheid, dit jaar weer georganiseerd kon worden. “We mogen weer op de brommer het dorp door!”, riep hij uit, waarna er wederom een applaus van het publiek volgde. 

Foto's: Neeke Smit en Tjitske Faber

Proefvaart Witte Swaen meer dan geslaagd

Afgelopen zaterdag brak voor de Witte Swaen, de replica van het schip waarmee Willem Barentsz in 1596 naar Nova Zembla voer, het uur van de waarheid aan. Nadat het schip afgelopen donderdag – met dank aan Nico Brinck – onder saluutschoten op Terschelling was aangekomen, zette het zaterdagochtend om half tien koers naar de Noordzee om op open water te gaan proefzeilen. Gedurende een paar uur zeilden bouwmeester Gerald de Weerdt en zijn bemanning heen en weer, zowel boven als onder de wind. “We konden op zee allerlei manoeuvres uitvoeren en van alles uitproberen om te kijken wat de eigenschappen zijn. En die zijn prima, merkten we. Veel beter had ik me niet voor kunnen stellen, ik ben echt zielsgelukkig.” De Witte Swaen lag nog tot afgelopen woensdag in de haven van Terschelling, waar het schip veel bekijks en bezoekers trok. Foto Gerald de Weerdt: Gerry Visser. Overige foto's: Neeke Smit 


Beheer eendenkooien veiliggesteld

Op de Grië, een stuk buitendijks land ten oosten van Oosterend, bevinden zich vier eendenkooien: de Takkenkooi, de Jan Willemskooi, de Horrekooi en de Rimkeskooi. Het beheer wordt uitgevoerd door de Stichting tot instandhouding van de Takkenkooi, de Vereniging van Eigenaren van de Jan Willems Kooi en de Stichting tot instandhouding van de Horrekooi. De Rimkeskooi is in bezit van Staatsbosbeheer De kosten van het beheer werden tot voor kort door de eigenaren en vrijwilligers zelf gedragen. Sinds 2021 ontvangen de eigenaren van de eendenkooien een bijdrage van de provincie voor de instandhouding van de kooi. Inmiddels is afgesproken dat de subsidie centraal geregeld wordt voor een aantal jaren. Op vrijdag 8 september waren alle betrokken partijen vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst in hotel NAP op West Terschelling, en werd aan de voet van de Brandaris de overeenkomst ondertekend tussen Staatsbosbeheer en de besturen van de diverse eendenkooien. 

Steun je favoriete club of vereniging met de Rabo ClubSupport-actie

De zomervakantie is voorbij; dat betekent dat het weer tijd is voor de jaarlijkse Rabo ClubSupport-actie! Ook dit jaar hebben diverse clubs, verenigingen en stichtingen van Terschelling zich aangemeld voor de actie Rabo ClubSupport. De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemers. De leden van de bank bepalen door te stemmen welke club of vereniging een financiële bijdrage krijgt en hoeveel. Stemmen op je favoriete club of vereniging kan van 4 tot en met 26 september 2023. Alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen. Dit gaat via de Rabo App of Rabo Online Bankieren. Op Terschelling doen mee: SCT, AVV, Damesroeiteam OKA18, de Terschellinger Ruiters, Gymnastiekvereniging EDO, 

Paardenhoudersvereniging Et Hossefolk, de muziekverenigingen Jubal en Schylge, de SMOT, Strandzeilvereniging Terschelling en de VTV. 


Colors@Home Dijkstra: interieurspecialist aan huis

Sinds vorige week is interieurspecialist Colors@Home Dijkstra uit Franeker wekelijks op het eiland te vinden met een mobiele showroom. Een ingerichte bus compleet met stalen van gordijnen, vinyl, tapijt, pvc, laminaat, binnen- en buitenzonwering en brochures van bedden, matrassen en boxsprings. Elke dinsdag en woensdag rijdt eigenaar Frans van Wieren rond op Terschelling en komt hij op afspraak bij de mensen thuis. “Vorige week hebben we al een aantal adressen mogen bezoeken en dat waren allemaal leuke gesprekken”, vertelt Frans. “We hebben advies kunnen geven over raambekleding en zonwering, maar ook over vloeren. De reacties van de eilanders waren positief, dus de eerste indrukken zijn goed.” 

Oefenmiddag WBE Terschelling

De jaarlijkse oefenmiddag kleiduifschieten van de WBE Terschelling vond afgelopen zaterdagmiddag onder ideale weersomstandigheden plaats. Ter hoogte van Paal 5 waren drie banen uitgezet waar vanuit verschillende richtingen kleiduiven gepresenteerd werden. Op die manier werden allerlei situaties nagebootst die zich ook bij de daadwerkelijke jacht kunnen voordoen. Met de schietvaardigheid van de 23 deelnemers zat het wel goed, zo bleek. Het percentage geraakte duiven (schoteltjes van geperste klei) lag erg hoog. Twee schutters kwamen tot een score van 48 van de maximaal 50 te behalen punten. Dagkampioen werd Daan van Zandwijk die - op één na - alle duiven al bij het eerste schot raakte.

Samen bewegen en beleven in ‘de Omloop’ bij de Stilen

Op vrijdagmiddag 1 september werd de nieuwe beweeg- en beleeftuin de Omloop op het terrein van Stilen feestelijk geopend. Onder het genot van een drankje en een ijsje van de Zeekraal zochten de bewoners van de Stilen en andere betrokkenen een plekje op het binnenplein van het woonzorgcentrum om de officiële opening bij te wonen. Naast de burgemeester was daarvoor ook Olga Commandeur, bekend van ‘Nederland in Beweging’, uitgenodigd. Arieke Sieben, teamleider binnen de Stilen, sprak vol trots over iedereen die mee had geholpen bij de aanleg van de tuin, in het bijzonder de projectgroep, bestaande uit Rianne van der Wal, Rixt Hettinga, Jeannette Dikkers en Saskia Pals. Ook burgemeester Caroline van de Pol uitte haar waardering. “Dit project is voor mij typisch Terschelling: je bedenkt iets, je zet samen de schouders eronder en zorgt dat je het gezamenlijk voor elkaar krijgt.”


Hoge verwachtingen van de cranberryoogst

Afgelopen maandag is de cranberrypluk van start gegaan. De komende weken gaan twintig eilander plukkers de duinen in om handmatig cranberries te oogsten. De pluk begint twee weken eerder dan vorig jaar. Er wordt namelijk een forse oogst verwacht, waardoor er meer tijd nodig is om alle cranberries op tijd te oogsten. Na het schonen en drogen gaan de cranberries naar Harlingen waar ze verpakt of verwerkt worden. Als alles meezit, zal rond de herfstvakantie een deel van de pluk vrij worden gegeven. 
Foto: Neeke Smit

Officiële opening nieuwbouwwoningen KLU-terrein

Op donderdag 31 augustus vond de officiële opening plaats van de nieuwbouw op het voormalige KLU-terrein op West. De bewoners van negentien nieuwbouwwoningen aan de Lutineweg hadden al eerder, in juli, de sleutel kregen. Ter ere van de oplevering van de zestien appartementen en drie eengezinswoningen onthulde Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder van WoonFriesland, samen met Henk Dedden van de Friso Bouwgroep en wethouder Gea van Essen een bijzonder gedicht in de entreehal, geschreven door Marian Brouwers. “Deze opening is een heugelijk feit”, zei Van Essen, “en is daarnaast, gezien de lange geschiedenis van dit terrein, een mijlpaal te noemen.” Vervolgens beschreef ze het jarenlange traject dat aan de bouw van de woningen op het voormalige terrein van de Koninklijke Luchtmacht voorafging.


Tweede editie Lokale Markt in Oosterend groot succes

Op zondag 3 september organiseerde Natuurlijk Oosterend voor de tweede keer een Lokale Markt op het terrein van boerderij de Zeekraal van de familie Bakker. Jochem Bierema, lid van het bestuur van Natuurlijk Oosterend, was bijzonder enthousiast over zowel het aantal standhouders dat zich meldde als het aantal bezoekers dat een bezoek bracht aan de markt. “We zijn vorig jaar begonnen met vijf kraampjes”, vertelt hij, “maar dit jaar gaven maar liefst 21 standhouders zich op.” Je kon er voor van alles terecht: van pompoenen tot Tupperware-bakjes en van huisgemaakte accessoires voor de hond tot heerlijke wijnen. Natuurlijk was er ijs van de Zeekraal verkrijgbaar, en er waren zelfgemaakte taartjes gebakken om de kas van de stichting te spekken. 


Moeilijk begin voetbalseizoen AVV

Het voetbalseizoen is weer begonnen! Op zondag 3 september mocht AVV naar Leeuwarden voor de bekerwedstrijd tegen LVV Friesland. Het was de eerste officiële wedstrijd van het seizoen onder leiding van de nieuwe trainer Jan Schulting. AVV was vanwege diverse redenen verre van compleet en moest zelfs beroep doen op een aantal ‘ôd-strijders’. Beide teams gingen goed van start met een paar goede acties en kansen. AVV kreeg in de beginfase zelfs de beste mogelijkheid om de score te openen. Albert Cupido miste echter net, en ook in de aanval daaropvolgend was Iemke de Bruin net te laat om af te kunnen ronden. Na 15 minuten viel de eerste goal voor Friesland. Toen het rustsignaal klonk stond het 4-0 voor de thuisploeg. 

Na de rust werd het spel van AVV, ondanks een aantal wisselingen, helaas niet beter en LVV was niet te stoppen. Toen het laatste fluitsignaal klonk was de stand 13-0. Het was een wedstrijd van fouten maar tevens veel leermomenten. Kortom: werk aan de winkel voor de mannen van Aest.


Daan Elferink houdt zich prima staande in Emmen

Zondag 3 september stond Daan Elferink aan de start van het ONK in Emmen. De week ervoor was de tweede helft van het seizoen begonnen in het Brabantse Boekel. Die dag verliep voor Daan niet geweldig. Hij werd in de eerste manche als 19e afgevlagd, terwijl de tweede manche door alle regen werd afgelast. In Emmen waren de weergoden de crossers beter gezind en met een heerlijk zonnetje konden alle manches verreden worden. De eerste start van Daan ging super en na vijf rondes reed hij op plek 9, wat ook zijn eindklassering zou worden. In de tweede manche werd hij als 11de afgevlagd, zodat hij als 9de eindigde in het dagklassement. In het algemeen klassement van het ONK weet hij zich nog steeds staande te houden op plek 8.


Dreigende luchten tijdens demo paardenroeireddingboot 

Op vrijdag 24 augustus stond de laatste demonstratie tijdens de schoolvakanties van de paardenroeireddingboot Secretaris Schumacher op de planning. Dit keer vond het spektakel plaats op het strand van Oosterend. Na de natte editie op 27 juli op dezelfde plek, werden dit keer alle betrokken vrijwilligers en het publiek – ondanks de dreigende luchten – op beter weer getrakteerd. Enkele honderden mensen kwamen kijken hoe de 123-jarige roeiboot de Noordzee in werd gebracht door paarden en hulplieden. Op 17 september staat de laatste demonstratie van de paardenroeireddingboot gepland, dit keer ’s middags om 14.30 uur op het strand bij West aan Zee.   


Zoektocht naar gas boven Terschelling gaat toch door

Hans Vijlbrief, staatssecretaris Economische Zaken, moet nu toch toestaan dat Gasbedrijf Kistos doorgaat met de zoektocht naar gas in de Noordzee boven Terschelling. Eerder weigerde Vijlbrief om een opsporingsvergunning te verlenen aan Kistos. Het bedrijf was het niet eens met deze weigering en tekende met succes bezwaar aan. Dit leidt ertoe dat het bedrijf door zal gaan met proefboringen, wat de nodige onrust veroorzaakt bij de Terschellinger bevolking, en in het bijzonder bij de actiegroep GasTvrij Terschelling. De actiegroep is inmiddels druk bezig met het plannen van overleg tussen verschillende betrokken partijen en het stellen van vragen. Daarnaast onderzoekt GasTvrij de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de uitspraak van Vijlbrief.


Nieuw vacatureplatform TerschelLink wil ‘Ik Vertrek’-gevoel oproepen

Op dinsdag 29 augustus is het nieuwe vacatureplatform TerschelLink.nl officieel gelanceerd. Het platform, waarop eilander ondernemingen en instellingen gratis hun vacatures kunnen plaatsen, is een initiatief van de Terschellinger Ondernemers Vereniging (TOV) en is gefinancierd door het Terschellinger Ondernemers Fonds (TOF). De twee partijen hopen via de nieuwe website potentiële werknemers te enthousiasmeren hun koffers te pakken en op het eiland te komen wonen en werken. 

“Op Terschelling is het door allerlei omstandigheden vaak moeilijker om aan de juiste mensen te komen dan in de rest van Nederland”, vertelt Jaap Vis, die zich samen met TOV-medebestuursleden Johan Haarsma en Marieke Zeelen inzette voor de totstandkoming van TerschelLink. “Werken op het eiland betekent meestal automatisch ook wonen op het eiland. Om te zorgen dat er genoeg mensen zijn én blijven voor al het werk dat er is, willen we het ‘Ik Vertrek’-gevoel oproepen.” 

 


Siart Smit kondigt vertrek aan bij Oerol Festival

Siart Smit stopt na vijf jaar als algemeen directeur/bestuurder bij Oerol Festival. "In het licht van de aankomende nieuwe kunstenplanperiode is het belangrijk een heroverweging te maken wat goed is voor Oerol en wat goed is voor mij persoonlijk", aldus Smit. "Ik ben er blij mee en trots op waar Oerol nu staat, zowel inhoudelijk als qua organisatie, maar om Oerol op de juiste manier door te laten groeien acht ik een algemeen directeur met een andere achtergrond dan de mijne noodzakelijk.” Smit zal niet per direct vertrekken, maar blijft aan tot er een opvolger is gevonden. 


Twee extra brandputten versterken brandbestrijding

Terschelling krijgt opnieuw twee extra waterputten. Het gaat om zogenoemde brandputten, die ervoor zorgen dat de brandweer bij (natuur)branden over voldoende bluswater kan beschikken. De locaties van de twee brandputten (Duinweg Lies, ter hoogte van de schuur van Staatsbosbeheer en langs het fietspad tussen Badweg Hoorn en Badweg Oosterend) zijn in samenwerking met Staatsbosbeheer en brandweer Fryslân gekozen. De werkzaamheden door Defensie starten op maandag 4 september en duren uiterlijk tot vrijdag 15 september. Defensie probeert de hinder zoveel mogelijk te beperken. Let op: het kan zijn dat paarden of anderen dieren schrikken van het groot materieel dat tijdens de werkzaamheden wordt ingezet. Heeft u dieren? Houd ze dan extra goed in de gaten tijdens de bouwperiode. 

 


Geslaagd SJT-tienerkamp in Drenthe

Op zaterdag 19 augustus vertrokken SJT-leider Wim Bakker en de pas geïnstalleerde beroepskracht Irene Romar samen met dertig jongeren van 12 t/m 16 jaar en zeven vrijwilligers naar de wal voor het jaarlijkse SJT-tienerkamp. De bestemming was dit keer kamphuis De Flint op het Hunzepark te Gasselternijveen in Drenthe. De hele week kon het gezelschap rekenen op schitterend weer, veel zon en een overvloed aan warmte. Vooraf had kampleider Wim veel vertrouwen in een mooie week, aangezien zich een leuke groep jongeren had opgegeven. Deze vermoedens kwamen uit en het werd een leuke, gezellige en ontspannen week. 

 

Paarse kleurenpracht op Terschelling

Het zal eenieder zijn opgevallen dat de heide er momenteel prachtig bij staat op Terschelling. De bloeiende heide vormt een gewild object voor fotografen; zie ook de voorpaginafoto van deze week, gemaakt door Marjolein van Roosmalen. “Terschelling heeft van alle Waddeneilanden het grootste oppervlak aan duinheide”, vertelt boswachter Joeri Lamers. “Dat komt doordat de bodem erg voedselarm en bovendien kalkarm is. De natte julimaand heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar zoveel bloei is. Staatsbosbeheer maait op sommige plekken de heide om oude en minder gezonde heidestruiken en berken te verwijderen. Vervolgens gaan er massaal jonge heideplanten groeien. Zo blijft de duinheide in stand en is deze paarse kleurenpracht in deze tijd van het jaar een lust voor het oog.”

Survival 2023 gaat mogelijk door 

De organisatie van de Survival Terschelling, die ieder jaar op de tweede vrijdag in november op Terschelling wordt gehouden, is naarstig op zoek naar deelnemende teams. “We hebben op dit moment zestien aanmeldingen mogen ontvangen”, zegt Saskia Klijn, een van de organisatoren. “De Survival ging in het verleden door als er zich 24 teams hadden aangemeld. We overwegen nu om niet vast te houden aan dit ‘vereiste’ aantal maar het ook bij een minder aantal door te laten gaan.” Om het evenement te promoten heeft de organisatie een nieuwe Facebookpagina gemaakt. “Als de Survival doorgaat, wordt deze op vrijdag 10 november gehouden”, aldus Saskia. “Zodra we definitief een besluit hebben genomen melden we dat.”


Show met Friese paarden op Fokdag

De Keuringsdag die vorige week maandag door de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ in de manege in Formerum werd georganiseerd, kende een fraai slot. Nadat de Friese dagkampioen was gehuldigd, kon het publiek genieten van een demonstratie met vijf Friese paarden onder het zadel. De vijf amazones lieten de drie basisgangen zien: stap, draf en galop. De jury wees Miranda Venema met Jitske A. van de Noeste Hoeve (Rommert), als winnares aan, voor Dagmar van Dijk met Niek van stal Terpstra (Tymen) en Lianne Smit met Kunne fon de Sonpole (Bartele). Aansluitend verscheen er een vijftal Friese paarden voor de concourswagen in de ring. Deze tuigrubriek werd gewonnen door de modelmerrie Susanne (Norbert) van Lammert en Monique de Boer uit Oosterend. Ze werd gereden door Anne Rikst Eppinga. Een tweede plaats was er voor Nienke Terpstra met Guusje van stal Terpstra (Tsjalle) en als derde mocht opstellen Gert van Dijkhuizen met Dean van Wettersicht (Jouwe).

Foto's: Anouk Schepenaar

Geitenkeuring op Kinnum: veel kwaliteit en gezelligheid

Op donderdag 17 augustus organiseerde Geitenfokvereniging Terschelling de jaarlijkse geitenkeuring op Kinnum. Diverse eilanders namen hun knapste harige dames mee naar het weiland bij boerderij de Gêskieker, om ze daar vakkundig te laten beoordelen door het keurmeesters-duo Theo van der Meer en Gerjan Kleinlugtebelt. In totaal deden er 23 geiten en vier bokken mee. Er werd gestreden binnen verschillende rubrieken, zoals jonge witte geiten, overlopers (geiten die nog niet drachtig geweest zijn), melkgeiten, dwerggeiten en bokken. Ook waren er twee Nubische langoorgeiten naar de keuring gekomen en deed er binnen de categorie droge melkgeiten een Toggenburger mee. De catering was traditiegetrouw goed verzorgd: er was koffie en thee met pondkoek te krijgen en Martien Verduijn had heerlijke pofkes gebakken. Tijdens de pauze vond er een verloting plaats ten behoeve van de fokvereniging, waarbij diverse prijzen waren gesponsord door eilander ondernemers. 


Redders in de branding

Vorige week woensdagavond verzorgde de plaatselijke afdeling van de KNRM de jaarlijkse zomerdemonstratie op het strand bij paal 8. Over publieke belangstelling had men niets te klagen: naar schatting lokte de demonstratie ongeveer 1500 toeschouwers naar het strand. Al het op Terschelling beschikbare materiaal werd gedemonstreerd. Naast de reddingboten Arie Visser en Frans Hogewind, en de rubberboot Tonijn kwamen ook de waterscooter en boards van de Lifeguards in actie. Beurtelings liet men zien hoe drenkelingen met behulp van de reddingsmiddelen uit de kolkende branding werden opgepikt. Voice-over Cees Rein Mier begeleidde de acties en vertelde over de historie van de reddingsmaatschappij. Na een ruim een uur durende show en een applaus keerde iedereen tevreden huiswaarts.

Hilda Lok en Senna Nieman winnen Cyprianrace

Het strand bij Midsland aan Zee was op zondag 20 augustus het toneel van de jaarlijkse Cyprianrace. In totaal deden er zeven duo’s, dus veertien deelnemers en hun paarden en pony’s mee aan de race. Bij de Cyprianrace ligt de focus niet alleen op snelheid, maar ook op behendigheid. De race, die al jaren wordt georganiseerd door de ‘bolhoeden’ van het Sint Janscomité, trok veel publiek. Dit kwam ongetwijfeld mede door de fraaie zomerse weersomstandigheden. Na een spannende strijd was de einduitslag: 
1. Hilda Lok en Senna Nieman
2. Anouk van Loon en Brecht Vrieswijk
3. Guusje Voogd en Britt van der Veen
4. Lysbeth Wijnalda en Saar Terpstra


Motorcross

Afgelopen weekend pakte Terschellinger Marcel Conijn in Arnhem twee punten bij een wedstrijd in het kader van de wereldkampioenschappen voor 450cc motoren.. Voor Marcel, die dit jaar debuteert in deze klasse en zich met een wildcard zich kon inschrijven, was het een mooie uitdaging om zich te meten met de ‘grote mannen’ in zijn sport. In de eerste manche finishte hij als 18e, wat hem twee WK-punten opleverde. De tweede manche sloot hij net buiten de punten af met plaats 22. “Al met al was het een zeer geslaagd GP-weekend”, aldus zijn begeleider en vader Laurens Conijn.


Zonnig Dorpsfeest Oost-Terschelling druk bezocht

Afgelopen zaterdagmiddag was het een topdrukte op het sportveld achter de kerk in Hoorn. Het Oranjecomité organiseerde het jaarlijkse Dorpsfeest Oost-Terschelling. Volgens voorzitter Cees Spanjer trok het Dorpsfeest ongeveer 1500 bezoekers naar het feestterrein. Vanaf 13.30 uur konden jong en oud zich vermaken bij diverse spelen. Bij het ringsteken en balkschuiven over een waterbassin liep menigeen een nat pak op en langs de randen van het veld brachten kooplui tijdens de vrijmarkt hun spullen aan de man. Voor de kleintjes was het traditionele springkussen opgeblazen en ook de eet- en drinkkraampjes ontbraken niet. Om 17.00 uur was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de Dorpenvijfkamp. Oosterend, Hoorn, Lies, Klein Lies en Formerum werden vertegenwoordigd door twee teams van vier personen, die op vijf onderdelen de strijd aangingen. Hoorn won deze confrontatie met een puntentotaal van 116 en bleef Oosterend (112) nipt voor. Formerum en Klein Lies deelden de derde plaats met 80 punten en Lies werd laatste met 64 punten.


Minder afval en peuken op het strand

Vorige week was de laatste etappe van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2023 op de Waddeneilanden, georganiseerd door Stichting De Noordzee. 302 vrijwilligers hebben in acht dagen de Noordzeestranden van Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel opgeruimd. In totaal is er 1.586 kilo afval opgeruimd en 1.285 peuken. Vorig jaar was dat 1.759 kilo en 2.009 peuken. Het aangetroffen materiaal betrof ‘internationaal’ afval, MSC Zoe-troep, sigarettenpeuken en paraffine. Elke peuk werd apart ingezameld en geteld. Peuken zijn schadelijk voor de natuur en het milieu: één peuk bestaat voor 95 procent uit plastic, bevat meer dan zevenduizend chemicaliën en kan tot wel duizend liter water vervuilen. Foto: Mart Smit, Stichting De Noordzee

SJT-kinderkamp groot succes

Twee weken geleden verbleven 78 kinderen, 18 vrijwilligers en SJT-kampleiders Wim Bakker en Tanja Cupido in de kampeerboerderij Erve Aaftink in Lemele. Het kinderkamp was voor het derde jaar op rij tot het laatste bed helemaal bezet. “Het weer in Lemele was niet veel anders dan op Terschelling”, vertelt Tanja Cupido. “De vele buien werden afgewisseld door af en toe wat zon, maar dat mocht de pret niet drukken.” Tijdens de bonte avond werd afscheid genomen van Wim Bakker. Nu Tanja Cupido en Irene Romar samen de taken van Wim overnemen, heeft Wim na 35 jaar het stokje van kampleiding aan Tanja overgedragen. Voor Tanja was dit haar eerste kinderkamp. “Ik heb ontzettend genoten van het enthousiasme en plezier van alle kinderen en van de ervaren vrijwilligers en kijkt nu al enorm uit naar volgend jaar.”

Trouwe wandelaar: 400 keer Brandariswandeltocht

De Brandariswandeltochten kennen veel trouwe en fanatieke wandelaars, zo bleek ook op donderdag 10 augustus tijdens de inschrijving in Oosterend. Gastvrouwen Francis Huls en Marijke Bos, die het honk bemanden in de Heeren van der Schelling, hadden het er druk mee en telden meer dan tweehonderd deelnemers. Sommige mensen vertelden dat ze voor de zeventigste of tachtigste keer meeliepen, een enkeling had al meer dan honderd tochten gelopen. Toch spande één wandelaar de kroon, en dat was André Feenstra (74) uit Bennekom. Hij liep donderdag de tocht maar liefst voor de 400ste keer. 

Boek ‘Waddenzee ABC’ van Eilandmeisje verschenen

Afgelopen week verscheen het nieuwste boek van Eilandmeisje Marloes Fopma: Waddenzee ABC. Het boek, dat is geïllustreerd door Frans Schot, neemt je mee op reis door het Waddengebied. Bij iedere letter van het alfabet is een verhaal geschreven, dat Marloes schreef terwijl ze zelf op het wad zat. “Door het boek te schrijven heeft de Waddenzee veel meer betekenis voor mij gekregen”, vertelt Marloes. “Ik vaar nu anders over van Harlingen naar Terschelling dan voorheen. De Waddenzee is voor mij meer dan een bak met water geworden, en door de verwondering van de verhalen en de tekeningen wil ik de lezer daarmee verrijken.”

Even voorstellen: pedicure Lianne Fopma

Ook al is ze nog maar pas gestart, haar pedicuresalon loopt als een trein. Afgelopen april opende Lianne Fopma de deuren van haar eigen salon aan huis aan de Fernandolaan op West. Dit combineert ze met haar rol als moeder van twee jonge kinderen. Ze werkt vooral ’s ochtends en ’s avonds zodat het goed samengaat met het gezinsleven. “Mijn klanten vinden het vaak fijn dat een behandeling in de avond mogelijk is”, zegt ze. Lianne is de zesde pedicure op het eiland, maar van afgunst of concurrentie tussen pedicures op het eiland onderling is totaal geen sprake. “Integendeel, het voelt voor mij alsof mijn collega’s blij met me zijn. Alle dames hebben het best druk, en omdat er veel vraag is sturen andere pedicures wel eens klanten naar mij door. We hebben vaak contact en we zitten niet in elkaars vaarwater.” 

Te veel branding voor lancering paardenreddingboot

Vorige week donderdagavond stond een demonstratie van de lancering van de oudste paardenreddingboot op het programma. Meer dan duizend toeschouwers waren naar het strand bij West aan Zee gekomen om de demonstratie bij te wonen. In verband met de ruwe branding en de gevaren die dat met zich meebrengt, besloot de organisatie de lancering echter niet door te laten gaan. Gelukkig viel er nog genoeg te genieten voor het publiek. Zo werd de historische roeireddingboot ‘Secretaris Schumacher’ door Friese paarden over het duin naar de vloedlijn getrokken. De paarden werden vervolgens ontkoppeld van de lanceerwagen, maar de lancering en de demonstratie van de tien roeiers onder leiding van stuurman Peter van Suylekom bleef achterwege. Ter compensatie werden de aanwezigen door de KNRM getrakteerd op een demonstratie van de lancering van de moderne reddingboot de Frans Hogewind.

 

Nieuwe trainers bij AVV 

In de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen werd men bij AVV verrast door een onverwachte ontwikkeling op trainersgebied. “Het was de bedoeling dat de selectie komend seizoen onder de hoede zou komen van Jan de Jonge, voormalig trainer van o.a. Sc Heerenveen, Heracles en De Graafschap”, vertelt voorzitter Frank Baarveld. “Maar Jan kreeg het aanbod aan de slag te gaan bij Safa Beirut SC, dat speelt op het hoogste niveau in Libanon.” Het AVV-bestuur heeft vervolgens naarstig gespeurd naar een invulling en heeft die gevonden in de persoon van Jan Schulting. Jan speelde tien jaar bij SC Heerenveen en was trainer van vier betaald voetbalorganisaties (BVO’s) en van meerdere top amateurverenigingen. Hij is tevens bekend door zijn dochter Suzanne, de shorttrackster. Jan kent Terschelling van vroeger: hij was trainer in de vermaarde AVV-voetbalkampen in de jaren tachtig/negentig. Naast Jan Schulting was er afgelopen vrijdagavond nog een vers gezicht op sportpark de Ouse Dôbe. Als opvolger van keeperstrainer Jan Willem Zeilstra worden de keeperstrainingen het komende seizoen verzorgd door Stefan van der Werf uit Midsland.

Paarden en pony’s strijden om zitplaats

Vorige week donderdagavond organiseerde vereniging De Terschellinger Ruiters in de manege aan de Duinweg in Formerum een stoelendans voor paarden en pony’s. Het animo was groot, maar liefst 53 deelnemers te paard of pony deden mee. Bij stoelendans te paard is het de bedoeling dat je in draf of galop achter elkaar aan rijdt zo lang als de muziek speelt. Stopt de muziek, dan ga je met je paard zo snel mogelijk op zoek naar een vrij kratje in het midden van de volte. Het is een simpel spelletje, maar erg leuk om te doen en om naar te kijken. De deelnemers waren verdeeld in drie groepen: kleine pony’s, grote pony’s en paarden. Er werd fel gestreden om een plekje te bemachtigen in de finalerondes, hetgeen af en toe leidde tot een val van een pony, stakende pony’s en over elkaar heen rollende deelnemers en pony’s. Gelukkig liep alles goed af en konden om 21.00 uur de prijzen worden uitgereikt. Foto's: Anouk Schepenaar en Marleen Zorgdrager

Terschellingers aan de start op Vlieland

Afgelopen zondag werd, voor het eerst sinds 2019, op Vlieland de Stortemelk Halve Marathon georganiseerd. Onder de deelnemers waren traditiegetrouw ook diverse Terschellingers, die ’s ochtends de oversteek naar het buureiland maakten om mee te doen aan de halve marathon, de 10 kilometer of de 5,5 kilometer. De weersomstandigheden waren op zich prima: half bewolkt met een prettige temperatuur, al stond er wel een vrij harde zuidwestelijke wind. Dat betekende dat met name de deelnemers op de halve marathon kilometerslang door de duinen liepen met een straffe tegenwind. Door de Terschellingers werd er ondanks de harde wind uitstekend gepresteerd. Peter Berghuis (West) miste op een haar na het podium bij heren 50-plus, hij kwam 21 seconden te kort. Gerry Visser (Hoorn) mocht het podium wel beklimmen, zij werd derde bij de dames 50-plus. 

Demonstratie KNRM bij paal 8

Vorige week woensdag gaven de vrijwilligers van de KNRM een demonstratie van hun kunnen op het Noordzeestrand ter hoogte van paal 8. De demonstratie werd via de luidspreker van de wippertruck aan elkaar gepraat door Cees Rein Mier, die ook vertelde over het ontstaan van de jubilerende reddingmaatschappij, die dit jaar 200 jaar bestaat. Marcel Kemper, ploegleider van KNRM-station Paal 8, keek na afloop tevreden terug. “De weergoden waren ons gunstig gezind. Ik schat dat er zo’n kleine 700 toeschouwers op de vloedlijn stonden. Het was jammer dat de SAR-helikopter zich op het laatste moment moest afmelden in verband met inzet elders, maar wie weet is hij er tijdens de volgende demonstratie op woensdag 16 augustus wel bij.”
Foto's: Neeke Smit

 


Eilandhopper actief rond Waddeneilanden  

Sinds een paar weken is de tweedelige vloot van de Eilandhopper weer actief rondom Terschelling en de andere Waddeneilanden. Naast de meerdaagse tour die je langs vier eilanden brengt, biedt het bedrijf ook kortere reizen en trips van een dag of dagdeel aan. Daarnaast kun je, zoals de naam al zegt, van het ene eiland naar het andere ‘hoppen’. De Eilandhopper organiseert ook droogvaltochten, of bijvoorbeeld de Sunsetsail, waarbij je een paar uur over de Waddenzee vaart en de zon aan de horizon in de zee ziet zakken. Ook kun je een week meevaren; je bezoekt dan vier van de vijf Waddeneilanden. “Alle vijf is net iets te veel in een week”, zegt schipper Chris Rich. “Je wilt ook dat je gasten tijd en ruimte hebben om iets van het eiland te zien.”

Start werkzaamheden Waterpracht 

Staatsbosbeheer werkt vanaf maandag 14 augustus aan het ondieper maken van sloten in het bos van West-Terschelling. Het doel is om meer water vast te houden in het gebied. De werkzaamheden zijn onderdeel van het door de Europese Unie gefinancierde project Waterpracht, dat vorig jaar is gestart. Het werkgebied bestaat dit najaar uit het bos vanaf de Groene pollen tot aan de Gerritweg. Door de sloten ondieper te maken, stijgen de grondwaterstanden en kan er meer water worden vastgehouden in het duingebied. De natuur heeft hier profijt van in droge periodes en er ontstaat een natter bos met soorten als berk, eik en els. De werkzaamheden zullen zoveel mogelijk dit najaar plaatsvinden. Uiterlijk 15 maart 2024 is alles klaar. 

Eindelijk weer een Dag van het Paard

Ondanks de slechte weersvoorspellingen trok de Dag van het Paard, die afgelopen zondag georganiseerd werd door De Terschellinger Ruiters, honderden mensen naar de manege aan de Duinweg in Formerum. Het evenement was in 2018 voor het laatst gehouden. In 2019 en 2022 werd het afgelast vanwege de hitte en in 2020 en 2021 gooide corona roet in het eten. Tussen 12.00 en 17.00 uur werd een gevarieerd programma gepresenteerd. Tevens stonden er diverse kraampjes met eten, drinken en paardenartikelen. Ook kon men op de (polaroid) foto met het ‘Sprookjespaard’. Voorzitter Marieke Hellevoort keek na afloop tevreden terug. “Het was een geslaagde dag. Het weer viel reuze mee en we mochten meer dan 900 bezoekers verwelkomen.”

Voetbal: Barrentoernooi 2023

Sportclub Terschelling organiseerde afgelopen weekend de 48ste editie van het Barrentoernooi op het sportcomplex te Midsland. Het toernooi telde dit jaar zeven teams. Het achtste team moest helaas verstek laten gaan maar gaf aan er volgend jaar graag weer bij te zijn. De weergoden brachten de hele week niet veel goeds, maar achteraf bezien konden de deelnemers niet ontevreden zijn over het weer. Wel moesten de beide kruisfinales vanwege onweer kort onderbroken worden, maar uiteraard gaat de veiligheid van spelers en omstanders op zo`n moment voor. Buiten die twee wedstrijden om kon er beide dagen gewoon gevoetbald worden in droog en deels zonnig weer. De finale ging uiteindelijk tussen De Zeevaart en de Oka18, waarbij de Oka18 met 4-1 de winst pakte en daarmee de titel van 2022 prolongeerde. 

Gerry Visser loopt 300e marathon

Veel hardlopers lopen één of maximaal twee keer per jaar een marathon. Zo niet Gerry Visser (59) uit Hoorn, die er zo’n beetje iedere maand wel eentje op het programma heeft staan. En zo deed ze afgelopen zondag voor de 300e keer mee aan deze afstand van ruim 42 kilometer, dit keer in het Noord-Duitse Wellen. 

In november 2018 vierde Gerry tijdens de Berenloop haar 250e marathon. En dus kon het niet uitblijven: een kleine vijf jaar later stond nummer 300 op het programma. Voor haarzelf is het geen ‘groot ding’, zegt ze. “Als je doet wat je leuk vindt, dan gaat het eigenlijk vanzelf. Piet en ik maken er vaak een weekendje weg van.” Lachend: “Op die manier kom je nog eens ergens.”

Ringsteken in Hoorn

Na een regenachtige editie van het ringsteken in Formerum een week eerder, was het op vrijdagavond 4 augustus de beurt aan het Abt Folkertspad in Hoorn. De wedstrijd werd georganiseerd door paardenhoudersvereniging Et Hossefolk en er trokken achttien eilander aanspanningen ten strijde. In Hoorn werd in duo’s gestreden, waarbij een persoon de koetsier is en de ander vanuit het rijtuig de ringen aan de stok probeert te rijgen. Er was veel bekijks van zowel eilanders als vakantievierende gasten. In vier rondes konden er in totaal zestien ringen worden behaald, waarbij er ook werd gekeken naar de gereden tijden. Opvallend was dat de jeugd het erg goed deed, wat betekent dat het ringsteken zeker toekomst heeft. 

Brandend vrachtschip boven Terschelling

In de nacht van dinsdag 26 op woensdag 27 juli brak er brand uit op vrachtschip Fremantle Highway. Het schip was, met 3.783 auto’s aan boord, waarvan 497 elektrisch, op weg van Duitsland naar Egypte en bevond zich op dat moment boven Ameland. Van de opvarenden raakten 22 personen gewond en kwam een om het leven. In de loop van donderdag dreef het schip in westelijke richting, tot het zo’n 17 kilometer ten noorden van Terschelling lag. Vanaf Paal 8 was het schip afgelopen weekend met het blote oog goed waarneembaar. Bergingsbedrijf Rederij Noordgat verleende assistentie bij de eerste hulpverlening en was betrokken bij de complexe bergingsoperatie. Afgelopen maandag kon het vrachtschip worden versleept naar een locatie boven Schiermonnikoog, waar het rustiger is qua scheepvaart en het schip meer in de luwte ligt. 

Foto: Flying Focus

Open dag bij familie Lok in Landerum

Het was afgelopen zondag een komen en gaan van bezoekers bij de familie Lok in Landerum. Vanaf 10.00 uur kon de open dag worden bezocht, inclusief een lokale (mini)markt. “Toen we open gingen, waren er meteen al mensen”, vertelt Hilda Lok. “En zo ging het de hele dag door. Supergezellig!” Op het erf van de familie Lok was de hele dag genoeg te zien en te proeven. Zo waren er diverse kramen met tweedehandsspullen, toonde Tjebbe Cupido zijn zelfgemaakte tuinmeubelen, was er alcoholvrije wijn van Lidy Tuil, was er een stand van Skylger Kaas en de huiden van Terschelling, gaf iemand van de firma Lely uitleg over de melkrobot, was er een koeienvoerspecialist en bakten ‘paardenmeisjes’ heerlijke pofkes en hamburgers. Ook een springkussen ontbrak niet. Hilda: “Waar nog lege plekken waren, staat mijn broer Luc met zijn trekkers. Ook mijn vriend Tsjitse staat er met zijn kraan, dus is het allemaal mooi gevuld.”  

‘Data Storage Tags’ gevonden op Terschelling

Eilander Brend van Dieren vond afgelopen week voor de derde keer een zogenaamde Data Storage Tag (DST). Hiermee worden haaien en roggen gemerkt, om inzicht te krijgen in hun voorkomen en verspreiding, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Het gaat om een onderzoek van de Universiteit van Wageningen. De tags zijn zo geprogrammeerd dat ze na anderhalf jaar loslaten, waarna ze naar het wateroppervlak drijven om meegevoerd te worden naar de kust. Deze tags moeten dus gevonden en teruggemeld worden door de vinders, zodat de opgeslagen data uitgelezen kunnen worden. “Ik vind het mooi om dit onderzoek onder de aandacht te brengen”, zegt Brend. “Misschien gaan mensen nauwlettender naar deze fluorescerende, maar verder op het oog kleine en onopvallende objecten uitkijken. De vinder krijgt een beloning voor het opsturen van de tag. Ik heb er inmiddels al 125 euro en een mooi T-shirt mee verdiend!” 

Videoclip ‘Zomervakantie op Terschelling’ gelanceerd

 Onder haar artiestennaam ‘Maaike van het Wad’ heeft oud-eilandse Marianne Kuijpers-Dijker een videoclip uitgebracht over haar geliefde geboorte-eiland Terschelling. Ze heeft het lied ‘Zomervakantie op Terschelling’ zelf geschreven. Het filmen, de montage en de muziekproductie is gedaan door zanger/regisseur Rob Janszen in samenwerking met SSR Studio Oirschot. Marianne werd in de jaren ’70 geboren op West-Terschelling, maar vertrok op haar negende met haar ouders naar de vaste wal vanwege haar visuele beperking. De videoclip is een ode aan Terschelling, zegt Marianne. “Ik hou heel veel van mijn geboorteplek. Als ik op het eiland ben, dan voel ik dat ik weer thuis ben.”

Kletsnatte demo paardenreddingboot

Het was vorige week donderdagavond op het strand bij Oosterend een kletsnatte bedoening. Roeiers, voerlieden, amazones, verkeersregelaars, leden van de walploeg, touwlopers, collectanten, de speaker, EHBO’ers en KNRM’ers én het talrijke publiek: vrijwel iedereen was tot op z’n hemd toe nat. Precies tijdens de demonstratie van de 123 jaar oude paardenroeireddingboot Secretaris Schumacher, begon het te spoelen van de regen. Maar het publiek, dat ondanks de minder goede voorspellingen toch massaal, en voornamelijk op de fiets, naar het strand was gekomen, genoot zichtbaar van het unieke evenement.
Foto: Jan Heuff 

 


Veel nieuwe gezichten bij TOK

De wedstrijdcommissie van de Terschellinger Open Kampioenschappen van tennisvereniging TOW kan terugkijken op een geslaagd evenement. De weergoden waren het toernooi dit jaar gunstig gezind: er viel maar weinig neerslag en er hoefde geen hitteprotocol te worden gevolgd. Vicevoorzitter Hans Gerlofsma bedankte voorafgaand aan de prijsuitreiking iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en de inzet om het toernooi te doen slagen. Er werd afscheid te nemen van twee leden van de TOK-wedstrijdcommissie. Martine Trompetter en Henk Klompmaker. Beiden werden bedankt voor hun jarenlange inzet en ontvingen een afscheidscadeau. 

Opvallend was dat er dit jaar veel nieuwe gezichten waren, met onder hen veel jeugd.

Tennistoernooi voor de jeugd

Tijdens de door tennisvereniging TOW georganiseerde Terschellinger Open Kampioenschappen, organiseerde Hans Gerlofsma, bestuurslid Jeugdzaken, op vrijdag een sportieve middag voor de jeugd. “De vereniging telt op dit moment dertig jeugdleden, van wie er 25 tennisles volgen”, vertelt Angelique Brethouwer. “Tien van de jeugdleden durfden het aan om de strijd met elkaar aan te gaan. Er was zelf eentje die dit seizoen pas is begonnen met tennis. Alle kinderen hebben supergoed getennist en de sfeer was opperbest. Tussendoor was er limonade om de dorst te lessen en na afloop voor iedereen een lekker broodje knakworst. Er was voor alle deelnemers een leuk prijsje, maar de nummers 1, 2 en 3 kregen ook nog een mooie beker mee naar huis.”

Ringsteken Formerum

Op donderdagavond 27 juli organiseerden de Terschellinger Ruiters in de bak van de manege aan de Duinweg in Formerum een ringsteekwedstrijd. Er werd ‘onder het zadel’ gestreden om binnen vier rondes de meeste ringen aan de lans te rijgen en de beste tijd te rijden. Iedere ronde konden er vier ringen gestoken worden, wat betekende dat er maximaal zestien ringen te behalen waren. De motregen zorgde ervoor dat er iets minder toeschouwers naar de wedstijd gekomen waren dan gebruikelijk, maar toch had zich langs de noordkant van de bak aardig wat volk verzameld om de ruiters en hun dieren aan te moedigen. Er stonden louter dames op de deelnemerslijst die 24 enthousiastelingen telde, en waarbij vooral de ruiters van Puur Terschelling goed waren vertegenwoordigd. 

Daan Elferink strijdt op Zwarte Cross

Op vrijdag 21 juli stond Daan Elferink achter de starthekken op de welbekende Zwarte Cross. Tijdens de tijdtraining zette Daan een 15e tijd neer. In de eerste manche kwam Daan redelijk uit de starthekken en hij reed lange tijd op de 12e plaats. Ondanks de aanmoedigingen van de vele Terschellingers kon hij deze plaats helaas niet vasthouden. Hij werd vlak voor de finish gepasseerd en kwam als 13e over de streep. De start van de tweede manche verliep prima. Helaas gleed Daan in de eerste bocht weg en belandde daardoor op plek 16. In de eerste ronde kon Daan één crosser passeren en zo werd hij als 15e afgevlagd. In het dagklassement werd Daan 14e, en in de stand van het ONK staat Daan nog steeds op plek 8. 


Jubileumboek Rederij Doeksen gepresenteerd

De eerste exemplaren van het gloednieuwe jubileumboek van Rederij Doeksen zijn vorige week woensdag uitgereikt aan twee bijzondere dames. Eerst bezocht directeur Dirk Spoor met de auteurs Kees Dekker en Hanny Wentink op Terschelling mevrouw Tini Doeksen-Alwin, weduwe van de heer Jan Doeksen. Jan Doeksen was van 1959 tot 1988 directeur van Rederij Doeksen en was daarmee de laatste Doeksen-directeur uit de familie. Later op de dag ging het drietal naar Vlieland en ging daar op bezoek bij mevrouw Titia van Grinsven-Cupido. Als oudste geboren Vlielandse ontving ook zij het jubileumboek. Het boek geeft een goed overzicht van de afgelopen honderd jaar passagiersdienst. Niet alleen de bedrijfshistorie staat erin beschreven, maar ook is er van alles te lezen over de schepen die de revue passeerden en er staan herinneringen in van (oud)collega’s. 


Druilerige maar gezellige avondmarkt op West

Ondanks de regen was het afgelopen zaterdagavond best druk in de Torenstraat en Boomstraat op West, waar van 18.00 tot 22.00 uur een lokale avondmarkt was georganiseerd. Naast diverse lokale ondernemers kregen ook particulieren de kans om een stand te huren. Ook was er een eetplein ingericht waar bezoekers terecht konden voor een smakelijke versnapering. Onder de Brandaris draaide een DJ swingende plaatjes en dus konden de voetjes van de vloer. Dat moest vanwege de druilerige omstandigheden helaas wel onder een partytent.

Koor voor één avond tijdens pop-up koorworkshop

Iedereen die van zingen houdt, kon op donderdagavond 20 juli terecht in ET-10 tijdens de pop-up koorworkshop van dirigent Hans Bergman. Zowel muzikale eilanders als badgasten wisten de weg te vinden naar de zaal van de kerk in Midsland-Noord, en Bergman kon rekenen op zo`n zeventig enthousiastelingen. Binnen anderhalf uur werd er een driestemmig koor gevormd, en studeerde het gezelschap een nummer in: ‘To make you feel my love’ van Adele. De workshop was de eerste van vier dit zomerseizoen. Het pop-up koor vindt aankomende weken nog plaats op de donderdagavonden van 27 juli, en 3 en 10 augustus. De aanvang is om 20.00 uur in ET-10, aanmelden is niet nodig. 

Tenniskampioenschappen in volle gang

Op het complex van Tennisvereniging Oost West aan de Sportlaan op West Terschelling wordt deze week om de titels gestreden tijdens de Terschellinger Open Kampioenschappen. In de disciplines herenenkel, herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel wordt er gestreden om het eremetaal.

Na een woord van welkom van de voorzitter Anne Schaafsma brandde op zondagmiddag om 12.30 uur de strijd los. Tijdens 111 poulewedstrijden maken 88 deelnemers, die aan verschillende disciplines meedoen, uit wie zich plaatsen voor de kwart-, de halve en de hele finales.  De poulewedstrijden worden gespeeld tot en met donderdag 27 juli. De prijsuitreiking is op zaterdag 29 juli aansluitend op de finales. En mocht het nodig zijn, dan is zondag 30 juli de reservedag. 

‘Boeiend Spelen’ in jachthaven Terschelling

Afgelopen zaterdagmiddag werd ‘Boeiend Spelen’, de nieuwe speel- en leerplek van de jachthaven Terschelling, officieel geopend. Onder de titel ‘Naar zee rood rechts’ zijn op het terrein achter het havengebouw drie kleurige speelobjecten geplaatst: een rode boei, een gele boei en een groene staak. “Het is allemaal bedacht en ontworpen door onze havenmeester Tjebbe van Weeren samen met kunstenaar Marc van Vliet”, sprak Oeds Bijlsma, voorzitter van het bestuur van de Stichting Passantenhaven Terschelling. “Omdat de havenmeesters vaak vragen krijgen over vaarwegmarkering op de Waddenzee ontstond het plan om de werking en de geschiedenis van de betonning te verwerken in de speeltuin. Als bestuur vonden we het een briljant idee. En wat ook leuk is: in de zomermaanden spelen hier de kinderen van de gasten, maar de rest van het jaar is het een speelplek voor eilander kinderen.” 

 


Zestigste seizoen Brandariswandeltocht van start

Op dinsdag 11 juli werd de eerste Brandariswandeltocht van het seizoen gelopen. De start vond plaats tussen 10.00 en 11.00 uur vanuit de Stoek in Hoorn. Paul de Bos had een gevarieerde route rondom Hoorn uitgezet waarvan een deel over het strand liep. Anne Lam, die secretaris is binnen het bestuur en zich ook bezighoudt met de organisatie van de tochten rondom Hoorn, was zeer te spreken over het aantal deelnemers: “Zo vroeg in het seizoen zien we vaak wat minder lopers, maar er zijn inmiddels al veel enthousiastelingen van start gegaan.” Het Brandariswandeltocht-seizoen omvat twaalf wandeltochten verspreid over het eiland in het zomerseizoen van ongeveer tien kilometer. Daarnaast wordt er een voor- en najaarstocht georganiseerd, en vindt er eind juli een avonddriedaagse plaats. En ook bijzonder: de Brandariswandeltocht viert dit jaar zijn zestigjarig jubileum. 


Zestigste seizoen Brandariswandeltocht van start

Op dinsdag 11 juli werd de eerste Brandariswandeltocht van het seizoen gelopen. De start vond plaats tussen 10.00 en 11.00 uur vanuit de Stoek in Hoorn. Paul de Bos had een gevarieerde route rondom Hoorn uitgezet waarvan een deel over het strand liep. Anne Lam, die secretaris is binnen het bestuur en zich ook bezighoudt met de organisatie van de tochten rondom Hoorn, was zeer te spreken over het aantal deelnemers: “Zo vroeg in het seizoen zien we vaak wat minder lopers, maar er zijn inmiddels al veel enthousiastelingen van start gegaan.” Het Brandariswandeltocht-seizoen omvat twaalf wandeltochten verspreid over het eiland in het zomerseizoen van ongeveer tien kilometer. Daarnaast wordt er een voor- en najaarstocht georganiseerd, en vindt er eind juli een avonddriedaagse plaats. En ook bijzonder: de Brandariswandeltocht viert dit jaar zijn zestigjarig jubileum. 


Folkloreavond volksdansen in Hoorn

Vorige week woensdag opende de Vereniging Terschellinger Volksdansen het dansseizoen in het openluchttheater ‘De Rondte’ in Hoorn. Een grote groep jeugd- en seniorleden, allen in klederdracht, verzorgden onder begeleiding van speellieden op accordeon of trekzak een folkloreavond voor een volgepakte tribune. Vele Terschellinger liederen passeerden de revue terwijl jong en oud de daarbij behorende dansen uitvoerden. Er werd niet alleen gedanst, maar ook verteld over de historie van het volksdansen op Terschelling, de klederdracht, de verschillen tussen een trekzak en een accordeon en er werd gezongen. De folkloreavonden kunnen tot en met eind augustus wekelijks worden bezocht op woensdagavond in het sfeervolle theater achter de Volkshogeschool in Hoorn.  

Bloemenproject Fjoertoer wint LF2028-Bonusprijs

Bij meest recente editie van de Fjoertoer en de Lytse Fjoertoer, eind maart van dit jaar, konden de wandelaars genieten van een prachtig ‘lichtgevend’ bloemenveld, gemaakt door de kinderen van de eilander basisscholen.Het bloemenproject viel niet alleen bij de wandelaars van de Fjoertoer in de smaak, maar ook bij de jury van de Leeuwarden Friesland 2028 Bonusprijs. En dus mocht Antsje van der Zee, voorzitter van de Fjoertoer-werkgroep, vorige week woensdag uit handen van Neeke van Zwol, lid van de IMF-adviescommissie, een cheque in ontvangst nemen van 2028 euro. De uitreiking vond plaats in het Bijenpark Midsland, waar de kinderen van de Vossersschool – ook als onderdeel van het project – die middag op excursie waren. 

 

Strandsportdag eilander basisscholen

Voor de eilander basisschoolkinderen van groep 3 tot en met 8 stond vrijdag 14 juli in het teken van de jaarlijkse strandsportdag. Onder gunstige weeromstandigheden stroomde het strand bij Midsland aan Zee vanaf 9.00 uur vol met meer dan tweehonderd kinderen. Voor de hogere klassen was er een slagbalparcours uitgezet, en door de lagere klassen werden er op roulerende wijze verschillende kortere spelletjes gespeeld. De leiding van de sportdag was in handen van sportjuf Arine van der Zee, die op alle eilander scholen de wekelijkse sportles verzorgt en ieder jaar in de een na laatste week voor de zomervakantie de strandsportdag organiseert

Clubkampioenschap Golfclub Terschelling

Op maandag 10 juli vertrokken diverse leden van de Golfclub Terschelling richting Leeuwarden voor de Terschellinger clubkampioenschappen. De Groene Ster was deze dag de homecourse van de club. Van deze mooie baan met veel water, uitstekend passend in het Friese landschap, mag de eilander golfclub gelukkig ieder jaar gebruik maken voor haar kampioenschappen. Er waren zeven flights die fanatiek speelden om de winst, met ooievaars en ganzen als toeschouwers. Het bestuur van Golfclub Terschelling kijkt terug op een zeer geslaagde dag en hoopt stiekem nog steeds dat ooit de clubkampioenschappen op een eigen baan gehouden kunnen worden. De uitslag is te lezen in de Terschellinger van deze week. 


Renate Pootjes wint draverij

Afgelopen zondagmiddag organiseerde paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ de jaarlijkse draverij in Oosterend. Vanwege de stormachtige wind en de slechte gesteldheid van het strand werd de baan niet uitgezet op het Noordzeestrand maar in het weiland naast de strandovergang. Er meldden zich 23 deelnemers aan bij de wedstrijdleiding. Drie van hen reden aangespannen, de anderen reden onder het zadel. Na loting brandde de strijd om 14.00 uur los. De koppels reden twee ritten tegen elkaar. De winnaar ging door naar de volgende ronde. In sommige gevallen was er een derde rit (kamprit) noodzakelijk. Na een spannende strijd werden de kransen en de bekers uitgereikt aan de vier beste deelnemers. Op de eerste plaats eindigde Renate Pootjes. Tweede werd Senna Nieman, gevolgd door Marit Riebandt. Desiré Buren eindigde op de vierde plaats.

Lifeguards houden dagelijks toezicht op het strand

Gedurende de zomermaanden zijn er op de stranden van de Friese Waddeneilanden dagelijks KNRM-lifeguards aanwezig. Op Terschelling zijn drie bewakingsposten: bij West aan Zee, Midsland en Formerum. Naast het houden van toezicht is het de taak van de lifeguards om strandbezoekers te informeren, gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen en reddingsacties uit te voeren wanneer mensen in problemen komen. Het team, dat op Terschelling uit dertien personen bestaat, beschikt over twee vierwielaangedreven auto’s, twee waterscooters en meerdere securityboards (een surfplank met meerdere handgrepen waaraan een zwemmer in moeilijkheden zich kan vastpakken). De veilige zone wordt aangeduid door geel/rode vlaggen aan de vloedlijn. Daartussen is het veilig zwemmen en worden de baders continu geobserveerd.  


Sta op de Brandaris in ‘t Behouden Huys

Heb je altijd al eens bovenop de Brandaris willen staan? Dat kan sinds kort in museum ’t Behouden Huys. Straatkunstenaar Ruben Poncia heeft samen met zijn collega Federico Luquin de Brandaris in 3D op het binnenplein van het museum getoverd. Bovenop de schildering staat de oude rode walmbol, die ruim 140 jaar op het puntje van de echte Brandaris heeft gestaan. Nu is het legendarische hoogste punt van weleer weer binnen handbereik in dit prachtige kunstwerk. Het publiek kon in het museum een week lang live meekijken hoe Ruben Poncia werkte aan deze grote schildering. Voor de thuisblijvers was er een livestream opgezet


Zeesleepboot Holland mijdt haven Terschelling 

Het bestuur van de Stichting Zeesleepboot Holland heeft besloten dat de historische zeesleper de haven van Terschelling niet meer zal invaren. Vanaf nu zal het ms. Holland buiten de haven van Terschelling ten anker gaan en passagiers met tenders naar en van de haven vervoeren. Zo’n drie jaar geleden raakte de zeesleepboot Holland haar vaste ligplaats voorin bij de veerhaven van Terschelling kwijt. Hierdoor is er voor de zeesleper minder ruimte om te manoeuvreren met een drietal incidenten tot gevolg. Het bestuur komt daarom tot de conclusie dat het invaren van de drukke haven van Terschelling te kwetsbaar en onveilig is geworden. Voorzitter Paul Melles noemt het “een triest en historisch besluit, waartoe de omstandigheden ons helaas dwingen.“
Foto: Neeke Smit


Terschelling Openlucht Filmfestival gaat niet door

Het tiendaagse Terschelling Openlucht Filmfestival (TOF), dat ieder jaar plaatsvindt in augustus, kan dit jaar geen doorgang vinden. Dat liet de organisatie van TOF vorige week weten via hun sociale kanalen. Het spreekt vanzelf dat de TOF-organisatie erg teleurgesteld is over de gang van zaken. Namens de organisatie liet Walter Visser op donderdag 6 juli als inspreker tijdens de raadscommissievergadering weten dat het in zijn ogen niet nodig was geweest het festival te annuleren als de gemeente Terschelling van tevoren de juiste informatie had verstrekt en begeleiding had geboden. 


Voorspeelmiddag SMOT in de Vijfpoort

Op zaterdag 8 juli organiseerde Stichting Muziekonderwijs Terschelling (SMOT) een voorspeelmiddag in café de Vijfpoort in Formerum. De leerlingen van de SMOT mochten deze middag individueel of samen met een medeleerling een muziekstuk uitvoeren om te laten zien wat ze in hun mars hadden. Allerlei soorten muziekinstrumenten en -genres kwamen voorbij, en op die manier werd het een gevarieerde middag. Na de pauze werden er diverse diploma’s uitgereikt. Herman Kinzel en Norah van ’t Leven behaalden allebei hun muziekdiploma A. Hilda Zeeders, Sjoerd Hibma, Rinske Bergsma, Julie Ruige en Daniëlle Smit mochten hun B-diploma in ontvangst nemen.


Gratis dagje eiland voor Harlinger minima

Rederij Doeksen trakteerde afgelopen week honderd Harlinger gezinnen met een kleine beurs op een gratis en geheel verzorgd dagje Vlieland of Terschelling. Op woensdag 5 juli overhandigden Doeksen-directeur Dirk Spoor en manager commerciële zaken Annemieke van Brummelen honderd goodiebags aan Voedselbank De Helpende Hand in Harlingen. “Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Rederij Doeksen de Terschellinger Stoomboot Maatschappij overnam, en daarmee de passagiersdienst van en naar Vlieland en Terschelling,” aldus Dirk Spoor. “Die mijlpaal vieren we met een paar feestelijke momenten en dit is daar één van.”

Werkzaamheden renovatie 

veerhaventerrein gestart

Het gehele veerhavengebied van Terschelling gaat de komende anderhalf jaar op de schop. De afgelopen maanden vonden er meerdere inloopmiddagen plaats in de Tonnenloods om eilanders en andere geïnteresseerden op de hoogte te stellen van de plannen. De eerste stap is het realiseren van een tijdelijke nachtligplaats voor de veerboot. Op maandag 10 juli vond het officiële startmoment van de werkzaamheden plaats. “Van deze eerste fase van het project gaan de meeste eilanders niets merken”, vertelde Jan Roelof Witting van Rijkswaterstaat. “Bij deze officiële aftrap hebben we, naast mensen die nauw betrokken zijn bij het renovatieproject, ook stakeholders en nabije omwonenden uitgenodigd. Het gaat daarbij om bewoners van de Willem Barentszkade. Zij kunnen deze dagen enige geluidsoverlast ervaren, en daarnaast zal hun uitzicht enigszins veranderen in het najaar.” 

Swingend jubileumconcert A Happy Tune

Op zaterdagavond 8 juli gaf gospelkoor A Happy Tune een jubileumconcert in de Sint-Janskerk in Hoorn. De kerk was goed gevuld met publiek en er heerste een feestelijke sfeer. Het programma werd voornamelijk gevuld met koorzang, afgewisseld met muzikale intermezzo’s van Dick (de dirigent van het koor) en Danielle de Graaff. Het gospelkoor is opgericht in 1990. Het koor heeft een roerige tijd achter de rug, vanwege wissels van dirigenten, de pandemie, maar ook door het verlies van hun dirigent Annabelle van Bekkum in 2015. Het publiek genoot zichtbaar – en hoorbaar – van de muzikale avond. De avond werd in stijl afgesloten met het swingende nummer ‘Oh Happy Day’ als toegift, waarna een staande ovatie volgde. 


 

Diplomazwemmen

Op zaterdag 8 juli stroomde zwembad de Dôbe op West weer vol met jonge zwemmers en hun familie voor het diplomazwemmen. Het was gezellig druk. Vooral de groep zwemmers die voor hun B of C diploma gingen was erg groot, wat leidde tot een aanzienlijk aantal toeschouwers. Mede door deze overtuigende aanmoedigingen en natuurlijk dankzij de geweldige prestatie van de kinderen, mochten alle deelnemers hun diploma mee naar huis nemen. 


Yenna van Rees wint dressuurfinale 

Afgelopen weekend werden in Harich de Friese kampioenschappen dressuur gereden. Ook dit jaar deed Yenna van Rees mee met haar pony Great Britain Expert Diemen (roepnaam Gradje). Na de zaterdag stonden ze op kop geplaatst en mochten ze finale rijden. Bij de prijsuitreiking bleek dat ze, net als vorig jaar, Fries kampioen waren geworden, dit keer in de klasse Z1. Een knappe prestatie gezien het feit dat men op Terschelling niet de beschikking heeft over een wedstrijdbak van 20 bij 60 meter waarin tijdens de kampioenschappen wordt gereden. Het tweetal mag nu Friesland vertegenwoordigen tijdens de Hippiade, de Nederlandse Kampioenschappen die op 18 en 19 augustus in Ermelo worden gehouden.

Op zoek naar verdwenen Terschellinger dorpen

In de week na Oerol startte op het eiland een nieuw archeologisch project, CARE genaamd. Een groep archeologiestudenten van de Universiteit van Amsterdam voert drie weken lang een veldwerkcampagne uit, waarbij ze onder meer restanten hopen te vinden van dorpen die verzwolgen zijn door zee, het kasteel van Aremberg en de eerste Brandaris. CARE staat voor Community Archaeology in Rural Environment. “Of gemakkelijker gezegd: gemeenschapsarcheologie”, vertelt Maaike Honshorst, die als voormalig student en nu adviseur archeologie en cultuurhistorie bij adviesbureau Buro de Brug nauw betrokken is bij het project. “Het gemeenschappelijke is waar we echt voor staan; we proberen de bewoners van Terschelling zoveel mogelijk te laten meedoen, meedenken en meebeslissen bij onze zoektocht naar het verleden van Terschelling.”

Sursum Corda: het gemengde koor van Terschelling

Iedere donderdagavond vult Ons Huis in de Torenstraat op West zich met zo’n veertig zangliefhebbers. Het koor, dat volgend jaar 125 jaar bestaat en dus een lustrumjaar viert, noemt zich met nadruk Gemengd Koor Terschelling Sursum Corda.  “Het geeft aan dat het een vierstemmig gemengd koor is”, vertelt voorzitter Tonny Ruijg. “Mannen en vrouwen, sopraan, alt, tenor en bas, en dat is uniek op Terschelling.” Het koor kent veel trouwe leden. Vroeger kwamen de meeste leden van West, tegenwoordig komen ze van over het hele eiland. “Het is natuurlijk leuk om een divers ledenbestand te hebben”, benadrukt dirigent Ralph Weber. “Het is geen probleem om veel oudere leden te hebben, maar het is wel een probleem als je geen jongere leden hebt. Daarom is verjonging belangrijk. Bovendien trekken jonge mensen vaak ook weer leeftijdsgenoten aan, en dat is gunstig voor het voortbestaan van het koor. Nieuwe leden zijn dus altijd welkom!”

Greet Brehler 65 jaar campinggast

Greet Brehler (79) uit het Gelderse Hattem is al 65 jaar campinggast bij Staatsbosbeheer. Jaarlijks kampeert ze drie maanden, van half april t/m half juli, met haar tent op de natuurcamping in Hoorn. Koken doet ze op een tweepits gasstel, producten houdt ze koel in de koelbox en slapen doet ze nog steeds gewoon op haar slaapmat op de grond. “Inmiddels is dat wel een iets dikkere mat dan vroeger hoor”, zegt Greet met een lach. As vijftienjarig meisje kwam ze 65 jaar geleden voor het eerst kamperen met haar ouders en zus op Terschelling. Eenmaal getrouwd met Wim houdt het echtpaar hun kampeertraditie in stand. Ze genieten jaarlijks van het eiland, ook met hun twee kinderen Karin en Sven. Sinds het overlijden van haar man Wim in 1995 kampeert Greet jaarlijks alleen op Terschelling. De laatste dertien jaar wordt Greet samen met alle bagage naar Terschelling gebracht en weer opgehaald door haar dochter. “Mijn lijf wordt ouder en lopen lukt niet meer zo goed, maar glamping is niet aan mij besteed. Als ik niet meer kan kamperen zoals ik nu doe, dan houdt het op.” 

Brandmelding op de Boschplaat

Afgelopen maandag werd om 17.45 uur een melding ontvangen van een bos-/heidebrand op de Boschplaat nabij de Dwarsdijk. Vanwege de droogte op het eiland werd deze melding groots opgepakt en rukten zowel de brandweerploeg van Midsland als die van West uit. Bij aankomst bleek het gelukkig mee te vallen en had de brandweer de brand snel onder controle. Er is nog afgeblust met de watertank van loonbedrijf Trip/Hek, die altijd klaarstaat voor dergelijke meldingen. Het is niet bekend wat de oorzaak was van de brand. De politie benadrukt dat er, juist om dergelijke natuurbranden te voorkomen, op Terschelling van 1 juni tot en met 1 oktober een rook- en stookverbod geldt. Dat betekent dat het verboden is om in een natuurgebied te roken. Ook mag er in de open lucht zonder ontheffing geen vuur worden gestookt. De regels en voorschriften zijn te vinden op www.terschelling.nl/vuur-stoken

Geslaagd onderling tennistoernooi

Tennisvereniging TOW organiseert zo nu en dan een toernooitje op zondagmiddag, waarbij iedereen welkom is: eilanders, badgasten, leden en niet-leden van de club. Er worden dubbel- en mixpartijen gespeeld van dertig minuten. Iedereen speelt vier of vijf partijtjes, steeds met iemand anders met een aldoor wisselende tegenstander. Zo ook afgelopen zondag, 2 juli. De veertien deelnemers hebben elkaar deze middag flink uitgedaagd. Enigszins vermoeid maar ook heel tevreden werd daarna het terras opgezocht waar de wedstrijden nabesproken werden onder het genot van een hapje en een drankje. De winnaars: 1. Floor van Dijk-Lems 2. Annerieke Ruige 3. Bert Brethouwer


Ninjutsu bandexamens Dojo Terschelling

Ruim een jaar geleden is sportvereniging Dojo Terschelling in de Stoek in Hoorn begonnen met het geven van lessen in de zelfverdedigingssport Ninjutsu. Afgelopen week was het tijd voor de allereerste bandexamens. Op dinsdagavond beten de volwassenen de spits af en op woensdagavond deden twee jeugdgroepen examen. Na een intensieve training met veel verschillende onderdelen, slaagden de vier volwassenen die opgingen voor hun volgende graad: de achtste kyu. Op woensdagmiddag was het tijd voor de twee jeugdgroepen: de ‘Ninja kids’ en de ‘Ninja teens’. Sommige kinderen waren er al de hele week mee bezig, dus er heerste enige gezonde spanning. Maar alle kinderen haalden een volgende graad: de half-gele of de gele band. Iedereen zette zich uitstekend in en sensei Joey Haakman is dan ook trots op de behaalde resultaten. 

Motorcross

Op zondag 2 juli stond Daan Elferink aan de start in het Noord-Brabantse Eersel. Dankzij een goede tijdtraining mocht Daan als tiende een plek achter het starthek uitkiezen. In de eerste manche streed Daan streed met een groepje van vijf crossers om de plekken 10 tot en met 14, waarbij hij uiteindelijk als twaalfde over de finish kwam. In de tweede manche had Daan een goede start: hij schoot als vierde uit de starthekken. Mede door te weinig trainingsarbeid kon hij deze positie helaas niet vasthouden. Na een zwaarbevochten strijd werd hij als elfde afgevlagd, wat tevens zijn plaats was in het dagklassement. In het algemeen klassement is Daan gestegen naar plek 8. 

Maamke Hek wint Sint-Jansdraverij derde keer op rij

Afgelopen zaterdag werd in de Oosterburen in Midsland de traditionele Sint-Jansdraverij georganiseerd door de ‘bolhoeden’ van het Sint-Janscomité. In verband met de warmte en het grote aantal deelnemers besloot de organisatie om de onderlinge strijd te beslissen in één rit in plaats van twee, mogelijk gevolgd door een ‘kamprit’. In een bijzonder spannende finale bij de paarden versloeg Maamke Hek haar tegenstander Bernlef de Boer. Voor Maamke was het de derde achtereenvolgende keer dat zij de titel op haar naam schreef, waardoor zij de wisseltrofee mag houden. Op de derde plaats eindigde Hilda Lok, die Jenna van Rees aftroefde. Bij de pony’s reed Senna Nieman vanaf begin tot eind een perfecte race en eindigde op de eerste plaats. Zij bleef in de finale Fardau van der Bij voor. Debutante Marente Hek legde verrassend beslag op de derde plaats door een overwinning op Iris Abma, die eveneens voor het eerst meedeed. Om 19.00 uur werd het programma voortgezet met een levende stoelendans. De prijswinnaars daarvan vindt u in de krant van deze week. 


Uit de gemeenteraad: Ophef over verdwijnen trapveldje gesust

Afgelopen weken ontstond er ophef over de toekomst van ‘het trapveldje’ aan de rand van het bos van West achter ApartHotel Boschrijck. Tijdens de inspreekronde voor publiek tijdens de raadsvergadering van woensdag 14 juni deelden twee betrokkenen, Cees de Breed namens Golfclub Terschelling en Evert van Leunen namens de SET, hun zorgen over de vermeende grondruil tussen Staatsbosbeheer en de gemeente, waardoor de maatschappelijke functie van het stuk grond verloren zou gaan. Dit leidde ertoe dat de VVD en Plaatselijk Belang tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 juni een motie indienden omtrent de toekomst van het trapveldje. “Het lijkt mij volstrekt onlogisch om de bestemming van het veldje te wijzigen en op zoek te gaan naar een alternatieve locatie”, reageerde wethouder Jeltje Hoekstra. “Ik denk dat ik het college wel kan overtuigen van het feit dat het niet in het belang van het eiland is om over te gaan tot grondruil.” De ingediende motie werd vervolgens unaniem aangenomen. 


Zonnige ouderentocht Sint-Janscomité

Zoals iedere ochtend voorafgaand aan de Sint-Jansdraverij in Midsland op 25 juni, organiseerde het Sint-Janscomité een tocht over het eiland voor ouderen. Met enkele auto’s en twee bussen van Arriva werden de ouderen, die voornamelijk afkomstig waren uit zorgcentrum de Stilen, opgehaald om een rondrit te maken van Oost naar West. Aangekomen bij de Branding stond niemand minder dan burgemeester Caroline van de Pol klaar om de ouderen persoonlijk te begroeten. Flang (Willem Andries) Cupido vertelde over de Willem-Club op het eiland en dus ook over zijn recente ontmoeting met erelid van de club Koning Willem-Alexander. Saskia Pals, coördinator welzijnsactiviteiten bij de Stilen, blikt tevreden terug op de ouderentocht. “Dit is wat mij betreft Terschelling op z’n best”, vertelt ze enthousiast. “Er stonden heel veel mensen langs de kant te zwaaien, we voelden ons helemaal koning of koningin.”


Eerste zeehondenpups van het seizoen aangespoeld

Het geboorteseizoen van de gewone zeehond is inmiddels in volle gang. En dat kunnen de vrijwilligers van de Zeehondenopvang Terschelling goed merken, zegt dierenarts Ies Akkerdaas. “We kregen op dinsdag 20 juni een melding van een pup op het Groene Strand”, vertelt Ies. “Nadat we de pup hadden gewogen en bekeken, hebben we hem laten liggen, want hij was in redelijke conditie. Toen we er de volgende dag weer naartoe gingen, was hij er duidelijk een stuk slechter aan toe. Hij was sloom, niet meer alert en hij bleek ook te zijn afgevallen. Dus is hij woensdag op transport naar Pieterburen gegaan.” Hetzelfde gold voor twee andere pups: op donderdag was er een melding van een pup op de Waddendijk ter hoogte van Hoorn en op zaterdag van een pup op het strand bij paal 19. Ook deze pups zijn naar Pieterburen vervoerd. 


Op de fiets op zoek naar verborgen spiritualiteit

Op dinsdag 20 juni organiseerde Ernst Zoomers, predikant bij de Hervormde Gemeente Oost-Terschelling en schrijver van de wekelijkse column in dit blad, een fietstocht met als thema ‘verborgen spiritualiteit’. Een zevental mensen meldde zich aan en ging samen met Ernst op zoek naar plekken en gebouwen met een (voormalige) spirituele betekenis. “Vandaag gaan we op zoek naar wat er niet meer is, maar toch aanwezig blijkt te zijn”, aldus Ernst. “Zelf vind ik het vooral fascinerend hoe circulair het beleven van het geloof in elkaar steekt. Het is eigenlijk constant in beweging en onderhevig aan allerlei veranderingen in de wereld. Daarom is het mooi om op zo`n manier stil te staan bij wat niet meer te zien is, maar wel ooit van grote betekenis was voor mensen.”

Val leidt tot pech voor Daan Elferink 

Op zondag 25 juni stond Daan Elferink aan de start tijdens een warme wedstrijddag in het Zeeuwse Axel. Gedurende de tijdtraining kwam hij niet verder dan een zeventiende plek. Bij de eerste manche kwam Daan als zeventiende de eerste bocht uit. Helaas kwam hij in de eerste ronde zwaar ten val. Gelukkig had alleen de motor schade, maar hierdoor kon hij de manche niet uitrijden. In de tweede manche kwam Daan als nummer dertien uit de startblokken, maar door een foutje reed hij pas als negentiende door de tijdwaarneming. Uiteindelijk werd hij als dertiende afgevlagd. In het dagklassement eindigde Daan, mede door de niet uitgereden manche, op plek 25. In het algemeen klassement zakte hij naar plaats tien.


Survival- en zeemeerminzwemmen

Op maandag 12 juni was het voor een aantal kinderen weer tijd voor het diplomazwemmen. Dit keer stond het survivalzwemmen op het programma. Jill Stok, Tygo Rolff en Femke ter Maat behaalden alle drie hun derde survivaldiploma terwijl Joris Stok zijn eerste survivaldiploma mee naar huis mocht nemen. Op woensdag 14 juni kwam er een bijzondere categorie aan bod, namelijk het zeemeerminzwemmen. Hierbij wordt er gezwommen met een mooi gekleurde zeemeerminnenstaart. Eva de Bos, Maud Smit en Jill Stok haalden binnen deze categorie hun tweede diploma. Ilse de Bos, Marin Terpstra, Iris Haan en Roos Haan gingen met hun eerste diploma zeemeerminzwemmen naar huis. 


Oerol Festival: veel bezoekers, veel waardering en veel zon

Er kwamen bijna 50.000 bezoekers naar het eiland, de voorstellingen waren van hoog niveau, over het hele eiland klonk muziek, het straattheater was terug en bovendien was het tien dagen lang stralend weer. De organisatie van Oerol kijkt dan ook tevreden terug op de 42e editie van het festival. “We hebben een aantal veranderingen doorgevoerd die goed uitpakken”, aldus algemeen directeur Siart Smit. “En natuurlijk ben ik ook blij met de cijfers.” Want naast het totale aantal bezoekers was ook de bezettingsgraad voor de betaalde voorstellingen dit jaar met 93% erg hoog. Nieuw dit jaar was het festivalhart de Deining, op het parkeerterrein bij Paal 8. Je kon er genieten van muziek, gezelligheid en volop eten en drinken, waarbij het eten grotendeels werd verzorgd door eilander cateraars. Aan de andere kant van de strandovergang was een dependance ingericht, inclusief hangmatten, een bar en een extra muziekpodium. Het gaf de plek, mede vanwege het prachtige weer, een echte zomerse loungesfeer waar de bezoekers even tot rust konden komen. 
Foto's: Neeke Smit

 

Rook- en stookverbod

Natuurbranden zijn moeilijk te bestrijden. Door droogte en via kruinen van bomen kan vuur zich razendsnel verspreiden. Om een natuurbrand op Terschelling te voorkomen geldt van 1 juni tot en met 1 oktober een rook- en stookverbod.

- Rook niet in een natuurgebied

- Stook geen vuur in de open lucht zonder ontheffing. Bekijk de regels en voorschriften op www.terschelling.nl/vuurstoken

- Gooi je afval in de afvalbak (een stukje glas kan droge natuur al in brand zetten).


Sterke Yerke IV bereikt Terschelling

Zeilvlot de Sterke Yerke IV was op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni te bewonderen in de haven van Terschelling. De vierde versie van dit legendarische zeilvlot maakte vanuit Harlingen de oversteek naar het eiland. Eilander Guus Schweigmann, een van de grondleggers van de Sterke Yerke, vertelt: “In 1974 bouwden we de eerste Sterke Yerke. Het idee om met onze vriendengroep een zomer te gaan varen ontstond in de kroeg. Veel geld hadden we niet, en het ging om de gezelligheid, dus van beperkte middelen en afval bouwden we ons eerste zeilvlot.” Met de derde versie maakte de vriendengroep zelfs een trans-Atlantische oversteek, en voeren ze via de Canarische eilanden naar Bonaire, waar het vlot strandde. Ook met nummer vier zouden ze graag die oversteek weer maken, en afgelopen weekend wilden ze, om te beginnen, een proefvaart maken op de Noordzee. “Zoals je merkt staat er weinig wind”, aldus Guus. “Dus ik weet niet of dat dit weekend gaat lukken.” Tegenwoordig houdt de Sterke Yerke zich voornamelijk bezig met educatieve tripjes voor kinderen van de basisschool, vertelt Guus. “We proberen op een speelse en ondernemende wijze kinderen bewust te maken van de ‘plastic soup’.”


Vriendenacties van Oerol: exclusief op bijzondere locaties

Iedereen die Oerol een warm hart toedraagt, kan – sinds 1987 – Vriend van Oerol worden. Met meer dan 10.000 Vrienden is de Stichting Vrienden van Oerol inmiddels een van de hoofdsponsoren van Oerol Festival. “Omdat we daar als organisatie heel blij mee zijn, willen we er ook iets voor terug doen”, zegt Ilse Morsink van Oerol. “En daarom organiseren we de Vriendenacties.” Samen met Marjoke Hopman is Ilse verantwoordelijk voor de organisatie van deze acties. Dit jaar zijn het er vijftien, vertelt Marjoke. “We proberen van oost tot west iets te organiseren op exclusieve locaties. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met eilander bedrijven en organisaties. Veel bezoekers worden tijdens Oerol zo overladen met voorstellingen, dat een gewone wandeling in de natuur of een intiem en besloten concert erg fijn is.”
Foto De Streken: Ilse Morsink

De Jonge Jan ontvangt cheque

Thuishaven de Jonge Jan in Formerum, de plek op het eiland waar jongeren met een indicatie begeleid wonen, mocht op woensdag 14 juni een cheque van maar liefst 10.000 euro in ontvangst nemen. De schenking, die werd gedaan door de Stichting Care, zal door de Jonge Jan besteed worden aan een aangepaste rolstoelbus, zodat begeleiders vaker op pad kunnen met hun bewoners. “Wat een prachtige schenking”, sprak Rolien van Duyvenbode, leidinggevende binnen de Jonge Jan. “Dit brengt ons weer een stap verder bij het realiseren van ons doel.” Stichting Care is een initiatief van de Segesta Groep, die zich bezighoudt met vastgoedbeheer en vastgoedontwikkeling. De stichting, die werd opgericht in 1997, geeft donaties aan goede doelen voor kinderen. “We zijn ervan overtuigd dat het geld hier goed besteed zal worden”, sprak algemeen directeur Alex Huges. 

Goede prestatie Daan Elferink

Zondag 18 juni reisde Daan Elferink af naar het Brabantse Den Dungen. Na de vrije training begon de tijdtraining. Een groep van zes crossers, onder wie Daan, maakte het erg spannend: ze reden allemaal in de 1.45 minuten. Daan eindigde in deze tijdtraining op plek twaalf. De start van Daan in de eerste manche was matig; na de eerste ronde kwam hij als zeventiende door. Door constant te blijven rijden, reed hij uiteindelijk naar een elfde plaats. In de tweede manche kwam Daan veel beter uit de startblokken. Tot de helft van de manche reed hij op positie twaalf, en door steeds snellere rondetijden en een goed ritme werd hij als tiende afgevlagd. Deze twee mooie plaatsen leverde hem uiteindelijk een negende plek op in het dagklassement. Daan staat nu als nummer acht geplaatst op de ranglijst van het Open Nederlands Kampioenschap. 


Oerol 2023: verandering staat centraal

Afgelopen vrijdagmiddag werd de 42e editie van Oerol geopend door een optreden van Roxeanne Hazes op het nieuwe festivalhart De Deining op het parkeerterrein van Paal 8. Tien dagen lang is Terschelling weer het podium voor locatietheater, expedities, muziekoptredens en (terug van weggeweest) straattheater. En al is het festival dit jaar compacter van opzet, er valt genoeg te zien, te horen en te beleven. En ook heel fijn dit jaar: het prachtige weer. Het gaf het eerste weekend van Oerol meteen een echt zomerse festivalsfeer. Later die middag legde Siart Smit tijdens een bijeenkomst met genodigden uit dat er bij Oerol dit jaar veel anders is dan anders. Hij benadrukte dat het belang van een duurzame aanpak steeds groter wordt. “Natuur en cultuur lijken elkaars tegenpolen, maar ze kunnen juist prima samengaan.” Voor de inwoners van Terschelling was het festival al eerder begonnen. Op donderdagavond 8 juni konden de eilanders genieten van een speciale opening van Oerol, inclusief een bezoek aan de voorstelling ‘Lorca’.

Foto's: Neeke Smit

‘Denk mee tour’ over de toekomst van Terschelling

Op zaterdag 3 juni organiseerde de gemeente Terschelling de ‘Denk mee tour’. Tijdens deze tour kregen inwoners op verschillende plekken op het eiland de kans om in gesprek te gaan over hoe zij de toekomst van het eiland zien. De tour is onderdeel van het vaststellen van de omgevingsvisie van Terschelling. “In grote lijnen weet je wel wat er speelt bij inwoners”, vertelt projectleider Francis Koornstra, “maar toch is het interessant om eens echt in gesprek te gaan met eilanders.”

 

‘Get Your Plastic Eye’: bewust van plastic

Op dinsdag 6 juni mochten leerlingen uit de tweede klas van ’t Schylger Jouw als allereerste de ‘Get Your Plastic Eye Experience’ ervaren; een activiteit die leerlingen bewust maakt van plasticvervuiling, en ook leert om dit te herkennen in de natuur.  De activiteit is bedacht door studenten van de opleiding International Tourism Management van NHL Stenden in Leeuwarden. Aan het begin van het schooljaar werd de opleiding door Stayokay Terschelling benaderd met de vraag of studenten een duurzame activiteit op het eiland konden ontwerpen voor schoolkinderen die verblijven in het hostel. De ‘experience’ begint op het strand, waar leerlingen plastic zoeken en verzamelen. Vervolgens gaan ze naar de Jutfabriek op West, om daar in een workshop het plastic te recyclen en om te vormen naar nieuwe producten. 


Trippin’ Tuna on tour

De ‘Trippin’ Tuna’, de vijf meter lange stalen tonijn van kunstenaar Fred Ros waar we vorige week over schreven, maakte op donderdag 8 juni een tour over de Waddenzee. Halverwege de ochtend vertrok de vis plus delegatie met de viskotter van Tjaard de Wit richting het Wad. “Ten hoogte van de Richel hebben we haar laten zakken in het water”, vertelt de kunstenaar. “Daar hebben gewacht tot het eb werd, zodat de Tuna droogviel. Onderweg hebben we haar kennis laten maken met de omgeving en de omgeving met haar. Zo kwamen we vlakbij een groep zeehonden, die haar van dichtbij konden bekijken.” Na het droogvallen werd de vis in de visnetten onder water weer teruggebracht naar de haven van Terschelling, waar de kotter rond 15.30 uur aankwam. 
Foto: Fred Ros

 

De Torens van Nienke: “Ode aan de fantasie”

In de kerk van Midsland is tijdens Oerol een bijzondere tentoonstelling te zien: De Torens van Nienke. Het is een eerbetoon aan de vrolijke, fantasierijke en kleurrijke werken van Nienke van Dieren uit Midsland, die eind vorig jaar overleed. Vorige week woensdagmiddag werd de expositie, die bestaat uit 35 werken, geopend door Kees Lesuis en Tinus Holthuis. Zij stelden niet alleen de tentoonstelling samen, maar interviewden ook de eigenaren van de torens. De verhalen die zo ontstonden zijn bij iedere toren te beluisteren. “Wanneer je alle verhalen hoort die bij de torens horen, ga je anders naar de torens kijken”, aldus Kees. “Dan ontstaat er een rijke verbeelding en wordt het een groot avontuur.” 

Terschelling bouwt: 

mantelzorgwoning familie Lok

Achter de woonboerderij van de familie Lok, op Landerum 9, staat sinds enkele weken een nieuwe woning. Van bouwen was eigenlijk nauwelijks sprake, want het gelijkvloerse huis bestaat uit twee aparte units, die alleen even aan elkaar ‘geplakt’ moesten worden. Het resultaat is een eenvoudige, maar complete woning die onderdak biedt aan Gerrit en Geertje Lok. De bedoeling is dat hun dochter Hilda, die nu nog met haar vriend Tjitse in een sociale huurwoning in Midsland woont, de woonboerderij binnenkort gaat betrekken. “Hilda werkt fulltime mee in het veebedrijf”, vertelt Geertje. “Voor haar is het dus ook makkelijker om wat dichter bij de dieren te zitten, wanneer er bijvoorbeeld een koe midden in de nacht moet kalven.” 

Boogschieters THC in de prijzen

Op zondag 4 juni waren vijf leden van het Terschellinger Handboog Collectief te gast bij MBSOV Noordkop. De shoot vond plaats op het Fort Erfprins in Den Helder waar maar liefst 31 doelen op een zeer uitdagende manier waren weggezet. Alle eilander deelnemers vielen in de prijzen, en in combinatie met het gunstige weer beleefden de leden van het THC een prachtige dag.  

Tigerstelling open tijdens zonnige Bunkerdag

Op zaterdag 3 juni vond de landelijke Bunkerdag plaats. Op deze dag zijn alle bunkers en bunkerstellingen in Nederland van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek. Ook op Terschelling kon er vrij rondgelopen worden op de Tigerstelling, waarbij ongeveer tien bunkers bezocht konden worden. Een deel van de vrijwilligers was aanwezig om te vertellen en vragen te beantwoorden. De bunkers zijn onderdeel van de Atlantikwall, de verdedigingslinie die langs de Europese kust werd gebouwd om de geallieerde troepen tegen te houden. In Nederland zijn er bunkers te vinden langs de gehele kustlijn van Zeeland tot aan de Wadden, en op West-Terschelling wordt sinds 2012 gewerkt om de Tigerstelling bloot te leggen. 


Diamanten huwelijk voor echtpaar Cupido

Op maandag 29 mei waren Piet Cupido en Martje de Jong zestig jaar getrouwd. Dit vierden zij met de familie een paar dagen eerder, op zaterdag 27 mei. En dat viel bepaald niet te missen. Voor hun huis in Lies prijkte een mooie ereboog, die de buurman voor deze gelegenheid had gemaakt. Ook was het huis versierd en stond de berm vol met spullen uit de buurt, die de jeugd traditiegetrouw de nacht ervoor naar Lies had gesleept. Iedereen die iets miste uit de tuin kon dit – na een felicitatie – weer bij het jubilerende echtpaar ophalen. 

Gedenksteen onthuld met gedicht voor Joop Mulder

Op donderdagavond 1 juni werd traditiegetrouw de vlag gehesen bij het Oerol-kantoor in Midsland. Voor de organisatie is dit jaarlijks het moment om gezamenlijk te vieren dat de eerste artiesten op het eiland zijn aangekomen. Dit jaar had het ‘vlaghijsmoment’ een bijzonder tintje, want op de stoep van het kantoor werd een gedenksteen onthuld met daarop een gedicht van zangeres en actrice Wende Snijders, dat zij schreef ter ere van Joop Mulder. Kees Lesuis, voormalig artistiek leider van het festival en tegenwoordig hoofd (inter)nationale ontwikkeling, noemde het een mooi moment. “Vieren en herdenken vallen vanavond samen”, sprak hij. Hierna mocht Anne van Dooren, hoofd productie van Oerol, de steen met een bladblazer ontdoen van een laagje zand, dat afkomstig was van de Noordsvaarder. 

Aftrap project Trippin’ Tuna

Op zondag 4 juni werd in het Raadscafé op West het project Trippin’ Tuna afgetrapt. De hoofdrol in het project, dat een initiatief is van kunstenaar Fred Ros, is weggelegd voor een vijf meter lange tonijn van roestvrijstaal. De Trippin’ Tuna zal het aankomende half jaar een reis maken over land en zee, om in het najaar aan te komen op zijn eindbestemming Bonaire. Van 4 t/m 13 juni is het kunstwerk te zien op Terschelling.  

Lekker sneupen in Oosterend 

Het was afgelopen zondag opvallend druk op de fietspaden rondom Oost. De jaarlijkse Kofferbakmarkt op camping De Duinkant in Oosterend kon rekenen op heel wat aanloop. Voor 15 euro konden verkopers een standplaats reserveren voor hun auto, inclusief extra ruimte om hun waren uit te stallen. Vanuit de diverse kofferbakken werden interessante, handgemaakte of bijzondere dingen verkocht. Mede dankzij de prima weersomstandigheden was de sfeer onder zowel verkopers als belangstellenden opperbest. “De Kofferbakmarkt is in de loop van de jaren een traditie op Terschelling geworden die eilanders en badgasten een goede reden geeft om Oosterend te bezoeken”, aldus Jochem Bierema namens de organisatie.

Tips voor een toegankelijk Oerol

Oerol streeft ernaar om het Festival voor iedereen toegankelijk te maken en blijft zichzelf ontwikkelen op dit gebied. Dit jaar zijn er extra mogelijkheden voor mensen met een beperking om voorstellingen bij te wonen. Een bijzondere toevoeging is de aanwezigheid van blindentolken van ‘Komt het Zien!’ Zij verzorgen vóór elke voorstelling een ‘Meet&Feel’-inleiding en voorzien de voorstelling zelf van audiodescriptie, waarbij de gebeurtenissen in de voorstelling worden beschreven. De blindentolken zijn aanwezig van 15 tot en met 18 juni. Stuur een e-mail naar [email protected] om tickets te reserveren, maar wacht niet te lang: de reserveringen sluiten op 9 juni!

AVV JO14 wint bekerfinale regio Noord

Nadat de spelers van JO14 in mei kampioen werden van de competitie, was het spel nog niet gespeeld. Het team had namelijk ook de halve finale van de bekercompetitie gewonnen, en daarom moest er dus nog een finale worden gespeeld. Op zaterdag 3 juni stapte het elftal, samen met hun coach Hessel Hek en elftalleider Arjen Vis, op de boot op weg naar de bekerfinale in Midwolda (GR). Hessel had voor zijn team de spelersbus van SC Heerenveen weten te regelen, en zo was er voor familie en vrienden ook de mogelijkheid om mee te genieten van deze dag. Om 14.00 uur klonk de fluit van de scheidsrechter en begon de wedstrijd tussen AVV en Harkstede. Na een spannende eerste twintig minuten maakte Larson Hek de 0-1. Al snel werd de 1-1 gemaakt, wat tevens de ruststand betekende. In de tiende minuut van de tweede helft werd er weer door Larson gescoord: 1-2. AVV kreeg nog een paar flinke kansen, en ook Harkstede was een aantal maal dicht bij de gelijkmaker. Toen er eindelijk werd afgefloten sprong iedereen een gat in de lucht. AVV JO14 werd kampioen en schreef daarmee geschiedenis! 
Foto: Gerlof Dijkstra

 

Volop variatie bij eerste concert Wadvocaal

Gelukkig beschikt de kerk van Midsland over een galerij, want anders hadden alle belangstellenden voor het optreden van Wadvocaal er vorige week donderdagavond niet in gepast. Zo groot was de animo voor dit eerste concert van het dameskoor. De dames zorgden samen met hun dirigent Hans Bergman voor een gevarieerde en regelmatig swingende avond waarbij diverse zeer uiteenlopende liedjes voorbijkwamen en het publiek duidelijk werd aangestoken door het enthousiasme van het koor. Na afloop namen de koorleden en de dirigent stralend de complimenten in ontvangst. “Echt geweldig dat het zo druk is en dat de reacties zo enthousiast zijn”, aldus dirigent Hans Bergman. 

Resultaten ‘Zwoegerziektevrij Terschelling’ gepresenteerd

Op zaterdag 20 mei werden bij de Biologische Schapenboerderij de Zeekraal op Oosterend de resultaten van het project ‘Op weg naar een zwoegerziektevrij Terschelling’ gepresenteerd. Zwoegerziekte bij schapen en het aanverwante CAE-virus bij geiten zijn chronische virusziekten waar geen behandeling of vaccin voor bestaat. De geïsoleerde ligging van Terschelling gecombineerd met de geldende aanvoerregels voor nieuwe schapen en geiten, bieden goede mogelijkheden om deze virusziekten te bestrijden. De Royal GD, dierenartsen en de schapen- en geitenhouders op Terschelling zijn al ruim twee jaar bezig met dit project, dat hoopvolle resultaten laat zien. Eind september wordt het project vervolgd. Als dan blijkt dat alle dieren virusvrij zijn, is Terschelling het eerste gebied in Nederland met een vrije status. 

 

Even voorstellen: 

hoofdagent Jesse Norden

Sinds begin mei is het politieteam van het eiland uitgebreid met een nieuwe agent. Jesse Norden (34) verruilde zijn werk bij de politie in Groningen stad voor een politiebaan op het - relatief rustige - Terschelling. Tot nu toe heeft hij, evenmin als zijn vrouw en kinderen, geen spijt van het nieuwe avontuur. “Vooral de kortere lijntjes en de kleinschaligheid vind ik prettig”, zegt Jesse. “De contacten voelen hier veel warmer.” Jesse werkte in het verleden al vaker op het eiland als agent, daardoor wist hij grotendeels wat hij kon verwachten. “In de zomer werd ik al enkele keren gedetacheerd naar het eiland”, vertelt hij. “Ook kende ik het eiland wel van vakanties, en ook mijn vrouw Hannah is verknocht aan het eiland. We hadden het er wel eens over gehad hoe mooi het zou zijn om hier te wonen, dus toen er een interne vacature voorbijkwam voor agent op Terschelling, hebben we de knoop doorgehakt.”

Terschelling bouwt: Baaiduinen 55a

Aan de oostkant van Baaiduinen, vlak voordat je Midsland in rijdt, staat sinds eind vorig jaar een mooi voorbeeld hoe je een nieuwe woning kunt bouwen op eigen erf binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma 135+. In dit geval bouwden Huib Tieman en Ada Eerenstein een nieuwe, levensloopbestendige woning achter hun oorspronkelijke huis, dat op die manier vrijkwam voor Ada’s dochter Floor en haar gezin. Een win­winsituatie dus, waar alle partijen erg blij mee zijn, zegt Huib. “Bij de bouw hadden we twee belangrijke uitgangspunten. Want wanneer je op onze leeftijd en in deze tijd een nieuw huis bouwt, moet je dat natuurlijk zowel duurzaam als toekomstbestendig doen. Daarom is het huis functioneel en ecologisch verantwoord voor de toekomst ge­bouwd.” 


Even voorstellen: 

Rimmert Lankhaar van Lab-TS

Ruim een jaar geleden zegde Rimmert Lankhaar zijn vaste baan op Terschelling op om plaats te maken voor een reisavontuur met een camper. Intussen heeft hij, samen met zijn vriendin Jeltsje Tjepkema en hun zoontje van 2,5 jaar, al een hele reis door Europa gemaakt. Om een en ander te bekostigen, begonnen Rimmert en Jeltsje beiden een eigen bedrijf waarbij ze kozen voor werkzaamheden die ze op afstand kunnen uitvoeren. Zo houdt Rimmert zich met zijn bedrijf Lab-TS bezig met het bouwen van websites. Hun huis in de Willem Barentszstraat op West verhuurden ze voor bepaalde tijd aan bekenden. Rimmert: “Natuurlijk hebben we in de planning op om den duur weer terug te keren naar het eiland. Maar de koers die we beiden hebben gekozen met onze bedrijven bevalt goed en willen we wel graag voortzetten.”

Motorweekend op Terschelling blijft in trek

Afgelopen weekend maakten ruim 200 motorliefhebbers gebruik van het fraaie weer om op hun twee- of driewieler over het eiland te toeren. Zowel op zaterdag als op zondag werd het verkeersbeeld bepaald door allerlei soorten motoren, waarbij de Harley Davidson het hoogst scoorde. Zoals gebruikelijk was Camping Terpstra in Midsland het thuishonk voor de motorliefhebbers. “Wij komen elk jaar drie tot vier keer naar Terschelling”, vertellen Terschellingfans Roelie Kamps en Peter Kooistra uit Veendam. “Vaste prik zijn daarbij de Fjoertoer en het motorweekend. We komen dan op vrijdagmiddag en gaan zondag weer naar huis


Benwyvis grote winnaar van HT-Roeirace 2023

In het weekend van Hemelvaart kon op vrijdag 19 mei eindelijk weer de HT-roeirace plaatsvinden. De laatste keer was in 2019. De twee jaren daarop kon de race tussen Harlingen en Terschelling niet doorgaan vanwege corona, en vorig jaar moest het evenement afgeblazen worden vanwege barre weersomstandigheden. Gelukkig waren dit keer de weergoden de roeiers goed gezind en kon de 47ste editie van de race, met aan de start 137 roeisloepen, als vanouds doorgang vinden. Grote winnaar van de race werd de eilander sloep Benwyvis, die voor de derde keer op rij de eerste plek wist te bemachtigen. De roeiers hadden zeker het laatste gedeelte te maken met zware omstandigheden, met wind tegen en een sterke stroming. 
Foto's: Neeke Smit en Tjitske Faber

 


Een avond vol poëzie tijdens Dichter bij Zee 

Op zaterdagavond 20 mei werd het jaarlijkse poëziefestival Dichter bij Zee georganiseerd in de kerk van Midsland. Een volle zaal met enthousiast publiek luisterde aandachtig naar zes eilander dichters en gastdichter Ivo de Wijs, en genoot van de muzikale begeleiding van virtuoos Dick de Graaff. De eilander dichters Gerrit Rensink, Marry Harkema, dichter van Terschelling Ina Schroder-Zeeders, Meindert Schaap, Marianne Hart en Antoinette Velds-van Overbeeke brachten hun poëzie naar voren. Na de pauze zette tekstdichter en presentator Ivo de Wijs de avond met veel humor en soms ook met ontroering voort. Ivo sloot de avond af met een gedicht over ‘de mooiste tijd’, zijn schooltijd, dat muzikaal werd ondersteund met een pianostuk dat Dick de Graaff voor deze gelegenheid had geschreven. 

Bungee-roeien in het zonnetje 

Op zaterdagmiddag vond voor de achtste keer het bungee-roeien plaats: het zo ver mogelijk proberen te roeien aan een elastieken bungee-touw. De wedstijd vond zoals gebruikelijk plaats in ‘het dokje’ tegenover het havenkantoor en speaker Leo Dahmen praatte het programma vermakelijk aan elkaar. Onder het genot van een wijntje of biertje kwamen er honderden toeschouwers in de zon genieten van de strijd. Voor de roeiers van de HT-race is het een leuke en actieve manier om hun ‘vrije’ zaterdag in afwachting van de officiële HT-prijsuitreiking door te brengen. 


‘Op naar Terschelling!’: over de geschiedenis van het toerisme

Afgelopen zaterdagmiddag vond in hotel Paal 8 te West aan Zee de presentatie plaats van ‘Op naar Terschelling!’, een fraai vormgegeven boek over de ontwikkeling van het eilander toerisme in de periode van 1581 tot de Tweede Wereldoorlog. De auteur van het boek, dr. Pieter Breuker, reikte het eerste exemplaar uit aan de conservator van museum ’t Behouden Huys, Richard van der Veen. Het boek vertelt het verhaal van de pioniers, de badgasten en de opkomst van het toerisme, waarbij het oudste reisverslag dateert van 1581. “Ik wilde geen ‘kale’ toeristische studie schrijven, maar toerisme in een brede context plaatsen met aandacht voor taal, cultuur, natuur, middelen van bestaan en sociale omstandigheden”, aldus de auteur.
Zonnige ‘Dag van het Schaap’: veel variatie en gezelligheid

Afgelopen zondag organiseerde de Terschellinger Schapenhoudersvereniging voor de veertiende keer ‘de Dag van het Schaap’. Ook dit jaar was er een gevarieerd programma samengesteld. Zo waren er demonstraties schapen scheren en schapen drijven, kon het publiek kennismaken met lokaal gehouden schapen, waren er demonstraties met roofvogels en traden jeugdleden van de Vereniging Terschellinger Volksdansen op. Verder vond het Open Fries Kampioenschap Highland Games plaats, evenals het Open Terschellinger Kampioenschap Sterkste Man/Vrouw, waar Liesbeth de Haan uit Hoorn bij de vrouwen als grote favoriet aan de start verscheen. 

Bovendien gaf de oudste doedelzakband van Noord-Nederland, de Graham Lowlanders Pipes & Drums uit Leeuwarden, meerdere optredens.  


Afscheid van Daan Pootjes

Na ruim veertig jaar is Daan Pootjes gestopt met zijn werkzaamheden voor Staatsbosbeheer. Uit handen van boswachter Anne Gerben Zorgdrager ontving hij een bedankje met wat lekkers en een tegoedbon voor de paarden. Daan heeft jarenlang werkzaamheden uitgevoerd voor Staatsbosbeheer. Het werk bestond eerst uit het maaien van sloten en boswerkzaamheden. Daarnaast was het plaatsen van de bebording rondom het broedgebied op de Boschplaat vaste prik. Met zijn paard en wagen werden de borden over het wad gereden en geplaatst, de laatste jaren altijd samen met Anne Gerben. 

SCT MO15 kampioen

Afgelopen zaterdagmorgen speelde SC Terschelling MO15 hun één na laatste duel van dit seizoen in Midsland. Twee weken geleden waren de dames al kampioen geworden, maar het bijbehorende feestje was uitgesteld tot de laatste thuiswedstrijd. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Zeerobben, die met 3-0 werd gewonnen, maakte Neeke Smit de elftalfoto. Na de wedstrijd werden de schaal en de medailles uitgereikt door Herman Kruizenga, en uiteraard ging het team op de huifkar om een kampioensrit te maken rond Midsland. Deze rit eindigde bij de shirtsponsor Vito, waar ze werden getrakteerd op een lunch met heerlijke pizza's. 

 

Ringsteken

Afgelopen zaterdagavond organiseerde de paardenhoudersvereniging et Hossefolk de eerste ringstekerij van het jaar in de Oosterburen te Midsland. Het was een prachtige avond met veel publiek en een groot aantal deelnemers. Van heel klein, zoals Margriet en Adriaan Blanken met hun miniponies in troika-aanspanning, tot heel groot, zoals Piet-Jan Terpstra met kleindochter Saar met een gekruiste Belg voor de driewielerkar. De organisatie was blij met het feit dat er veel jeugdige leden meededen aan de wedstrijd. “Dat is een belofte voor de toekomst”, aldus Margreet de Bruin.

KNRM ontvangt tweetal cheques

De plaatselijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ontving afgelopen zaterdag tijdens de Nationale Reddingbootdag een tweetal bijzondere donaties. Aan het begin van de dag mocht Marcel Kemper in het reddingstation Paal 8 te West aan Zee een cheque van €1.258,10 in ontvangst nemen uit handen van Tineke van Leunen en Anna Muijskens namens de organisatie van de Fjoertoer. ’s Middags werd er een tweede cheque aangeboden door Arianne Buning uit Zuidhorn. Haar man Jelle Buning, die in september 2021 overleed aan kanker, is jaren geleden door KNRM’ers gered uit zee ter hoogte van de strandovergang bij Kaap Hoorn. Hij maakte hierover de theatervoorstelling ‘De ideale drenkeling’. Met de verkoop van zelfgemaakte pindarotsjes had Arianne €4.310,= opgehaald. 

Hotel-restaurant Caracol in nieuw jasje

Hotel-restaurant Caracol op West kent sinds kort nieuwe eigenaren. Ewald Overdijk en Yvon Konijn namen het pand in de Molenstraat over en eind april heropenden zij, onder dezelfde naam, het nieuwe restaurant. Hoewel ze niet voor een naamsverandering kozen, gingen zij wel voor een geheel nieuw concept. “We willen een sfeer neerzetten waarbij gasten zich direct thuisvoelen”, vertelt Yvon. “We denken dat het gelukt is. ‘Wat is het hier heerlijk huiselijk’, horen we nu al vaak.”

Rommelmarkt in de Stilen

Sneupers, koopjesjagers en ook mensen die het goede doel wilde steunen konden zaterdag 13 mei terecht in de Stilen, waar Stichting Vrienden van de Stilen een rommelmarkt had georganiseerd. Naast tweedehandsspullen werden er ook brei- en haakwerkjes verkocht die door bewoners van het verzorgingshuis gemaakt waren, waren er Terschellinger pofkes te koop en konden bezoekers loten aanschaffen om mooie prijzen te winnen. Aan het eind van de dag bleek de opbrengst van de rommelmarkt €1.946,80 te bedragen. De pofkes alleen al, die waren gebakken door vrijwilligers, brachten €515,- op. 

Tweede fase project Doortrappen

Enkele weken terug was in de Terschellinger een artikel te lezen over de aftrap van het project Doortrappen. Het is een landelijk initiatief waar ook gemeente Terschelling aan meedoet en dat ervoor moet zorgen dat ouderen langer en veiliger op de fiets blijven stappen. Er werd toen op een zonnige dag een mooie en gezellige route gefietst over het eiland. Op donderdag 11 mei werd er een tweede dag georganiseerd, waarbij er naast het fietsen van een route van 25 kilometer ook een proefritje op een driewieler kon worden gemaakt. Daarnaast kregen aanwezigen kosteloos een spiegel gemonteerd op hun stuur.

Nieuwe gezichten bij SJT

Stichting Jeugdwerk Terschelling (SJT) heeft als belangrijkste doelstelling het organiseren, stimuleren en in stand houden van jeugdwerk voor kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar op het eiland. Sinds jaar en dag is Wim Bakker het aanspreekpunt als beroepskracht, maar sinds vorige maand zijn Irene Romar en Tanja Cupido de nieuwe gezichten bij SJT. Irene en Tanja werken beiden parttime en houden zo overzicht over alle activiteiten die door de stichting worden georganiseerd. Momenteel lopen ze mee met Wim, die per november met pensioen gaat. Daarna nemen de twee jonge en enthousiaste dames het stokje van hem over.